Microsoft BI-arkkitehtuuri


Microsoft BI-arkkitehtuuriMicrosoftin BI-pino vaikuttaa suhteellisen isolta möykyltä ja hiukan hankalalta hahmottaa. Eri tuotenimiä ja termejä on kymmenittäin ja kokonaisuus tuntuu hankalalta hahmottaa. Koitan nyt hiukan avata tätä pakettia ja selittää eri osaset ja niiden väliset riippuvuussuhteet SharePoint-arkkitehdin näkökulmasta. Asia voi vaikuttaa melko pintapuoliselta, mutta tarkoitus olisi syventyä eri osa-alueisiin myöhemmissä blogiartikkeleissa.

Microsoftin BI-arkkitehtuuripino on esitetty oheisessa posterissa: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35586

Teknologiapino voidaan karkeasti jakaa neljään eri tasoon:

  1. Datalähteet (Data sources)
  2. Informaatiolähteet (Information Sources)
  3. Esitysalijärjestelmä (Presentation Subsystem) aka. SharePoint
  4. Asiakassovellukset (Clients)

 

Käydään seuraavaksi kyseisiä tasoja läpi hiukan tarkemmin.

Dataa voidaan yksinkertaistetusti pitää raportoinnin jalostamattomana raaka-aineena. Se on käsittelemätöntä raaka-ainetta, jota saadaan eri tietojärjestelmistä. Monella ensimmäinen ajatus datalähteestä on varmasti SQL-tietokanta, mutta datalähde voi yhtä hyvin olla SharePointtiin tallennettu Excel-taulukko tai SharePointin lista. Vaihtoehtoja on monia..

Kun dataa hieman jatkojalostetaan eli organisoidaan, yhdistellään, analysoidaan ja laitetaan oikeaan kontekstiin, siitä tulee informaatiota. Microsoftin Bi arkkitehtuurissa informaatiolähteinä toimii SQL:n Analysis Services ja Reporting services. Analysis servicen datamalli voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan multidimensionaaliseen ja tabulaariseen dataan. Mallia valittaessa on aina pohdittava, kumpi malli vastaa paremmin raportoinnin tarpeita.

Pystyttämällä datalähteet ja informaatiolähteet meillä on tilanne, jossa raportointia voidaan tehdä asiakassovelluksilla, kuten esimerkiksi Excelillä, mutta jos raportit halutaan järkevästi julkaista, tarvitaan alusta esitystä varten, eli nk. julkaisujärjestelmä Tässä kohtaa mukaan astuu SharePoint. SharePoint mahdollistaa Excelillä luotujen raporttien tallentamiseen yhteen paikkaan ja tiedon nostamisen niistä helposti nähtäville esimerkiksi SharePoint-sivuille. SharePointin sisällä BI-pino koostuu käytännössä seuraavista palveluista:

  • Excel Calculation Service
  • Visio Graphic Service
  • PowerPivot Service
  • PerformancePoint Service
  • Reporting Services Add-In

 

Pinon päällimmäisenä on nk. asiakassovellukset (client). SharePointin päällä raportteja voidaan esittää esimerkiksi Excel Web Accessilla, joka on selainkäyttöinen vain luku sovellus Excelistä. Käytännössä tämä mahdollistaa raporttien katselun ilman Excelin työpöytäversion asentamista. Asennettavista asiakassovelluksista BI-pinon tärkein työkalu on ehdottomasti Excel. Käytännössä lähes kaikki itsepalvelu BI tehdään Excelin avulla. Excel mahdollistaa sekä raporttien katselun, että muokkaamisen ja luomisen.

Alla on muutama esimerkki Excel Web Access -webosasta SharePointissa:

excel service asetukset

excel service raportti

 Microsoft-arkkitehti, erityisosaamisena SharePoint, Office 365 ja Microsoft Azure. Microsoft MCSE, Sähköposti: marko@sulava.com