Näistä et selviä ilman Yammeria


Näistä et selviä ilman YammeriaYrityksissä, jotka ottavat ensimmäistä kertaa Yammerin kaltaisen sovelluksen käyttöön, on joskus vaikea kuvitella sosiaalisten toiminnallisuuksien hyötyjä. Yammerin sanotaan lyhentävän fyysisiä välimatkoja ja läpäisevän muodolliset hierarkiat tiedon välityksen nopeutumisesta puhumattakaan. Mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Millaista tavaraa Yammeriin olisi syytä suoltaa, jotta tällaisia etuja saataisiin puristettua?

Sulava on pieni yritys ja meillä on yksitasoinen hierarkia. Fyysiset välimatkatkin rajoittuvat Tuusulaan. Olemme kuitenkin kokeneet Yammerin korvaamattomana työkaluna, jota ilman emme tulisi toimeen. Toisaalta hyötyjä on hankala pukea sanoiksi potentiaaliselle asiakkaalle, joka tenttaa miksi Yammer ihan oikeasti pitäisi hankkia.

Tämän vuoksi otin asiaan akateemisen lähestymistavan ja kävin läpi kaikki Sulavan Yammer-keskustelut viimeisen kuukauden ajalta. Jaottelin keskustelut niiden välittämän hyödyn mukaan kategorioihin, jotka esittelen alla.

Onko teillä jo kanava näille keskusteluille?

Käytännön asioista tiedottaminen

Tiedottamiselle on luonnollisesti olemassa jo useita perinteisiä kanavia: on sähköpostitse levitettävät uutiskirjeet, intran etusivu ja vaikkapa käytävillä jaettavat lehtiset. Yammerin etu verrattuna edellisiin on kuitenkin sen interaktiivisuus – yhteisön muut jäsenet voivat täydentää tiedotteen informaatiota omilla kokemuksillaan. Myös alkuperäinen tiedote voi jo sisältää pureskeltua omakohtaisia havaintoja pelkän informaation sijaan. tiedottaminen

Asiantuntemukseen liittyvän tiedon vaihtaminen

Neuvon antaminen ja saaminen on niinikään onnistunut jo pitkään myös sähköisessä muodossa. Tosin pahimmillaan tietoa etsitään kymmenien sähköpostiviestien lumipalloefekteistä löytämättä tahoa, joka tietää vastauksen.

Lync tuo tähän hienoisen parannuksen, mutta Lyncissä tehtävä tiedon vaihtaminen jää keskusteluun osallistuvien väliseksi. Kuitenkin joku muu kompastuu samaan ongelmaan todennäköisesti joskus myöhemmin, joten parasta olisi tuoda kysymykset ja vastaukset kaikkien saataville ja haun ulottuville Yammeriin.

Oheisessa esimerkissä Akin piti saada nopeasti vastaus kysymykseen 15 minuuttia myöhemmin alkavaa palaveria varten. Vastaus tuli Yammerista 3 minuutissa. Vaihtoehtona olisi ollut lähettää huutomerkillä varustettu sähköposti koko henkilöstölle. tiedonjako2

Palautteen antaminen

Asiakkaalta saatu palaute – niin hyvä kuin huonokin – kannattaa aina jakaa organisaatiossa, joko oppimismielessä tai palkintona hyvästä työstä. Väittäisin, että mikään määrä mammonaa maailmassa ei motivoi yhtä paljon kuin tieto siitä, että osaa työnsä hyvin. Ja että työkaveritkin tietävät sen. palaute

Ideointi ja joukkoistaminen

Kun ideat loppuvat, apu on lähellä – vain Yammerin päässä. Ideoimme Yammerissa säännöllisesti niin myyntiin, tuotekehitykseen kuin pikkujouluihinkin liittyen. Parasta Yammerissa on, että ideat saa kerättyä talteen viikkojenkin ajan silloin kun ne tulevat mieleen, vaikka ideointipalaverissa olisikin niin sanotusti lyönyt tyhjää. Alla tiiseri eräästä pian toteutuvasta ideointikeskustelusta. 😉 ideointi2

Yhteishengen kohotus

Bonuksena tiukan asian lisäksi haluan nostaa listalle vielä huumoripitoiset päivitykset ja sisäpiirinvitsit. Yammer ei oikein toimiessaan ole pelkkää kevyttä jutustelua, mutta pienenä lisämausteena se antaa organisaatiolle enemmän kuin kovinkin tekninen debatti. hengenkohotusKaroliina Partanen (ent. Harjanne) toimii Sulavalla Chief Experience Officerina (CXO). Hän vastaa asiakaskokemuksen viemisestä uudelle tasolle niin tarjooman kuin asiakas- ja työntekijäkokemuksenkin näkökulmasta.