Onko muovikassi turvallinen?


Onko muovikassi turvallinen?Pohdittaessa muovikassin turvallisuutta, on hyvä lähestyä aihetta pohtimalla käyttötarkoitusta ja olosuhteita. Muovikassin yleinen käyttötarkoitus on soveltuvien tavaroiden siirtäminen tai säilyttäminen sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät muodostu epäedullisiksi muovikassin sisällölle.

Käyttötarkoitus

Muovikassin käyttötarkoitus on vahvassa kytköksessä toiminnan tavoitteeseen, esimerkiksi maitopurkin ja leivän kuljettamiseen ruokakaupasta kotiin. Toiminnalla on laatutavoitteita, kuten että maidon on säilyttävä viileänä jääkaappiin asti. Toiminnan varsinainen tavoite on maidon nauttiminen myöhemmin, jolloin muovikassi liittyy vain välitavoitteeseen, ja siten sillä on tukeva funktio maidon nauttimisen suhteen. Muovikassin turvallisuustarpeet käyttötarkoituksen näkökulmasta ovat siis esimerkiksi riittävä vetolujuus ja lian hylkimiskyky.

Olosuhteet

Muovikassin käyttöolosuhteet vaikuttavat myös turvallisuuteen. Jos maitopurkkia kuljetaan muovikassissa kesähelteellä, on helppo todeta, ettei maito ole juomiskelpoista tovin kuluttua. Laskukaavana voidaan pitää seuraavaa:
”jokainen 2 astetta ylös tai alaspäin säilytyslämpötilassa puolittaa tai kaksinkertaistaa maidon säilyvyysajan.” http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMI/Milkworks/Oppimateriaali/pakkaaminen/maidon_sailyvyys

Muovikassi ei siis täytä toiminnallisia vaatimuksia, kuin tietyissä olosuhteissa. Toiminnallinen vaatimus muuttuu turvallisuusvaatimukseksi kahdesta eri syystä:

  • Varsinaisen toiminnan tavoite ei ole turvattu
  • Tuote voi muuttua käyttäjälleen vaaralliseksi tietyissä olosuhteissa.

Muovikassin turvallisuustarve olosuhteiden näkökulmasta on siis esimerkiksi, että sen tulee säilyttää toiminnalliset ominaisuutensa yleisimmissä käyttöolosuhteissa – kiukaalle sitä ei kannata laittaa. Myös käyttäjän opastus auttaa välttämään haitallisia olosuhteita.

Väärinkäyttö

Muovikassin turvallisuutta voidaan arvioida myös käyttötarkoituksen vastaisen toiminnan näkökulmasta. Muovikassiin voi tukehtua, jos sen vetää pään ympärille ja siinä ei ole muita reikiä. Edellisestä lauseesta on löydettävissä käyttötarkoitus (muovipussin vetäminen pään ympäri) ja olosuhteet (jos muovipussissa ei ole muita reikiä) – ne vain ovat kuvattuna uhkina.

Pitääkö muovikassin käyttö maidon kuljettamiseen kuulaassa syysillassa kieltää siksi, että joku voi tukehtua muovikassiin?

 

Sosiaalisen median turvallisuus

 

Sosiaalinen media voi olla julkinen tai käyttöoikeuksiltaan rajoitettu, sen aineettomat oikeudet voivat olla palvelun järjestäjällä tai tiedon syöttäjällä. Palvelu voi olla vastikkeeton tai sen käytöstä maksetaan. Palvelu voi myös olla ns. valmis tai ikuinen beta. Ei ole olemassa muottia, johon sosiaalisen median palvelu mahtuisi.

Pohdittaessa sosiaalisen median turvallisuutta, on hyvä lähestyä aihetta pohtimalla käyttötarkoitusta ja olosuhteita.

Käyttötarkoitus

Sosiaalisen median käyttötarkoitus voi olla melkein mikä tahansa viestinnällinen syy, mikä palvelee yrityksen päätehtävän toteutumista. Yrityksen tarkoitus on usein hyödykkeen tai palvelun tuottaminen johonkin kohtaa arvoketjua, joten sosiaalinen media voi tukea arvon muodostumista tässä ketjussa  – esimerkiksi palautekanavana. Sosiaalisen median turvallisuustarpeet käyttötarkoituksen näkökulmasta liittyvät siis arvon muodostumisen varmistamiseen arvoketjussa. Joko se tukee sitä, tai toimii sitä vastaan.

Olosuhteet

Sosiaalisen median käyttöolosuhteet vaikuttavat myös turvallisuuteen. Sosiaalinen media ei välttämättä tue yrityksen liikesalaisuuksien luottamuksellisuutta, joten niitä ei pidä sinne syöttää – kuten maitopurkkiakaan ei pidä kantaa repussaan tuntikaupalla juhannushelteillä – paitsi tietenkin iskukuumennettua maitoa, mutta se onkin jo olosuhteiden mukaan valittu suojamekanismi. Yhden vaarallisen olosuhteen olemassaolo ei estä julkisen tiedon kirjoittamista tai tiedon hakemista, kunhan vaan muistaa että käyttötarkoituksen tulee tukea varsinaista toimintaa.

Väärinkäyttö

Sosiaalisen median turvallisuutta voidaan arvioida myös väärinkäytön ja virheiden näkökulmasta. Identiteetin varastaminen voi  vääristää yrityksen viestintää. Myös tulee huomioida, että tavanomaisesta poikkeavissa tilanteissa myös yleisö kirjoittaa yrityksen palveluista sosiaalisessa mediassa, ja tältä voi suojautua vain aktiivisella ja oikea-aikaisella osallistumisella. Samoin maito tarjoillaan kylmänä juomakelpoisesta astiasta silloin, kun jano yllättää – jolloin se vastaa tarpeeseensa. Väärää tai negatiivista tietoa ei verkosta saa pois, ja sellaisen piilotteluyritys on yhtä huono ajatus kuin paikalta poistuminen jos maito on vahingossa kaadettu toisen syliin. Anteeksipyytäminen ja jälkipyykin pesu on usein kestävämpi ratkaisu.

 

Yhteenveto

 

Kun sosiaalisen median tietoturvallisuus askarruttaa, niin älä käsittele sitä varsinaisesta toiminnasta erillisenä asiana. Turvallisuuteen liittyviä yksityiskohtia löytyy satoja niin puolesta kuin vastaan, mutta niitä on syytä arvioida  käyttötarkoituksen, olosuhteiden ja väärinkäyttömahdollisuuden näkökulmasta. Arviointimenetelminä kannattaa käyttää samoja menetelmiä, kuin yritys käyttää muussakin toiminnassaan, esimerkiksi investoinneissa: mitä hyötyä, mitä  haittaa, miten hyödyt varmistetaan, miten haitat minimoidaan?

Harva meistä kantaa kauppareissulla kylmälaukkua. Hankaloittavien ominaisuuksiensa vuoksi sellainen otetaan mukaan erikseen suunniteltaessa, silloin kun sen käyttö on arvioitu tarpeelliseksi. Sosiaalinen media ei tarvitse erityisen järeitä turvatoimia palvellakseen yrityksen arjessa, tärkeämpää on valita oikea palvelu ja osallistumistapa. Turvaavia keinoja kannattaa suunnitella erityistilanteita varten, jos sosiaalisen median merkitys arvoketjussa on tavanomaista korkeampi.