Jokaisella on oikeus oikeaan tietoon


Jokaisella on oikeus oikeaan tietoonBig data on selvästi saavuttanut IT-huuman tason, kun siitä kirjoitetaan jo Helsingin Sanomissa (HS 4.5.) ja kohta saa varmaan kuulla big datan hyödyntämisestä taksikuskeilta. Toisaalta kyllä yhden taksiajon aikana syntyy niin paljon dataa, että siitä voisi joku data-analyytikko löytää laajasti hyödyllisiä tietoja vaikka liikennesuunnitteluun. Yleensä sanotaan, että tuo Helsingin Sanomien ja taksikuskien yhdistelmä enteilee kuplan puhkeamista. En usko, että tiedon hyödyntäminen katoaa mihinkään – korkeintaan voi ihmetellä miksi tämä big data -asia nousee pinnalle vasta nyt. Organisaation halussa olevan tiedon analysointi ja kiteyttäminen päätöksenteon tueksi on ollut menestystekijä jo pitkään.

BI:tä eli Business Intelligenceä on pidetty ylimmän johdon yksinoikeutena, mutta näin ei tarvitse eikä saa enää olla. Microsoftin modernit BI- ja analyysityökalut mahdollistavat, ei vaan johdolle, vaan koko organisaatiolle tietovarastojen laajamittaisen hyödyntämisen. Uusia palveluja on entistä helpompaa ottaa käyttöön ja loppukäyttäjä voi käyttää tuttuja ja turvallisia työkaluja. Pilven myötä dataa ei tarvitse koskaan tuhota, vaan kaikki data voidaan tallentaa analysoitavaksi nyt ja tulevaisuudessa.

Älä mene merta edemmäksi kalaan – voit käyttää Exceliä itsepalvelu BI:nä

Microsoftin ratkaisu tarjota itsepalvelu BI:tä kaiken tasoisten loppukäyttäjien ulottuville on tehdä se tuttujen ja turvallisten työvälineiden, esimerkiksi PowerPointin, Excelin ja SharePointin kautta. SQL Serverin BI-toiminnallisuudet höystettynä PowerPivotilla ja Power Viewilla antavat Excelille sellaisen BI-buustin, että ei paremmasta väliä. Kun vielä taustalle otetaan Windows Azuren tarjoama pilvikapasiteetti valmiit tavat sekä mallit tiedon analysointiin, alkaa big data-alusta olla valmis.

Data Explorerin avulla saat yhteyden eri tietokantoihin tai tietolähteisiin kuten OData, Hadoop, Azure marketplace tai Wikipedia. Data Explorer pystyy yhdistämään eri tietolähteiden tai kyselyiden tietoja samaan taulukkoon erottuen näin muista Excelin BI-toiminnoista.

Data Explorer

Data Explorer

Tämän työkalupakin keskeisiä etuja on, että ratkaisut esim. raportit saadaan erittäin nopeasti käyttöön ilman kuukausien odottelua niiden määrittelystä niiden tuottamiseen ja verifioimiseen. Jos sinulla on Excel – kuten lähes kaikilla on – niin olet jo erittäin lähellä itsepalvelu-BI:tä. Voit PowerPivotilla yhdistellä miljoonia tietorivejä useista tietolähteistä Excelissä sekä analysoida tietoja ilman IT-osaston apua. Power View mahdollistaa vuorovaikutteisen tietojen visualisoinnin ja esittämisen. Sillä kaiken tasoiset käyttäjät voivat saada aikaan WOW-efektin, kun yhdistävät tietoja taulukoihin ja matriiseihin. Yleensä tiedolla on myös paikkatieto ja yhdistämällä tieto karttapohjaan saa aikaan visuaalisesti näyttäviä näkymiä. Mielenkiintoinen uutuus visualisoinnin saralta on GeoFlow for Excel joka mahdollistaa 3-ulotteisten analyyttisten visualisointien tekemistä maantieteelliseen sijaintiin sekä aikaan pohjautuen. Esiversion voi ladata tästä.

GeoFlow

GeoFlow

Sosiaaliset piirteet tehostavat johtoryhmän työskentelyä

Olen vakuuttunut siitä, että liian monessa organisaatiossa käydään vilkasta keskustelua vasta silloin kun talousjohtaja raportoi edellisen kuukauden lukuja johtoryhmässä. Tällöin menetetään turhaan paljon aikaa asioihin, joita olisi voinut kommentoida ja joihin olisi voinut kehittää toimenpidesuunnitelmia jo ennen kokousta.

Yllä mainitut itsepalvelu-BI-työvälineet mahdollistavat kollaboraation raportoinnin yhteydessä. SharePointin sosiaaliset kyvykkyydet liitettynä raportointiin johtaa siihen, että johtoryhmässä voidaan tehdä päätöksiä paljon laajempaa tietoa ja tietämystä hyödyntäen, kun organisaation antamat kommentit ja toimenpide-ehdotukset ovat käytettävissä. Uskon myös, että monet asiat voivat saada uutta valoa kun niitä katsotaan organisaatiossa alhaalta ylöspäin.

Jotta saadaan organisaation alemmilta tasoilta syötettä keskusteluun, tulee tarjota roolipohjaiset avainmittarit ja -raportit sekä mahdollisuus itse tuottaa ja analysoida informaatiota sekä tehdä ad hoc-kyselyjä. Johto ei välttämättä tarvitse lisää tietoa vaan se tarvitsee pureskellumpaa tietoa luodakseen ymmärrystä päätöksenteon tueksi.

Microsoftin itsepalvelu BI- välineet mahdollistavat paljon muutakin. Mitä ne mahdollistavat tänään ja miten organisaatiosi voisi saisi paremman näkemyksen niiden hyödyntämisestä? Me haluamme kertoa ja näyttää tämän. Ota yhteyttä ja tulemme pitämään silmät avaavan esityksen aivan uusista mahdollisuuksista.