Huhtamäki

Huhtamäki logo


HuhtamäkiSiirtyminen moderneihin Microsoft-pilvipalveluihin – yhteistyön lisääminen modernien työvälineiden avulla

 

Modernit työvälineet auttavat yrityksessä muun muassa lisäämään yhteistyötä, parantamaan sisäistä viestintää ja tekemään sisältöjen yhteisestä työstämisestä ja jakamisesta vaivattomampaa.

 

Sulava oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ruoka- ja juomapakkausten asiantuntija Huhtamäki Oyj:lle 6500 toimistotyöntekijää käsittävän globaalin siirtymän aiemmasta pilvipalvelusta moderneihin Microsoft-pilvipalveluihin. Muutoksen myötä työntekijät ovat matkalla moderneihin työtapoihin moderneilla välineillä. Vaikka tekninen siirtyminen ja työvälineiden muutos itsessään oli yksi haasteellisimmista Office 365-siirtymäprojekteista, mitä on maailmanlaajuisesti tehty, kyseessä on ennen kaikkea suuri muutos työkulttuurissa.

 

Huhtamäki lähti kohti muutosta, koska yhtiössä nähdään strateginen tarve sisäisen yhteistyön lisäämiselle ja helpottamiselle sekä työtapojen tehostamiselle. Aiemmin käytössä olleen ympäristön tarjoamat välineet eivät palvelleet modernin työn tarpeita. Muutosta haluttiin esimerkiksi yksiköiden väliseen viestintään online-kokouksia lisäämällä ja niiden laatua parantamalla. Keskeinen työväline tavoitteiden saavuttamiseksi oli keskustelu- ja jakamiskulttuuria edistävä Microsoft Teams.

 

Kuinka toteuttaa työkulttuurin muutos?

 

 

Alkuvuonna 2019 julkaisemme artikkelisarjan, jossa käymme läpi Huhtamäen muutoksen onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä ja tarjoamme avaimia työkulttuurin muutoksen aloittamiseen myös sinun organisaatiossasi.

 

lentokoneen siipi

Osa 1 – Muutoksen lähtökohdat ja onnistumiseen vaikuttaneet tekijät

Kuinka toteuttaa onnistunut muutos? Microsoft on tunnistanut neljä osa-aluetta, jotka ovat oleellisia onnistuneelle työvälineiden käyttöönotolle. Miksi Huhtamäki lähti kohti muutosta?

Osa 2 – Tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen työkulttuurin muutoksessa

Muutos alkaa liiketoiminnallisten haasteiden ymmärtämisestä ja pohdinnasta, kuinka työkulttuuri ja -välineet voivat edistää yrityksen tavoitteita. Kuinka asettaa tavoitteet ja mittarit?

Osa 3 – Kuinka rakentaa tehokas tiimi muutoksen jalkauttamiseksi?

Johdon tuki ja esimerkki on onnistuneen muutoksen perusta. Oleellinen askel onnistumiseen on mukana oleva tiimi. Tiimiin kuuluvat olennaiset sidosryhmät ja henkilöt, jotka ajavat muutosta ja saavat aikaan muutosta myös kollegoissaan. Tutustu muutoksen jalkauttamiseen liittyviin roolituksiin ja tiimin rakentamiseen.

lentokone alta neliö

Osa 4 – Sitouttava ja aktivoiva viestintä työkulttuurin muutoksessa

Kuinka viestinnällä sitoutetaan henkilöstö mukaan muutokseen ja saadaan uudet tavat juurtumaan tehokkaammin. Muutoksesta on tärkeää viestiä suunnitelmallisesti ennen, aikana ja jälkeen, jotta henkilökunnan kiinnostus pysyy yllä ja kulttuuriin tulee pysyviä muutoksia. Muutos voi aiheuttaa vastarintaa, jota taklataan viestimällä sen hyödyistä monipuolisesti henkilökunnalle.

Osa 5 – Koulutuksen merkitys muutoksen onnistumiseksi. Tulossa pian!

 

Maksuton seminaari 13.3.2019: Yhteistyön lisääminen ja viestinnän parantaminen modernien työvälineiden avulla

Mitä työkulttuurin muutoksella voidaan saavuttaa? Miten modernit työvälineet ja tehokkaammat työtavat voivat edistää yrityksen tavoitteita? Miten Huhtamäellä tehtiin työkulttuurin muutoksesta henkilöstölle kiinnostava ja mitä muutoksella on saavutettu tähän mennessä? Mitä uutta on odotettavissa Microsoft Teamsiin lähitulevaisuudessa?

Tule maksuttomaan aamiaisseminaariin

 

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. Verkostoon kuuluu 78 tuotantolaitosta ja 24 myyntiin keskittyvää yksikköä yhteensä 34 maassa. Yrityksellä on noin 18 100 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2017 oli 3 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.Marketing Specialist. Markkinoinnin ja viestinnän pitkän linjan ammattilainen, taustaa niin B2B kuin B2C -maailmasta.