Azure App Services – uusia mahdollisuuksia sovelluskehitykseen


Azure App Services – uusia mahdollisuuksia sovelluskehitykseenCloud ServersAzuren julkistusuutiset ovat viimeisten kuukausien aikana painottuneet enemmänkin infrapuolelle – IaaS-palveluihin sekä infrapalveluita tukeviin komponentteihin. Eilen palattiin taas sovelluskehityspuolelle, kun Microsoft julkisti Scott Guthrien isännöimässä webbilähetyksessä Azure App Services -alustan. App Services on kehittäjille tarkoitettu kokoelma palveluita, joiden avulla kehittäjät voivat rakentaa neljänlaisia sovelluksia joko itsenäisinä sovelluksina tai yhdistää eri sovellustyyppejä laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Azure on jo pitkään tarjonnut monipuolisen alustan ja toiminnallisuutta näistä sovellustyypeistä kahdelle, eli web-sovelluksille ja mobiilisovelluksille. Web-sovellusten alusta on kulkenut nimellä Web Sites, ja Mobile-sovellusten alustasta on käytetty nimeä Mobile Services. Web Sites -palvelun avulla kehittäjä on voinut rakentaa monipuolisia Web-sovelluksia, joihin on voinut yhdistää muita Azuren tarjoamia palveluja, ja lisäksi kytkeä sovellukset myös asiakkaan omassa verkossa toimiviin sovelluksiin. Mobile Services on taas tarjonnut toiminnallisuutta mobiilisovelluksille: sen avulla kehittäjä on voinut tehdä mobiilisovelluksia erilaisille mobiilialustoille (esimerkiksi iOS, Android, Windows Phone) ja käyttää sovelluksen tekemiseen erilaisia kehitysympäristojä ja ohjelmointikieliä. Samalla kehittäjä on voinut kuitenkin hyödyntää erilaisia taustapalveluja, esimerkiksi käyttäjän tunnistuspalveluja, tietokantayhteyksiä ja Notification-palveluja yhtenäisellä tavalla huolimatta siitä, että sovellukset on toteutettu hyvinkin erilaisilla menetelmillä erilaisille mobiilialustoille.

Nämä kaksi palvelua – Web Sites ja Mobile Services – toimivat App Services -alustan kulmakivinä. Niiden rinnalle tuodaan kaksi hieman tuoreempaa sovellustyyppiä, eli Logic-sovellukset ja API-sovellukset. Logic-sovellus on nimensä mukaisesti bisneslogiikkaan liittyvä määritys, jossa kehittäjä voi yhdistää toisiinsa toiminnallisuutta hyvin erilaisista pilvisovelluksista. Eilisessä julkistustilaisuudessa Scott Hanselman esitteli sovellusta, jossa käyttäjä lisäsi huoltovarauksen autolleen olemassa olevan web-sovelluksen kautta. Tämän jälkeen hän teki Logic-sovelluksen, jossa tietokantaan lisätyn huoltovarauksen tiedot poimittiin kannasta, varauksen tehneen asiakkaan tiedot päivitettiin SalesForce-asiakkuudenhallintaan, varauksen perusteella tehtiin kalenterivaraus huoltomiehen kalenteriin Office 365:ssä, ja lopuksi käyttäjälle lähetettiin vahvistustekstiviesti huoltotapahtumasta. Ja tämän Scott rakensi kirjoittamatta riviäkään koodia, yhdistelemällä Microsoftin ja kumppaneiden valmiiksi tekemiä sovellusconnectoreita peräkkäin.

Kehittäjät voivat hyödyntää esimerkiksi Office 365:lle, SalesForcelle, Twitterille tai DropBoxille tehtyjä valmiita connectoreita, tai rakentaa omiaan ja tuoda Logic-sovellusten käyttöön esimerkiksi organisaation omien, olemassa olevien liiketoimintajärjestelmien toiminnallisuutta ja tietoja. Logic-sovelluksissa voidaan myös hyödyntää BizTalk Services -palvelua tietojen hakemiseen erilaisista järjestelmistä, muuntamiseen muodosta toiseen ja kirjoittamiseen takaisin erilaisiin järjestelmiin. Kun tarvittavat komponentit on tehty ja käytössä, ”ohjelmointi” tapahtuu Azuren hallintakäyttöliittymällä, joten bisneslogiikan rakentaminen voidaan tehdä muuttuvien tarpeiden mukaan hyvinkin helposti ja nopeasti.

Viimeisenä sovellustyyppinä uuteen alustaan kuuluvat API-sovellukset, joiden avulla kehittäjä voi esimerkiksi julkaista jonkin olemassa olevan sovelluksen API-rajapintoja muiden sovelluskehittäjien käyttöön helposti, joko organisaation sisällä tai jopa maailmanlaajuisesti yleiseen käyttöön. Azuren toimintojen avulla sovelluksen API-rajapintaa voidaan hyödyntää hyvin monenlaisissa ohjelmointiympäristöissä ja sovelluksissa, ja lisäksi Azure tarjoaa mahdollisuuden rajapintojen käytön seuraamiseen ja esimerkiksi laskutustietojen keräämiseen.

Azure App Services on siis kokoelma Azuressa jo olemassa olevaa toiminnallisuutta ja kokonaan uutta toiminnallisuutta. Toki sovellukset, jotka on aiemmin kehitetty Web Sites- tai Mobile Services -palveluja hyödyntäen, toimivat edelleen muuttumattomina, mutta nyt niissä voidaan hyödyntää myös muita App Services -alustan sovellustyyppejä. Kaiken kaikkiaan App Services -alusta tarjoaakin kehittäjälle pussillisen uusia työkaluja joustavaan sovelluskehitykseen ja järjestelmien yhdistämiseen.

Kiinnostaako Azuren ominaisuuksien hyödyntäminen omassa sovelluskehityksessäsi? Ota ihmeessä yhteyttä, niin voimme kertoa lisää.

Lisää infoa Azure App Services -alustasta mm. Scott Guthrien blogissa.