Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen Dynamics CRM:n ja ClickDimensions –lisäosan avulla


Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen Dynamics CRM:n ja ClickDimensions –lisäosan avullaAsiakkuudenhallintajärjestelmän yksi keskeinen rooli on toimia markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tukena. Useimmat tällä hetkellä käytössä olevista CRM-järjestelmistä sisältävät kampanjatoiminnon, jonka avulla sähköpostiviestejä tai tiedotteita voidaan lähettää asiakkaille suoraan CRM:sta käsin.

Valitettavasti CRM-järjestelmien mukana tulevat kampanjatoiminnot ovat usein melko rajoittuneita. Niiden avulla voidaan muodostaa lähetyslistoja, luoda yksinkertaisia html-viestejä ja lähettää tiedotteita vastaanottajille, mutta siihen se sitten jääkin.

Monessa organisaatiossa kaivataan markkinointiviesteihin ja kampanjoihin liittyviä tarkempia tietoja. Kiinnostavaa on varmasti tieto siitä, kuinka moni vastaanottaja viestin avasi ja mitä viestissä olevia linkkejä vastaanottajat eniten napsauttivat. Markkinointiviestien vastaanottajilla olisi varmaankin hyvä olla mahdollisuus tilata uutiskirje (tai lopettaa sen tilaus) omatoimisesti yrityksen www-sivuilla olevan erillisen lomakkeen kautta.

Nykyisessä sähköpostikampanjamallissa liian monta vaihetta ja käytettävää ohjelmistoa?

CRM-järjestelmien kampanjatoimintojen rajoitusten tai puutteiden vuoksi joudutaan monesti käyttämään eri järjestelmiä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Alla kuvattu monivaiheinen prosessi saattaa olla monelle kiusallisen tuttu.

* Luodaan CRM:ssa lähetyslista, johon poimittu halutut yhteyshenkilöt
* Viedään lähetyslistan tiedot tekstitiedostoon
* Tuodaan tiedot kolmannen osapuolen sähköpostiratkaisuun viestien lähettämistä varten
* Luodaan varsinainen HTML-muotoinen viesti kolmannen osapuolen sähköpostiratkaisun sisältämien muokkaustyökalujen avulla
* Lähetetään viesti
* Tarkastellaan sähköpostikampanjan vastaanottoa ja tuloksia kolmannen osapuolen sisältämien tilastotyökalujen avulla

Yllä kuvatulla tavalla luotu kampanja vei aikaa, vaatii runsaasti käsityötä ja on herkkä virheille. CRM:aan ei myöskään välttämättä jää tietoa viestien vastaanottajista. Lienee tavanomaista, että kolmannen osapuolen sähköpostiratkaisun käyttäjiä on vain yksi tai kaksi, jolloin CRM-käyttäjillä ei ole suoraa pääsyä kampanjatietoihin tai niiden tuloksiin.

ClickDimensions – kampanjan toteuttaminen ja tulosten jalostaminen yhdellä välineellä

ClickDimensions logoClickDimensions on lisäosa, joka asentuu osaksi Microsoft Dynamics CRM –ohjelmaa. ClickDimensions hyödyntää Dynamics CRM –ohjelman tietokannan tietoja ja sen avulla markkinointiviestien luonti, lähettäminen, seuranta, analytiikka ja jatkotoimenpiteet voidaan hoitaa yhden ja saman ohjelmiston sisällä. Kolmannen osapuolen ratkaisuja ei yksinkertaisesti enää tarvita.

ClickDimensions sisältää seuraavat kokonaisuudet. Napsauttamalla otsikkoa näet tarkemmat kuvaukset englanniksi.

ClickDimensions-lisäosan avulla voidaan luoda graafisesti loppuun asti hiottu HTML-viesti ohjatun toiminnon avulla tai käyttämällä html-editoria. Viestiin voidaan liittää linkki automaattisesti luotavalle pienoissivustolle, jossa viesti voidaan lukea selaimen avulla (jos sähköpostiohjelma estää html-viestien esittämisen). Lisäksi viestiin voidaan liittää linkit helposti luotaville kyselylomake- tai uutiskirjeen hallinta – sivuille.

CRM:ssa voidaan kampanjaviestiä esikatsella, lähettää testiviesti haluttuun osoitteeseen ja jopa selvittää viestin herkkyys juuttua roskapostisuodattimiin. Viestin lähettämisessä hyödynnetään Dynamics CRM:n normaaleja markkinointilistoja, jotka voivat olla asiakkaita, yhteyshenkilöitä tai liidejä.

Kaikki kampanja-aktiviteetit tallennetaan CRM:n tietokantaan, joten kampanjan edistymistä voidaan seurata Dynamicsin koontinäkymien (dashboard) ja raporttien kautta.

ClickDimensions käyttää CRM:n tietoja ja täydentää Dynamics CRM:n toimintoja

ClickDimensions markkinointiautomaation apuna

Tilanne ilman ClickDimensions-lisäosaa – käytössä tavanomainen CRM:n kampanjatyökalu

Jos sähköpostikampanja halutaan toteuttaa kattavasti (sisältäen lähetyslistat, viestin laatiminen, lähettäminen, seuranta, raportointi, jatkotoimet, historiatiedon tallentaminen, lomakkeet), joudutaan todennäköisesti käyttämään useita eri järjestelmiä.

Tilanne kun ClickDimensions käytössä – CRM + sähköposti + analytiikka + kyselylomakkeet

ClickDimensions-lisäosan ja Microsoft Dynamics CRM –ohjelman avulla kampanjaan liittyvät tiedot ja tulokset sijaitsevat yhdessä paikassa. Lisäksi kampanjan vaiheet voidaan toteuttaa yhden ja saman ohjelman sisällä jakaen arvokasta tietoa myös kaikille muille CRM-käyttäjille.

Kun siis ensi kerralla suunnittelet sähköpostikampanjaa, niin mieti voisiko kampanjassa käytettäviä työvaiheita ja työvälineitä vähentää pitäen tiedot edelleen CRM:n sisällä.

ClickDimensions ja Dynamics CRM tehostavat sähköpostikampanjointia ja auttavat parempiin tuloksiin

Kun haluat lisätietoja ClickDimensions-lisäosan ominaisuuksista, käyttökohteista tai Dynamics CRM –markkinointiautomaatiosta yleensä, niin ota ihmeessä yhteyttä.

Markku Suominen, markku.suominen@sulava.com
040 743 2381