Veho


VehoVEHO GOES SOCIAL

 

LIIKETOIMINNAN MUURIT SORTUIVAT YAMMERIN JA MOBIILISTI KÄYTETTÄVÄN AVOIMEN INTRANET-PALVELUN AVULLA

 

Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä konsernilla on useita päämiehiä ja sen liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta. Nimi Veho on latinaa ja tarkoittaa Suomeksi ”minä kuljetan”.

 

Vehon toiminnan tarkoituksena on luoda lisäarvoa asiakkaille, jälleenmyyjille ja ajoneuvojen valmistajille.
Kaikilla liiketoiminta-alueilla työtä ohjaa asiakaskokemus, joka on avain onnistumiseen. Tänä päivänä asiakkaalla pitää olla mahdollisuus itse valita, milloin ja miten hän Vehon kanssa asioi. Tavoitteena myös on, että kaikki kohtaamiset ovat aina myönteisiä ja saavat asiakkaat hyvälle mielelle.

 

ASIAKKAAN LÄHTÖTILANNE JA TAVOITE

 

Veholla oli käytössään paikallinen SharePoint 2010 -versiolla toteutettu intranet-sivusto, joka kaipasi uudistusta. Ongelmakohdiksi olivat muodostuneet tyypilliset haun toimimattomuuus, sisällön ajatasaisuus sekä mobiilikäytettävyys. Kuten nimi Veho (minä kuljetan) jo kuvastaakin, suuri osa Vehon työntekijöistä tekee liikkuvaa työtä. Tavoitteena uudelle palvelulle oli helppo mobiilikäyttö sekä tiedon jakamisen, löydettävyyden ja yhteisöllisyyden parantaminen eri liiketoimintayksiköiden välillä.

 

PROJEKTIN KULKU

 

Projektin työnimenä oli kuvaavasti Veho Goes Social, koska tavoitteena oli ennen kaikkea kehittää uusia toimintamalleja ja tiedon jakamisen kulttuuria, eikä vain tehdä uutta intranet-palvelua. Hanke käynnistettiin liiketoiminnan haastatteluilla, joissa nimenomaan keskityttiin päivittäisen tiedonjakamisen ja tiedonlöytämisen kehittämistarpeisiin. Haastateltavina oli upea joukko mekaanikkoja, työnjohtajia, myyjiä ja esimiehiä. Haastattelujen paras anti oli se, että vastauksissa huokui valtava muutostahto ja kova tekemisen meininki, joten muutosvastarintaa vastaan ei siis tarvinnut tässä kohtaa taistella. Haastattelun tuloksena syntyi myös ymmärrys siitä, että jokainen veholainen on tietotyöläinen ja päivittäin käsiteltävä tiedonmäärä on huikea!

 

Sama vahva tekemisen meininki oli myös projektiryhmällä, jossa oli myös edustettuna huolto ja myynti. Projekti vietiin läpi työpajoissa konseptoimalla ja omin käsin kokeilemalla O365-palvelun tarjoamia eri toimintoja. Parasta hankkeen läpiviennissä oli se, että liiketoiminnalla oli oikeita tarpeita pilvipalvelujen nopeaan käyttöönottoon, joten halukkaita pilottikäyttäjiä oli jonoksi asti. Konseptointiprojekti tuotti liiketoiminnassa testatun tuotantovalmiin mobiilisti käytettävän O365-pilvipalvelun, joka sisälsi uudistetun Intranetin, sisäiset työtilat, kumppanityötilat ja Yammerin. Pienenä lisämausteena hankkeessa pilotoitiin vielä erikseen Yammerin käyttöä ja käytettävyyttä mekaanikkojen kesken. Uuden palvelun lanseeraus koko organisaatiolle käynnistyi tammikuussa 2016.

 

MIKSI ASIAKAS VALITSI SULAVAN JA ASIAKKAAN KOMMENTIT PROJEKTISTA

 

”Veho on vahvasti matkalla kohti digitaalisuutta niin sisäisissä toiminnoissa kuin asiakasrajapinnassa. Digitaalisen kokemuksen on oltava sama sekä asiakkaalle että Vehon työntekijöille, jotta palvelun laatu säilyy alusta loppuun saakka.

 

Kangas_Sari_Veho-262x300

Tarvitsimme matkallemme mukaan kumppanin, jolla on vankka osaaminen moderneista työkaluista sekä vakuuttava taito ohjata asiakasta pilvipalveluiden tehokkaassa hyödyntämisessä. Tätä osaamista ja taitoa saimme koko rahan edestä ja odotan mielenkiinnolla sitä, mitä uusia innovaatioita ja työtekoa aidosti tukevia ratkaisuja saamme yhdessä aikaan.

 

Intranet-projekti vietiin aikataulussa ja suunnitellusti maaliin. Pystyimme pitämään kiinni ketteryydestä ja siitä, että suuntaa muutettiin herkästi mutta viisaasti olosuhteiden niin vaatiessa. On helpottavaa tehdä projektia silloin, kun yhteistyökumppaniin voi todella luottaa. Kun valitset projektiin oikean kumppanin, niin olette taatusti yhdessä enemmän kuin osienne summa.

Arvostan ja suosittelen!”

 

 

 

 

Sari Kangas
ICT-palvelut, Online-ratkaisut
Veho Oy Ab