Helsingin kaupunki/ Oiva Akatemia


Helsingin kaupunki/ Oiva Akatemia



SULAVA JA HELSINGIN KAUPUNGIN OIVA AKATEMIA -YHTEISTYÖHÖN

 

Sulava (ent. Onsight Helsinki) ja Oiva Akatemia aloittivat syksyllä 2015 kaksivuotisen yhteistyön tietotekniikkakoulutuksiin liittyen. Oiva Akatemia on Helsingin kaupungin liikelaitos, joka tarjoaa palveluja kaupungin virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille. Yhteistyö pitää sisällään erinäiset Microsoft-tuotteiden koulutukset ja Helsingin kaupungin sekä sen tytäryhtiöiden Helmi-intranet koulutukset. Sopimukseen kuuluu lisäksi Corellia Helsingin kautta tarjottavat viestintään liittyvät koulutukset.  Corellia Helsinki Oy on vastannut Oiva-akatemian Adoben julkaisutyökalujen koulutuksista alihankkijana. Corellian Oivalle järjestämissä Photoshop, InDesign, Illustrator ja Acrobat kursseilla on käynyt jo kymmeniä kaupungin työntekijöitä tehostamassa julkaisutyökalujen käyttöään.

 

Koulutussopimuksella tarjottavien koulutusten tavoitteena on tukea ja vahvistaa työntekijöiden tietoteknisiä taitoja. Helsingin kaupungin työntekijät ilmoittautuvat ennalta sovittuihin koulutuspäiviin Helsingin kaupungin sisäisen Helmi-intran koulutuskalenterin kautta, jonka jälkeen Oiva Akatemia ilmoittaa koulutukseen osallistuvat henkilöt Sulavalle (ent. Onsight Helsinki). Koulutuksia järjestetään niin Sulavan koulutustiloissa Vilhonkadulla kuin Oiva Akatemian omissa toimitiloissa.