Mikä se Azure oikein on?


Mikä se Azure oikein on?Microsoftilla on vakiovastaus kysymykseen ”Mikä Azure on?” – vastaus kuuluu seuraavasti: ”Azure on Microsoftin konesali pilvessä”. No joo, vastaus on varmasti ihan oikea, mutta ei kuitenkaan kerro juuri mitään siitä, mikä se Azure ihan aikuisten oikeasti on. Tämän blogikirjoituksen tavoitteena on hieman laventaa vastausta kysymykseen.

Microsoftilla on joukko organisaatioille suunnattuja SaaS-pilvipalveluja (Software as a Service), jotka on suunniteltu johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi Office 365 (tietotyöläisen työkalut), CRM Online (asiakkuudenhallinta) ja Intune (laitehallinta). Näistä poiketen Azure on enemmänkin alustapalvelu, jonka tavoitteena on toimia kaikenlaisten sovellusten, palvelujen ja palvelimien alustana. Azure on siis yleiskäyttöinen alustapalvelu, joka tarjoaa sekä IaaS- (Infrastructure as a Service) että PaaS-tyyppistä (Platform as a Service) palvelua sovellusten alustaksi, ja lisäksi vielä erilaisia lisäkomponentteja, joita voidaan hyödyntää laajentamaan Azuressa hostattavien sovellusten toimintaa.

 

azureAzuren komponentit voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri ryhmään: 1) varsinaiset alustapalvelut (eli palvelinkapasiteetti), 2) tallennuspalvelut ja 3) lisäpalvelut. Varsinaisiin alustapalveluihin kuuluu kolme eri palvelua – Web Sites, Cloud Services ja Virtual Machines.

Web Sites –palvelu on nimensä mukaisesti tarkoitettu web-sivustojen hostaukseen. Palveluun voidaan toteuttaa web-sivusto hyvin monella eri ohjelmointitekniikalla, sovelluksen taustalla voi olla erilaisia tietokantoja, ja lisäksi palvelua voidaan skaalata tarpeen mukaan useammalle eri palvelimelle. Lisäksi palvelussa voidaan hyödyntää tuttuja, webissä yleisesti käytettyjä palvelimia, kuten WordPress- tai Drupal-palvelinta. Keijo kirjoitti blogissa aiemmin Web Sites -palvelusta.

Cloud Services –palvelua voidaan hyödyntää myös webbisovellusten alustana, mutta Web Sites –palvelusta poiketen Cloud Services –palvelu on tarkoitettu sovelluksille, joissa käyttöliittymä ja sovelluksen logiikka on erotettu toisistaan. Kumpikin niistä sijoitetaan omille omille palvelimilleen, ja kumpaakin palvelinryhmää voidaan skaalata tarpeen mukaan itsenäisesti. Kuten Web Sites –palvelussakin, myös Cloud Services –palveluun perustuva sovellus voidaan toteuttaa käyttämällä erilaisia ohjelmointikieliä ja –ympäristöjä, sovelluksessa voidaan hyödyntää taustalla erilaisia tietokantoja ja Azuren tarjoamia lisäpalveluja ja lisäksi sovelluksesta voi olla yhteyksiä organisaation muihin liiketoimintasovelluksiin.

Nämä molemmat edellämainitut palvelut ovat PaaS-tyyppisiä, mikä tarkoittaa sitä, että Microsoftin tehtävänä on pitää huolta alustasta (käyttöjärjestelmä ja siihen kuuluvat komponentit), ja asiakkaan vastuulla on ainoastaan sovelluksen ja siihen liittyvien komponenttien ylläpito. Sekä Web Sites- että Cloud Services –palveluita pyöritetään Windows-alustalla, mutta siitä huolimatta palveluissa voidaan käyttää monia Microsoftista riippumattomia ohjelmointikieliä, ohjelmointiympäristöjä ja lisäpalveluja.

Kolmas Azuren tarjoama alustapalvelu on Virtual Machines –palvelu, joka mahdollistaa virtuaalikoneiden pyörittämisen Azure-palvelussa. Virtuaalikonetta luotaessa valitaan jokin valmiiksi määritetyistä kapasiteettikokonaisuuksista (CPUiden ja keskusmuistin määrä), ja virtuaalikoneille voidaan määrittää haluttu määrä joko perinteisiä tai SSD-levyjä, joihin varsinainen data tallennetaan. Virtuaalikoneissa voidaan käyttää sekä Windows-palvelinkäyttöjärjestelmää että Linuxin eri variaatioita, ja lisäksi virtuaalikoneisiin on saatavilla erilaisia palvelinsovelluksia valmiina paketteina.

Alustapalveluihin voidaan lukea myös Mobile Services –palvelu, jonka helpottaa mobiilisovelluksien (Windows tai Windows Phone, Android, iOS) kehittäjää. Palvelu mahdollistaa ja helpottaa mobiilisovelluksen palvelinpään toiminnallisuuden toteuttamista, ja tarjoaa lisäksi erilaisia lisäpalveluja, kuten käyttäjätunnistuksen sekä ilmoitusten lähettämisen erilaisiin mobiilisovelluksiin.

Azuren toiseen palveluryhmään eli tallennuspalveluihin kuuluu joukko tietojen tallentamiseen tarkoitettuja palveluja, kuten SQL Database- ja DocumentDB-tietokantapalvelut SQL-tyyppisen datan ja muun kuin SQL-datan tallentamiseen, sekä erilaisia levytallennukseen tarkoitettuja palveluja. Lisäksi Azurea voidaan käyttää myös tiedon varmistukseen, mihin on olemassa oma palvelunsa.

Konekapasiteetti ja tallennus ovat pilvipalvelujen perusta, ja niiden rinnalle Azure tarjoaa joukon erilaisia lisäpalveluja, joiden avulla asiakkaan palveluja ja sovelluksia voidaan laajentaa. Näihin lisäpalveluihin kuuluvat mm. seuraavat:

  • Verkkopalvelut, joiden avulla asiakkaan oma ympäristö tai konesali ja Azuressa olevat palvelimet voidaan yhdistää toisiinsa.
  • Hakemistopalvelu (Azure Active Directory), joka tarjoaa käyttäjä- ja ryhmätunnusten määrittämiseen ja käyttäjän tunnistamiseen liittyvää toiminnallisuutta. Asiakkaan paikallinen Active Directory voidaan yhdistää Azuren AD:hen, ja näin luoda sekä paikalliseen käyttöön että pilvikäyttöön tarkoitettu kokonaisuus, jossa käyttäjällä on sama käyttäjätunnus ja salasana molemmissa.
  • Mediapalvelut, jonka avulla videotiedostoja voidaan muuntaa muodosta toiseen ja streamata käyttäjille käyttäjän päätelaitteelle sopivassa muodossa.
  • Integraatiopalvelut, joiden avulla voidaan integroida toisiinsa Azuressa pyöriviä sovelluksia tai sovelluksia, joista osa on Azuressa ja osa jossakin muualla, esimerkiksi asiakkaan omassa konesalissa tai jollakin toisella palveluntarjoajalla.
  • Analytiikkapalvelut, joiden avulla voidaan analysoida suuria määriä dataa ja esittää analyysin tulokset.
  • Hallintapalvelut, joiden avulla hallitaan ja automatisoidaan Azuressa pyöriviä palvelukokonaisuuksia.

Tulemme tämän blogisarjan aikana pureutumaan jokaiseen näistä osa-alueista tarkemmin. Azuressa palvelut myös kehittyvät hurjaa vauhtia: palveluita tulee koko ajan lisää ja olemassa oleviin tulee uusia ominaisuuksia, joten käsiteltävää riittää jatkossakin.

Kaikki Azuren palvelut ovat käytettävissä kaikissa Microsoftin Azure-konesaleissa, joita on tällä hetkellä vajaassa parissakymmenessä eri paikassa ympäri maapalloa. Asiakkaat voivat päättää, sijoitetaanko palvelut johonkin yhteen tiettyyn konesaliin, vai hajautetaanko ne ympäri maapalloa useampaan eri sijaintiin. Hieman palvelusta riippuen useampaan eri konesaliin sijoitettuja palveluja voidaan myös yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi tarvittaessa.

Tiivistettynä Azure on siis joukko palveluja, joista osa toimii asiakkaan sovellusten, palvelujen ja palvelimien alustana, ja osaa voidaan sitten käyttää näiden sovellusten tai palvelujen laajentamiseen. Yhdistettynä Microsoftin muihin pilvipalveluihin Azure antaa mahdollisuuden siirtää vaikka kaikki palvelut pilveen!

 

Tämä kirjoitus on osa Sulavan Azure-blogikirjoitusten sarjaa. Lue myös nämä: