Onsight toteutti Lapin AMK:n uudistetun Intranetin


Onsight toteutti Lapin AMK:n uudistetun IntranetinUuden intranetin tavoitteet

Lapin AMKin perustaminen kahden ammattikorkeakoulun yhdistymisen pohjalta loi tarpeen yhteiselle Intranet-ratkaisulle. Järjestelmälle asetettiin tavoitteeksi toimia niin viestintäkanavana kuin sähköisenä työryhmätyöskentelyn alustana. Tekniseksi alustaksi oli valittu SharePoint 2013 ja toiveena oli pystyä toteuttamaan toiminnallisuuksia mahdollisimman paljon SharePointin vakio-ominaisuuksia hyödyntäen.

Uuden Intranetin käytettävyys haluttiin tehdä myös responsiiviseksi, jotta käyttökokemus laitteista riippumatta olisi mahdollisimman hyvä sekä tarvittavat tiedot olisi käytettävissä laitteella kuin laitteella.

Lyhyt ja ytimekäs projekti

Organisaatiomuutoksen aiheuttama aikataulupaine loi projektille kiireisen ja tiiviin aikataulun. Projekti vietiin läpi tiiviillä ydinprojektiryhmällä, lisäksi määrittelyissä hyödynnettiin laajemman ryhmän ajatuksia ja mielipiteitä. Tiivis iteratiivinen työskentelymalli mahdollisti nopeiden ratkaisuiden tekemisen ja asioiden edistymisen pikavauhdilla.

Onsightin rooli Intranet-ratkaisussa oli hoitaa määrittelyvaihe, toteuttaa ympäristöjen konfiguroinnit ja toteutus, sekä järjestää koulutukset ja koulutusmateriaalit. Projekti vietiin läpi onnistuneesti aikataulussa sekä arvioidussa budjetissa. Valmis Intranet-palvelu julkaistiin helmikuussa 2014.

”Olemme vilpittömästi todella tyytyväisiä erinomaisesti läpiviedystä projektista. Kommunikointi oli joustavaa ja yhteydenpito sujuvaa. Meitä ohjattiin lempeällä kurinpidolla jotta aikataulussa pysyttiin.”

Laura Kinnunen, Lapin AMKin palautteessa projektin päätyttyä.

”Lapin ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhdistettyä toimintansa 1.1.2014. Projektin tavoitteena oli saada uuden organisaation viestintään ja erityisesti työryhmätyöskentelyyn soveltuva Intranet-ratkaisu. Tiukan aikataulun saattelemana projekti aloitettiin loppuvuonna 2013 ja tavoitteena oli saada henkilökunnan käyttöön uusi ympäristö alkuvuodesta 2014  – ja tässä onnistuttiin! Projekti vietiin läpi iteratiivisesti parhaita käytäntöjä hyödyntäen. Lapin AMKin ennakkoluuloton asenne ja usko SharePoint 2013 -ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin olivat avaintekijöitä toiminnallisen ja sosiaalisen Intranet-ratkaisun käyttöönotossa.

Ilkka Suvanto, Onsightin ratkaisukonsultti sekä projektipäällikkö (sähköposti ilkka@sulava.com)