CIO:n on oltava uudistuvan ja oppivan yrityksen keskeinen pelaaja


CIO:n on oltava uudistuvan ja oppivan yrityksen keskeinen pelaajaViime viikolla kerrottiin TIVI-CIO uutiskirjeessä, että Gartnerin tutkimuksen mukaan 45 prosenttia IT-johtajista raportoi talousjohtajalle. Vielä harvinaisempaa lienee CIO:n vaikutusmahdollisuus yritysten hallituksissa. Johtoryhmissä ja hallituksissa IT:n viesti suodattuu CFO:n kautta, jolla on usein eri fokus ja priorisointi kuin CIO:lla. Kuva, joka piirtyy silmiemme eteen, on helposti vanhan maailman CIO, joka tuottaa perus IT-palveluja organisaatiolle ja raportoi niistä talousjohtajan kautta johtoryhmään: ”Ongelmat ja paljonko maksaa.” Helposti tietohallintoa pidetään kulueränä. IT-projektit ovat teknologialähtöisiä ja organisaation pitää sopeutua ratkaisuihin eikä päinvastoin.

Nykypäivänäkin talousjohdolle raportoiva CIO on liian harvoin johtoryhmässä ja tässä mallissa riski on suuri: IT:n kytkentä liiketoimintaan jää liian heikoksi ja kaukaiseksi. Lähtökohdan pitää olla, että liiketoiminta omistaisi IT-hankkeet ja että IT-hankkeet ovat osa muutosta, jonka avulla organisaatio pääsee kohti strategista päämäärää. Näkisin, että CIO:n tulisi ehdottomasti olla yrityksen johtoryhmässä ja tämän paikka pitää olla CEO:a mahdollisemman lähellä.

Olen toki asiakastapaamisien yhteydessä onneksi huomannut, että CIO:n rooli on viimevuosina muuttunut vahvasti perinteisestä IT:n pyörityksestä kohti asiakaslähtöisyyttä. Hankkeet eivät enää synny IT edellä vaan vahvasti liiketoiminnan tarpeista.

Suomut silmiltä tai putoat kelkasta

Asiat ovat muuttuneet ja muuttuvat niin nopeasti, että harva johtoryhmä pystyy havaitsemaan millaisia mahdollisuuksia on tarjolla tehostaa yrityksen liiketoimintaa esim. pilvipohjaisilla ratkaisuilla.

Kenelläkään ei mielestäni ole varaa olla arvioimatta pilvipalveluiden hyötyjä omalle organisaatiolleen. Vähenevässä määrin törmään enää ehdottomiin ”ei sovellu meille” -argumentteihin vaan asiat halutaan aidosti selvittää tarkemmin päätöksenteon tueksi. Tässä yhteydessä korostan CIO:n roolia tulkkina kertomassa miten uudet IT-ratkaisut voisivat olla tehokkaamman tekemisen ja tuottavuuden mahdollistajina. Tärkeää on myös, että CIO pystyy kommunikoimaan kielellä, jota muut johtoryhmäläiset ymmärtävät – ei kolmikirjaimisia akronyymejä vaan selkeitä viestejä siitä miten teknologiaratkaisut tukevat liiketoimintaa ja asiakaslähtöisyyttä.

Kun pelkästään CIO:n johtoryhmätuoli ei riitä

Miten voidaan lisätä ymmärrystä siitä miten tietotekniikan parempi hyödyntäminen ja uudet mahdollisuudet voivat edistää liiketoimintaa? CIO:n roolin kasvattaminen on yksi keino, mutta koko organisaation asennemuutos on myös ensiarvoisen tärkeää. Uskon, että IT-taustaisia ihmisiä tulisi kierrättää eri liiketoimintayksiköissä entistä enemmän, jotta sekä IT:n että liiketoiminnan ymmärrys kasvaisi sekä liiketoiminnan haasteista ja mahdollisuuksista että tietotekniikan tuomista mahdollisuuksista. Tämä syntynyt synergia olisi koko organisaation kannalta keskeistä oppimista. Osa oppimista on myös oppiminen pois vanhoista perinteisistä ajatusmalleista ja asenteista. Maailma muuttuu ja vanhoilla keinoilla ei kohta enää menesty.

Miten teet tämän nopeammin kuin kilpailijat?

Suuri osa suomalaisista organisaatioista on varmasti jo lähtenyt määrätietoiseen IT:n ja liiketoiminnan vastakkaisasettelun purkamiseen ja integroi IT-toimintoja mahdollisemman lähelle asiakasta ja liiketoimintaa. Mutta miten saada tähän kehitykseen ”lisäbuustia” ja miten tunnistaa IT:n suomat mahdollisuudet riittävän nopeasti? Miten nopeuttaa käyttöönottoja?

Ideoita ja näkemyksiä sekä faktaa päätöksenteon tueksi saat nopeiten ja kustannustehokkaasti organisaation ulkopuolelta. Me Sulavalla olemme auttaneet lukuisia asiakkaita esim. pilvipalveluiden esiselvityksillä ja neuvoneet  IT-strategia- ja tiekartta-asioissa. Me emme kerro miten teidän pitää hoitaa liiketoimintaanne, mutta meillä on tietämys ja vankka näkemys mitä tietotekniikka mahdollistaa ja miten se tukee ja tehostaa organisaatiotanne.