Kriisiviestintä Microsoft Teamsin avulla

Kriisitilanteissa työntekijöiden tarve saada ajankohtaista ja asianmukaista tietoa on suurimmillaan. Jos sisäiset viestintävälineet eivät toimi asianmukaisella tavalla, saattaa kriisitilanne kasvattaa epävarmuutta, turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Ainoastaan tehokkaalla viestinnällä voidaan saavuttaa työntekijät, jotka normaalitilanteessa vaihtavat tietoja kollegoidensa kanssa työpaikalla ja vapaa-aikana.

 

Miten Microsoft Teams –sovellusta hyödynnetään sisäiseen kriisiviestintään?

 

Kriisitilanteissa työntekijöiden tarve saada ajankohtaista ja asianmukaista tietoa on suurimmillaan.
Sisäisellä kriisiviestinnällä on monia tavoitteita:

 • Yleisen tilannekuvan luominen
 • Riittävän ja asianmukaisen tiedon välittäminen
 • Organisaation operatiivisen toiminnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen
 • Luottamuksen ylläpitäminen johdon ja työntekijöiden välillä
 • Johdon ja työntekijöiden kommunikaation ja yhteistoiminnan ylläpitäminen

 

Jos sisäiset viestintävälineet eivät toimi asianmukaisella tavalla, saattaa kriisitilanne kasvattaa epävarmuutta, turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Ainoastaan tehokkaalla viestinnällä voidaan saavuttaa työntekijät, jotka normaalitilanteessa vaihtavat tietoja kollegoidensa kanssa työpaikalla ja vapaa-aikana.

 

Miksi Microsoft Teams?

 

 • Työnteko ja viestintä keskittyy Teamsiin
 • Työntekijät tavoitetaan siellä, missä he eniten viettävät aikaa
 • Työntekijät pääsevät käsiksi ajankohtaisiin tietoihin heti
 • Teams mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän
 • Teamsissä on työkalut, joilla työntekijät pidetään ajan tasalla
 • Hälytyksiä voidaan välittää Teamsin, sähköpostin push-viestien ja jopa SMS-viestien välityksellä
 • Teams-ratkaisujen käyttöönotto on nopeaa

 

Sulavaa viestintää Teamsin avulla

 

Teams-sovellus

Uusimmat päivitykset ja sovellukset automaattisesti käyttäjien käytettävissä Teams-sovelluksessa.

 

Company communicator

Hallittu työkalu massaviestintään

 

Crisis communication -sovellus

Työntekijöiden tilan seuranta kriisitilanteissa

 

Crisis Communication using Microsoft Teams - katso video!

Ota yhteyttä!

Tutustu Microsoft Teams -aiheisiin blogeihin