Moderni työ

Moderni työ tarkoittaa parempaa työelämää. Käynnissä on tietotyön kolmas aikakausi: sähköposti ja verkkolevyt -ajalta on siirrytty selainpohjaisten ryhmätyösivustojen kautta nykyiseen avoimeen, verkostomaiseen ja sovelluspohjaiseen työhön. Muutos on iso ja työläs, mutta tarjoaa merkittäviä hyötyjä.

REFERENSSIT

 Terrawise

 

Sulava auttoi Terrawisea rakentamaan erittäin helppokäyttöisen, automaatioon pohjautuvan järjestelmän

 

LUE LISÄÄ

 A-lehdet

 

A-lehtien kulttuurimatkan keskeisenä tavoitteena on toimintakulttuurin muuttaminen ja tehostaminen. Sulavan kanssa toteutettu Teams-jalkautusprojekti oli osa tätä matkaa. Keskeisin materiaali jalkautuksessa oli Modernin työn pelikirja.

 

LUE LISÄÄ

 SAK

 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n viestintä- ja kokoustavat uudistettiin ottamalla Microsoft Teams laajasti koko keskusjärjestön käyttöön. Sulava toimi SAK:n modernisointiprojektin konsulttina ja kouluttajana.

 

LUE LISÄÄ

 KONE

 

KONE is using Microsoft Teams to improve production, operations, sales and productivity throughout the company.

 

LUE LISÄÄ

 Kemira

 

Kemiran merkittävään uudistumisprojektiin liittyi fyysisen työympäristön muutos, työkulttuurin ja -tapojen kehittäminen sekä uudenlaiset teknologiset ratkaisut.

 

LUE LISÄÄ

 Huhtamäki

 

Sulava oli suunnittelemassa ja toteuttamassa Huhtamäki Oyj:lle 6500 toimistotyöntekijää käsittävän siirtymän moderneihin pilvipalveluihin. Yritys on matkalla moderneihin työtapoihin moderneilla välineillä. 

 

LUE LISÄÄ

 Tapiolan lämpö

 

Tapiolan Lämpö korvasi vanhan intranetin O365 SharePointin moderneilla viestintäsivuilla.

 

LUE LISÄÄ

 Skaala

 

Sulava toteutti yhteistyössä Skaalan oman väen kanssa SharePoint Online -intranetin ja työryhmätilat keväällä 2016.

 

LUE LISÄÄ

 Sataedu

 

Sataedun intranet uudistettiin SharePoint Online -alustalle.

 

LUE LISÄÄ

 HRAKS

 

Sulava toteutti HRAKS:n uuden Hermes-intranetin SharePoint Online -alustalle alkuvuonna 2017. Oma sisältö ja pienet visuaaliset tuunaukset tekivät Hermeksestä HRAKS:n oman tiedonjako- ja työskentelypaikan.

 

LUE LISÄÄ

 Uudenmaan liitto

 

Sulava toteutti Uudenmaan liiton Helmi-intranetin uudistuksen SharePoint Online -alustalle alkuvuonna 2017.

 

LUE LISÄÄ

 Alko

 

Alko halusi kehittää sisäistä viestintäänsä ja tähän kumppaniksi valittiin Sulava.

 

LUE LISÄÄ

 Veho

 

Liiketoiminnan muurit sortuivat Yammerin ja mobiilisti käytettävän avoimen Intranet -palvelun avulla.

 

LUE LISÄÄ

 MTV & Intranet

 

MTV:ssä haluttiin todella suoraviivainen intranet-toteutus, jossa on yksinkertainen rakenne ja jota on helppo päivittää. Tähän Sulavalla oli ratkaisu.

 

LUE LISÄÄ

ASIANTUNTIJAT

YHTEYDENOTTOLOMAKE

MENETELMÄT

ESISELVITYS

 

Modernin työn esiselvitys on tiivis suunnitteluprojekti, jonka tuotoksena on tiekartta työn nykyaikaistamiseen.

 

Koska käsite ja palvelut ovat vasta harvalle tuttuja, esiselvitysvaiheen alussa esittelemme, mitä moderni työ käytännössä tarkoittaa. Selitämme vaihtoehtoisten toimintamallien vaikutukset ja kerromme esimerkkejä siitä, miten työtapoja on muissa organisaatioissa uudistettu.

 

Työn modernisoinnin matkan laajuus ja muoto riippuu siitä, mikä on lähtöpiste ja toivottu määränpää. Esiselvityksen aikana kartoitamme ohjatuilla työpajoilla tilanteen, toiveet, resurssit ja rajoitteet. Näiden perusteella kirjaamme tiekartan eli suunnitelman siitä, miten työ teillä toimii tavoitetilassa. Tiekartta sisältää palvelukohtaiset roolit, yleisimpien käyttötapausten linjaukset ja alustavan projektisuunnitelman tavoitetilan toteutukselle.

TOTEUTUS

 

Modernin työn ytimessä on tyypillisesti Teams-palvelu ja sen taustamoottorina Office 365 Ryhmät -toiminto.

 

Tekninen toteutusvaihe tarkoittaa eri sovellusten asetusten yhteistä läpikäyntiä ja konfigurointia sekä käyttöönottovaiheessa valmiiksi luotavien rakenteiden, palvelujen ja mahdollisten mukautusten (esimerkiksi visuaalinen ilme tiimien sivustoille) toteutusta.

 

Moderni työ linkittyy voimakkaasti intranet- ja extranet-toimintoihin ja sisältää elementtejä työn automatisoinnin, tekoälyn ja liiketoimintojen digitalisoinnin alueilta.

TOIMINTATAVAN MUUTOS JA KOULUTUS:

 

Fiksua tietotyötä tavoitellessa tekniikka on tukipalvelu ja mahdollistaja, mutta suurin muutos tapahtuu toimintatavoissa. Pieneltäkin tuntuva muutos – esimerkiksi tiedostolinkin viestiminen sähköpostin liitetiedoston sijasta – kerryttää ajansäästön lisäksi tiedon eheyden, tietoturvan ja löydettävyyden hyötyjä.

 

Pienten arkisten muutosten juurruttaminen vaatii sitkeyttä. Mutta entäs sitten ne isommat muutokset? Kun työtä viedään sähköpostin ja verkkolevyjen kivikaudelta ketterään ja avoimeen malliin, tekniikan ohella muovataan kulttuuria. Jotkut harppaavat, toiset hipsivät – me autamme löytämään teille sopivimman suunnan ja vauhdin.

 

Modernin tietotyön koulutuksetkin tuppaavat olemaan moderneja ja monikanavaisia. Klinikat, ständit, tukitunnit, verkostojen ja agenttien viljelmät, tehoiskut, chattituki, videot ja flyerit ovat meille tuttuja välineitä tavoitteiden toteuttamiseen.

JATKUVAT PALVELUT

 

Sulavan jatkuvat palvelut varmistavat toteutetun ratkaisun laadukkaan käytettävyyden ja kehityksen. Jatkuva palvelu vastaa tietysti kysymyksiin ja pienkehityspyyntöihin sekä auttaa ongelmatilanteissa – mutta katsoo myös kanssasi eteenpäin, kertoo tulevista muutoksista ja auttaa valitsemaan rusinat kehityksen pullasta.

 

Jatkuva palvelu tähtää siihen, että työ on mielekästä ja tehokasta – toimivaa. Seuraamme palveluiden käyttöä ja autamme korjaamaan tai aktivoimaan tarvittaessa. Vuosihuoltojen avulla pyrimme pitämään työn modernina ja toisaalta myös ennaltaehkäisemään hurjan muutosvauhdin häiriöitä työssänne.