Azuren hyödyt – Miksi minun pitäisi olla kiinnostunut Azuresta?


Azuren hyödyt – Miksi minun pitäisi olla kiinnostunut Azuresta? Tässä kirjoituksessa pyritään avaamaan Azuren tarjoamia hyötyjä, eli vastaamaan kysymykseen ”Miksi minun pitäisi olla kiinnostunut Azuresta?”

Kustannustehokkuus

Azuren, kuten muidenkin pilvipalvelujen käytöllä, saavutetaan monia erilaisia hyötyjä. Ensimmäisenä hyötynä yleensä nostetaan esille kustannustehokkuus. Azuren käytöstä saadaan kustannushyötyä monellakin eri tasolla: ensinnäkin Azuren palvelujen absoluuttiset hinnat ovat hyvin kilpailukykyisiä moneen paikalliseen palveluntarjoajaan verrattuna. Lisäksi palvelujen hinnat ovat viimeisten kuukausien aikana olleet vahvassa laskusuunnassa, johtuen kansainvälisestä kilpailusta. Toisekseen Azuren palveluista maksetaan käyttömaksua ja ainoastaan käytetyistä resursseista ja palveluista. Näin asiakkaan ei tarvitse tehdä investointeja IT-ympäristöönsä, vaan palveluista maksetut kulut on kohdennettavissa toiminnan kuluina.

Joustavuus

Suurin kustannushyötyä aikaansaava tekijä on varmasti kuitenkin joustavuus: Azuren palveluita hallitaan itsepalveluportaalin avulla, ja sieltä palveluja voidaan kätevästi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä. Näin palvelut ja resurssit saadaan käyttöön heti, kun niitä tarvitaan, ja toisaalta pavelut voidaan myös poistaa käytöstä kun niitä ei tarvita, ja näin vähentää palvelujen käytöstä aiheutuvia kustannuksia lähes reaaliajassa.

Esimerkki joustavuudesta eräältä asiakkaaltamme: siirsimme suurimman osan asiakkaan palvelimia Azure-palveluun, ja toteutimme niihin lisäksi ratkaisun, jolla lähes kaikki palvelimet ajetaan alas toimistoajan ulkopuolella. Asiakkaalle tämä ratkaisu sopi mainiosti, koska heillä kaikki työntekijät tekivät töitä noin suurinpiirtein saman toimistopäivän mukaisesti, eikä isolle osalle palveluista ollut käyttöä toimistopäivän ulkopuolella: näin voitiin toteuttaa ratkaisu, jossa muutamaa palvelinta lukuunottamatta muut ajettiin alas aina toimistopäivän loputtua ja nostettiin taas pystyyn ennen kuin työntekijät taas tulivat konttorille. Asiakas säästi palvelimien suoritusajassa vähintään puolet ja sai näin merkittävää kustannussäästöä.

Joustavuus vaikuttaa myös ratkaisujen käyttöönoton nopeuteen: palvelut ja resurssit voidaan ottaa käyttöön juuri silloin kuin niitä tarvitaan. Esimerkiksi tyypillisen Windows-palvelimen voi tilata suoraan hallintaportaalin kautta, ja sen muodostaminen kestää joitakin minuutteja – ei enää päivien tai viikkojen odottelua uuden palvelimen saamiseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kehitys- ja testausympäristöjen sekä demopalvelujen rakentamisen joustavasti ja nopeasti juuri silloin kun niitä tarvitaan.

Ajantasaisuus

Seuraava selkeä hyöty asiakkaalle on myös ajantasaisuus – Microsoft kehittää Azuressa tarjottavia palveluja jatkuvasti. Palvelun uudistuksista tulee useita ilmoituksia viikoittain, ja asiakkailla onkin pieniä haasteita pysyä kehityksen perässä. Azure kuitenkin tarjoaa asiakkaalle aina viimeisimmät palvelut, ja mahdollisuuden pysytellä teknologisen kehityksen kärjessä. Ja vaikka asiakkaan tehtävänä on pitääkin huolta käyttöön otettujen IaaS-palvelun virtuaalikoneiden (Virtual Machines) päivityksistä, Microsoft pitää huolta sekä PaaS-palvelujen (Cloud Services) että Web-palvelimien (Web Sites) sekä muiden palvelujen alla olevien palvelimien päivityksistä ja ajantasaisuudesta.

Käyttö kaikkialta

Azuren palveluja voidaan myös hyödyntää ja käyttää kaikkialta. Microsoft tarjoaa tällä hetkellä Azure-palveluja vajaasta kahdestakymmenestä konesalista ympäri maailmaa. Jos on tarvetta tarjota asiakkaille maailmanlaajuista palvelua, voidaan palvelu hajauttaa moneen eri konesaliin, ja tarjota palvelua kullekin asiakkaalle lähimmästä konesalista. Toisaalta palveluja voidaan myös käyttää kaikkialta: Azure-palvelut voidaan yhdistää osaksi asiakkaan verkkoa, tai vaihtoehtoisesti niitä voidaan tarjota Internetin välityksellä, jolloin käyttö onnistuu mistä tahansa.

 

Azurea käsittelevän blogikirjoitusten sarjan edellisessä kirjoituksessa käytiin läpi Azuren perusominaisuuksia. Lue myös nämä:Chief Sales Officer, Co-Founder. Sähköposti: harri.tervo@sulava.com