Martela


MartelaCASE MARTELA: OFFICE 365 LIIKETOIMINNAN TUKENA

 

Sulava auttoi Martelaa siirtymään pilveen ja samalla muuttumaan kalustetoimittajan roolista asiakkailleen lisäarvoa tuottavaksi palvelukumppaniksi.

”Halusimme saada parhaan mahdollisen ymmärryksen siitä, kuinka O365 toimii aidosti liiketoiminnan tukena. Sulavan korkean ammattitaidon avulla saimme suunniteltua toimivan rakenteen”, sanoo Martelan CIO Jari Hammar.


 

Martela reivasi strategiaansa uuteen suuntaan muutama vuosi sitten. Uuden strategian näkökulmasta katsottuna oli ilmeistä, etteivät liiketoimintajärjestelmät ja ict-infrastruktuuri tukeneet liiketoimintaa parhaalla tavalla.

Organisaatiolla oli edessään mittava hanke, joka sai uudistuksen merkittävyyttä hyvin kuvaavan nimen: Martela New Business Platform.

 

Pilvipalvelut olivat isossa roolissa toteutetussa uudistuksessa. Martelalla tunnistettiin, ettei pilveen siirtyvän it-ympäristön uudistamista kannata tehdä kotikutoisesti. Apuun kutsuttiin Sulava, josta yrityksessä oli kuultu hyvää. Toimeksianto oli selkeä: Määritellään Martelan uuden digitaalisen työskentely-ympäristön tavoitetila ja siihen tarvittavat palvelut. Suunnitellaan palveluarkkitehtuuri ja aikataulutetaan toteutus- ja siirtymähankkeet.

 

Tavoitteena oli saada Martelan IT-ympäristö vastaamaan paremmin organisaation strategiaa ja tavoitteita sekä mahdollistaa jatkossa teknologiamahdollisuuksien hyödyntäminen ja ympäristön liiketoimintalähtöinen kehittäminen. Martelan tietotyön välineet, ict-infrastruktuuri ja toimintatavat toimisivat jatkossa esimerkkinä Martelan arvosta asiakkaille.

”Meillä oli vahva liiketoiminnallinen tarve uudistua ja vastata asiakkailta tuleviin tarpeisiin tuoreella tavalla. Halusimme siirtyä kalustetoimittajan roolista asiakkaalle lisäarvoa tuottavaksi palvelukumppaniksi.”

Kokonaiskehikon suunnittelussa tunnustettiin nopeasti, että Martelan henkilöstön tietotekninen työvälineistö ja työtavat pitää modernisoida. Office 365 oli tähän looginen ja paras ratkaisu.

”Halusimme saada O365:stä parhaan mahdollisen ymmärryksen. Kuinka se laitetaan pystyyn niin, että se toimii aidosti liiketoiminnan tukena. Ja sitä ei pysty tekemään oman organisaation osaamisella tai harrastajapohjalta. Tähän halusimme Sulavan mukaan.”

Projektissa tehtiin alkuun perusraamitus kaikista siirtymärakenteista, aikatauluista ja toimenpiteistä, joiden avulla siirrytään vanhasta on-premises -ympäristöstä O365 ja Azure AD –maailmaan.

”Sulavan korkean ammattitaidon avulla saimme suunniteltua kokonaisuudelle varmasti terveen ja toimivan rakenteen.”

Jari Hammar, CIO, Martela.

Hammarin mielestä suurin arvo Sulavan kanssa tehdyssä työssä oli se, että näin saatiin rytmitettyä tekeminen fiksusti ja varmistettua se, että kehikko nousee pystyyn oikeanlaisena ja pysytään tavoiteaikataulussa, joka oli kriittisesti sidoksissa muun toimintaympäristön kehittämiseen.

”Onhan siinä järjetön työmäärä, kun tällaisen muutoksen vie läpi! Kaikki perusrakenteet joudutaan käymään läpi käyttäjistä ja ryhmistä lähtien. Asioita ja liikkuvia elementtejä on enemmän kuin kotitarpeiksi.”

Nyt jälkeenpäin katsoen Hammar voi ilokseen sanoa, että projekti meni hyvin.

”Kyllä näin on, että sulavalaisilta löytyy vahva asiantuntijuus, jonka ansiosta asioiden tekeminen ja edistäminen on helppoa – tekeminen ei jää kiinni osaamisvajeesta. Sulavan asiantuntijat olivat äärimmäisen yhteistyökykyisiä ja –haluisia. Tekeminen oli tehokasta ja vaivatonta ja sitä kautta hyvin tuottavaa.”

Mitä oppia projektista voisi jakaa muille organisaatiolle? Hammarin mielestä O365:ä ei kannata ajatella pelkkänä teknisenä käyttöönottona vaan pikemminkin liiketoiminnan kehittämisprojektina.

”Vaikka pohjalle tarvitaan tekninen vaihe niin liiketoimintatarpeen mukana kuljettaminen ja siihen ratkaisuiden hakeminen on varmasti hyödyksi”

Seuraavaksi Martelalla jatketaan käyttöönoton jalkauttamista ja muutoksen stabilointia. Parhaillaan on meneillään osaprojekteja, joissa O365 integroidaan täsmällisemmin kiinni operatiivisiin liiketoimintaprosesseihin. Näistä kerätään seuraavaksi kokemukset ja otetaan hyödyt ulos.

” Kesken tämä työ meilläkin vielä on. Vielä ei saada kaikkia tehoja irti, mutta suunta on oikea. Olennaista on, että muutos on käynnistynyt organisaatiossa. Avainhenkilöt osaavat nyt ajatella asioita uudella tavalla.”