Microsoft Ignite: Migration to SharePoint Online Best Practices and New API Investments


Microsoft Ignite: Migration to SharePoint Online Best Practices and New API InvestmentsPuhujat:

Michael Jordan
Joe Newell
Simon Bourdages

Pre Migration Best Practices

Hyvä kalvo siitä miten migraatiot tehdään tänä päivänä. Content-tietokannan siirtäminen pilveen ei sellaisenaan toimi. Kalvossa kuvattu looginen prosessi lähteiden tunnistamiselle, palveluille, turhan tiedon poistamiselle ja migraation toteuttamiselle eri kohteille (Sharepoint, hybrid, Office 365 ja Microsoft Azure).

f02

k03

Sisällön analysoinnissa tehdään tunnistaminen (discovery) ja määrittely (assessment). Näiden perusteella päätetään mitä migroidaan ja mikä jätetään migroimatta.

The Collaboration Triangle on malli, jossa määritellään vaiva (effort) sisällön siirrolle. Helpointa on siirtää tiedostot, kansiot, käyttöoikeudet ja metadata. Vaikeinta on siirtää räätälöinnit ja UX/UI-komponentit, jos toteutukset ovat palvelinpäähän räätälöityjä.

k04

Migraatioprosessissa tärkeintä on hyvä suunnitelma ja valmistautuminen sisällön siirtoon.

k05

Prosessi migraatiolle, uudella Migration API’lla, on nelivaiheinen:

  1. Source: Mistä tietoa tuodaan
  2. Package: Luodaan migraatiopaketti
  3. Data siirretään Azureen temporary storageen
  4. Data pumpataan Azuresta SharePoint Onlineen taustatyönä

Migraation nopeus riippuu migroitavasta sisällöstä. API mahdollistaa paljon pientä viilausta (tweaking) jolla nopeutta voidaan optimoida – esimerkiksi montako kohde-sivustokokoelmaa migraatiossa on mukana. Alustavien testien mukaan migraatio mahdollistaa jopa 5X nopeuden CSOM-migraatioihin verrattuna (ennen throttlingia).

s06

Paketin luonti on XML:n luonti, vanhan Prime APIn avulla/muodossa. Vanhat SP-ExportWeb-cmdletit tekevät käytännössä samaa rakennetta export-paketeille. Kaikki metadata tulee mukaan, PAITSI Managed Metadata ja työnkulut.

s07

Sen jälkeen luotu XML-pohjainen paketti uploadataan Azure Blob Storageen. Tätä varten luodaan kaksi containeria: Yksi paketille (content + manifest), ja toinen Azure Queuelle, joka pumppaa datat SharePoint Onlineen. Käytössä on taustalla Azure Storagen SAS-avain, jolla tunnistautuminen tehdään. Queue on reaaliaikainen, ja se voi toimittaa useita paketteja samanaikaisesti.

Logit tallennetaan jokaisen manifestin containeriin.

s08

SharePoint Online Migration API on livenä nyt – käytännössä API otettiin käyttöön tämän luennon aikana.

Huomioita

Työkaluina 3rd party-toolit ja PowerShell. Paljon tekemistä vielä migraation yhteydessä, vaikka API onkin nyt käytössä. Esimerkiksi graafinen käyttöliittymä voi olla tarpeen, ja sitä API ei tietenkään tarjoa. Suorituskyvyn osalta APIlle luvataan gigatavuja/tunti nopeutta.

f01

Migraation onnistumisen kannalta perussääntö on, että migraation täytyy valmistua. Muutkin asiat tärkeitä mutta migraation valmistuminen on onnistumisen mittari.

Transformaatiot, esimerkiksi omat mappingit tai tiedon muunnos migraation yhteydessä on mahdollista XML-rakennetta muokkaamalla. Kaikkea ei voi muokata mutta isoa osaa paketista kyllä. Tämä on hyvä tieto, koska SP-ExportWeb ja vastaavat PrimeAPIa käyttävät palikat eivät yleensä salli alkuperäisen paketin muokkaamista sellaisenaan.

PowerShell-cmdletit Migration API:lle:

  • New-SPOMigrationPackage on uusi PowerShell cmdlet levyjakojen migrointiin.
  • ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage ottaa vastaan paketin ja konvertoi sen SPO-yhteensopivaksi.
  • Set-SPOMigrationPackageAzureSource kopioi paketin Azure Storageen sopivaan containeriin. Käytännössä AzCopyn muunneltu versio.
  • Submit-SPOMigrationJob käynnistää migraatioprosessin.

k06

API ylikirjoittaa kohdetiedot aina, eli delta-migraatiot täytyy rakentaa itse.

Paketin sisällä on nippu XML-tiedostoja (8), sekä ohjaustiedosto. Demossa migroitiin 500 MB paketti SPO:hon, ja se meni noin 30 sekunnissa (olettaen, että wifi-yhteys toimii). Testeissä perusmigraatiot ovat menneet n. 60 Mb/s vauhdilla.

Migraatiopakettia voidaan tutkia Azure Storagessa, esimerkiksi Azure Storage Explorer-työkalulla. Logista näkee myös missä mennään ja miten queuet pyörivät.

s11

ShareGate, Metalogix, AvePoint ainakin kumppaneina mukana ensimmäisessä aallossa tarjoamassa omia ratkaisujaan Migration APIn päälle.

Azure Datacenter voidaan valita itse, eli aina tietysti kannattaa valita lähin. Migration API tulee tarjolle myös Office 365 Dedicated-asiakkaille.

s12

Osoitteessa http://aka.ms/spomigrationpreview voi liittyä mukaan Preview-ohjelmaan.

Azure Storage tulee maksaa itse, eli se ei sisälly esimerkiksi Office 365-käyttölisensseihin. Web Partien migraatio ei myöskään ole mukana, vaikka olisivat OOB-mallisia. Tuki tulossa mahdollisesti myöhemmin.

Migration API tulee integroitumaan myös Office 365 Admin Centeriin tulevaisuudessa.

Tämä luento oli tässä!Twitter: @jussiroine