Migraatio Microsoft Azure-datakeskusten välillä – painajainen edessä?


Migraatio Microsoft Azure-datakeskusten välillä – painajainen edessä?Miten siirrän julkisessa pilvessä olevan ympäristön Azure-datakeskuksesta toiseen? Miten siirrän Azuressa olevasta testiympäristöstä virtuaalikoneet tuotantoympäristöön helposti? Aiheuttaako latenssi toimipaikan verkon ja Azuren datakeskuksen välillä tuskaa?

Nämä ovat niitä kysymyksiä, joihin törmään usein koulutuksissa ja keskusteluissa asiakkaiden kanssa.

Persistent Systems on julkaissut Azure Data Center Migration Solution (ADCMS)-työkalun avoimen lähdekoodin projektina. Työkalun avulla avulla voidaan migroida Azuressa olevat resurssit

  • Yhdestä tilauksesta toiseen tilaukseen samassa datakeskuksessa
  • Yhdestä tilauksesta toiseen tilaukseen eri datakeskuksessa
  • Samaan tilaukseen eri datakeskuksiin
  • Samassa tilauksessa yhdessä datakeskuksessa

Ratkaisun avulla voidaan migroida Azuressa seuraavia resursseja:

  • Affinity Groups
  • Networks
  • Cloud Services
  • Storage Accounts
  • Virtual Machines

Azure Data Center Migration Solution-työkalun lähdekoodi on vapaasti muokattavissa omiin tarpeisiin. Oletuksena käytettävissä on kolme moodia: Export, Import ja Migrate.

Metadata export

Export luo JSON-tiedoston, joka sisältää metadata-tiedot datakeskuksessa olevasta Azure-tilauksesta, edellä mainittujen resurssien osalta. Samalla luodaan myös XML-tiedosto Azure-tilauksen sisällöstä. Tämän tiedoston avulla voidaan migraation yhteydessä tehdä kustomointeja, kuten vaihtaa migroitavien resurssien nimiä.

image

Deployment import

Tällä toiminnallisuudella voidaan exportoidun metadatan sisältämät resurssit siirtää kohdepaikkaan, joka voi olla samassa datakeskuksessa/eri tilauksessa, eri datakeskuksessa/samassa tilauksessa, eri datakeskuksessa/eri tilauksessa tai samassa datakeskuksessa/samassa tilauksessa. Vaihtoehtoja voisi hyödyntää esimerkiksi tekemällä identtinen kopio Azuressa olevasta ympäristöstä toiseen datakeskukseen.

image

Migration

Migraatio-toiminne yhdistää kaksi edellä mainittua Export/Import-vaihtoehtoa siten, että kaikki tapahtuu yhdellä suorituskerralla. Vaihtoehto on käyttökelpoinen, jos tarvitaan vain kopio olemassa olevasta ympäristöstä, ilman minkäänlaisia kustomointeja.

image

Tätä pitää testata

Paperilla työkalu vaikutti hyvältä, joten päätin myös kokeilla toiminnallisuuksia.

Latasin asennuspaketin, purin sen ja importoin PowerShell-modulin. Lisäsin konfiguraatiotiedostoon tiedot Azure-tilauksesta, lähde- ja kohdedatakeskuksista sekä valitsin migraatio-moodin. Käynnistin ohjelman, joka ensin haki metatiedot olemassa olevasta ympäristöstä North Europe datakeskuksesta ja provisioi vastaavat Affinity Groups ja Storage Accountit West US datakeskukseen. Tämän jälkeen virtuaalikoneet Euroopan datakeskuksessa sammutettiin ja blob-copy toiminteella kopioitiin USA:n datakeskukseen. Lopuksi ohjelma vielä provisioi West US datakeskukseen vastaavat virtuaaliverkot kuin North Europe datakeskuksessa oli.

image

Testissä käytetyssä Azure-tilauksessa oli kaksi virtuaalipalvelinta, kaksi storage accountia ja yksi virtuaaliverkko; aikaa migrointiin kului n. yksi tunti. Lopputuloksena aikaan saatiin kaksi täysin identtistä testiympäristöä.

Yhteenveto

Hyvin dokumentoitu ohjelma, joka voidaan suorittaa helpoimmillaan käynnistämällä .exe-tiedosto tai  komentorivityökaluna sopivilla parametreilla höystettynä sekä automatisoidusti PowerShell-skripteillä. Osaa käsitellä Azureen määritellyt Internal Load Balancerit, Reserved IP:t ja Static Internal IP:t.

Jos se, että virtuaalipalvelimet sammutetaan migraation ajaksi, ei sovi niin vaihtoehtoina voisivat olla Vision Solutionsin Double-Take MOVE (valmiit imaget löytyvät Azure Marketplacesta) tai Microsoft Migration Accelerator. Migration Accelerator on vielä Preview vaiheessa ja siihen on tulossa Azure<->Azure migraatiotoiminnallisuus.Master of the Universe. Windows Server oriented Trainer and Technology Consultant - Microsoft MVP, MCT, MCSE, MCSA, MCITP, MCP, MS, ISI. Likes also #IOS devices.