Uusi Office 365: Office-työasemasovellus virtuaalisesti pilvestä


Uusi Office 365: Office-työasemasovellus virtuaalisesti pilvestäfiberSeuraavien viikkojen aikana kerromme Sulavan blogikirjoitussarjassa, mitä uutta helmikuun 27. päivä julkaistava Office 365:n seuraava versio tarjoaa.

Office 365 -pilvipalvelujen tarjoaman Office Professional -ohjelmiston käyttö ja jakelu kehittyy merkittävästi uuden Office 365- julkaisun myötä. Perinteiset tavat asentaa ja käyttää Officea toki säilyvät, mutta virtualisointiteknologia on merkittävä askel kohti modernia ja joustavampaa, kehittyvää tietotyötä tukevaa työasemamallia sekä alempia kokonaiskustannuksia.

Tässä kuussa julkaistava Office 365 -palvelun päivitys tarjoaa Officen suoritettavaksi suoraan ”pilvestä paikallisesti”. Tässä vaiheessa herää kysymys että mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Avataanpa hiukan ratkaisun saloja pienen historiakatsauksen kautta.

Uutta vai vanhaa

Office Professional -version levityksessä ja suorituksessa käytettävän ”Click to Run” -teknologian juuret juontavat 90-luvun lopulla kehitettyyn sovellusvirtualisointiteknologiaan. Tämän avulla sovellukset jaeltiin PC-laitteille striimaamalla sovellus paikallisesti suoritettavaksi, mutta sovellusta ei asennettu perinteisessä mielessä (kirjoitetaan tiedostot ja kirjastot sovellushakemistoon, tehdään rekisterimuutokset jne.). Tässä on teknologian ydinkohta – kun sovellusta ei asenneta, voidaan välttää lukuisia monimutkaisiin ympäristöihin liittyviä yhteensopivuushaasteita. Mutta samalla, toisin kuin erilaisissa etäkäyttöratkaisuissa, PC:n tietojenkäsittelyvoima ja resurssit hyödynnetään aivan samalla tavalla kuin paikallisesti asennetuilla sovelluksilla.

Microsoft hankki sovellusvirtualisointiteknologian ostamalla alan johtavan toimijan Softricityn vuonna 2006, ja teknologia brändättiin myöhemmin App-V nimellä. Teknologian merkitystä työasema ja sovellusympäristön kehittämisessä kuvaa hyvin Gartnerin 2008 julkaisema artikkeli G00155897 ”TCO of Traditional Software Distribution vs. Application Virtualization” (G00155897), jonka mukaan sovellusvirtualisointi alentaa sovellusten testaus-, paketointi- ja tukikustannuksia 60 % ja laskee työaseman kokonais-TCO:ta 5-7 %.

App-V-ratkaisuun perustuvan ”Click to Run” -teknologian ensimmäinen versio on ollut tarjolla Office 365 Home Premium- käyttäjille tietyillä markkina-alueilla. Tässä kuussa julkaistavan Office 365 -palvelun päivityksen myötä ”Click to Run” teknologian toinen versio tulee Office 365 -yrityskäyttäjien saataville.

Click to Run käytännössä

Miten teknologia sitten käyttäjä kannalta toimii? Kun käyttäjä käynnistää Office 365 -sivustolta Office-ohjelmiston, hän voi valita tallennetaanko sovellus ensin vai käynnistetäänkö suoraan. Käynnistettäessä suoraan sovellusta aletaan ”striimata” käyttäjän koneelle. Ensimmäinen käynnistyskerta voi kestää minuutin tai kaksi ja käynnistymisen jälkeen sovellusta ladataan taustalla paikalliseen välimuistiin. Seuraavilla käyttökerroilla käyttö on eritäin nopeaa ja käyttäjälle käyttökokemus vastaa paikallisesti asennetun sovelluksen käyttöä. Mielikuva verkosta katsottavasta videosta on aika hyvä kuvaamaan ”Click to Run” -teknologian luonnetta: Video käynnistyy nopeasti ja sitä voidaan alkaa katsomaan vaikka kaikkia bittejä ei olekaan ladattu koneelle.

Office on Demand

”Office on Demand” on osa ”Click to Run”-teknologiaa ja kuuluu Office 365 SkyDrive Pro -palveluun. Tämän avulla selainkäyttäjä voi käynnistää Officen muutamassa sekunnissa suoritettavaksi paikallisesti ja väliaikaisesti valitsemalla Office Web App -valikosta Word, Excel, Powerpoint, InfoPath, Publisher tai Access -sovelluksen.  Kun istunto lopetetaan, mitään jälkiä avatuista tiedostoista ei jää tietokoneelle.

Tämän lisäksi käytössä on myös jo aiemmin tutuksi tullut ja uusia ominaisuuksia saanut Office Web App, eli selaimessa käytettävät versiot Office-ohjelmista dokumenttien katseluun ja muokkaamiseen.

Virtualisointiteknologioiden merkitys työasemapalvelujen kehittämisessä

”Click to Run” virtualisointiteknologia on merkittävä askel kohti dynaamisempaa työasemamallia. Uusi Office ominaisuuksineen saadaan käyttöön nopeammalla yhteensopivuustestauksella kuin aiemmin. Rinnakkaiskäyttö vanhempien Office versioiden kanssa mahdollistaa uuden version nopean käyttöönoton vaarantamatta mahdollisia vanhempaan Office version sidoksissa olevien järjestelmien toimintaa.

”Office on Demand” tuo selainkäyttöön täyden Office-sovelluksen. Teknologia madaltaa entisestään rajaa perinteisten ja Web sovellusten välillä ja mahdollistaa Office 365 -palvelujen käytön Office-sovelluksilla miltä tahansa PC:ltä.

Ohessa muutamia avainkohtia ”Click to Run” –teknologian roolista työasemaympäristön kehityksessä:

  • Työasemainvestoinnin hyödyntäminen: Officen käyttämää sovellusvirtualisointiteknologiaa ei pidä sekoittaa sovellusten etäkäyttö- tai VDI/HVD ratkaisuihin joissa käytetään palvelinten resursseja sovelluksen suorittamiseen. Sovellusvirtualisointiteknologiassa sovellus suoritetaan paikallisesti mutta osittain eristettynä (”sandbox”) muista sovelluksista. Paikallisen työaseman resursseja (prosessori, muisti, oheislaitteet) hyödynnetään samalla tavalla kuin paikallisesti asennetuilla sovelluksilla.
  • Valinnan mahdollisuus: Perinteiset tavat jakaa, asentaa ja hallita Officea ovat edelleen käytettävissä, mutta ”Click to Run”-teknologiaan perustuva Office voidaan jaella Office 365 portaalin sijasta myös yritysverkosta ja asennus on muokattavissa.
  • Sovellusten hallinnan keveneminen: ”Click to Run” Office on aina viimeisin, päivitetty versio. Officen versio- ja turvallisuuspäivityksistä tulee historiaa – ellei haluta edelleen kontrolloida päivityksiä. Officen uudelleen asennus on myös nopea toimenpide.
  • Joustavuus: Uutta Officea voidaan suorittaa vanhan Officen kanssa rinnakkain siirtymävaiheen aikana. Office 365 –palvelun päivittyessä uudet ominaisuudet ovat hyödynnettävissä nopeasti ilman työasemavakioon tehtäviä muutoksia.

Toisin kun edeltäjänsä App-V teknologia, ”Click to Run” ei täysin eristä sovellusta muusta järjestelmästä. Tämä tekee ratkaisusta joustavamman ja esimerkiksi kielipaketit sekä lisäosat voidaan asentaa jälkeenpäin. Selaimella käynnistettäessä (Office on Demand) tilanne on toinen, Office on täysin eristetty muusta järjestelmästä.

Uudet Office käyttö- ja jakeluteknologiat tukevat siirtymää perinteisestä, IT:n tiukasti kontrolloimasta mallista kohti uutta itsepalvelutapaa jossa käyttäjä käyttää palveluja tarpeen mukaan haluamaltaan laitteelta. Tämä on siis tätä päivää: Voit kirjautua Office 365 Online ID:lläsi miltä tahansa PC:ltä ja sinulla on aina täysi Office käytössäsi Roaming-tietoineen: Viimeksi avatut dokumentit, teemat ja kuvat sekä Wordin ja Powerpointin viimeisin sijainti jossa olit.