Microsoft Project -ratkaisuvalikoima laajeni ERP -integraatioilla


Microsoft Project -ratkaisuvalikoima laajeni ERP -integraatioillaOnsight on toiminut Suomessa TPG:n (The Project Group) kumppanina sekä virallisena jälleenmyyjänä keväästä 2016 lähtien. TPG on maailmanlaajuisesti toimiva Microsoft Project -talo, jolla on myös omia tuotteita laajentamaan niin Microsoft Project -tuoteperheen toiminnallisuuksia kuin integroimaan tietoja eri ERP -järjestelmien sekä Microsoft Project -tuotteiden välillä. Lisää tietoa TPG:stä sekä heidän tuotteista löytyy täältä.

Kumppanuuden kautta Onsight pystyy tuottamaan asiakkaille laajempia ratkaisuja sisältäen integraatiot ERP -järjestelmiin (esim. SAP, Oracle ja Microsoft Dynamics AX). Integraatioita mm. Microsoft Project Server ja SAPin välillä onkin jo toteutettu ja nämä tuovat projektin ja salkun hallintaan uusia näkökulmia esimerkiksi reaaliaikaisen kustannustiedon integroimisessa osaksi projektinhallintaa.

Onsightin Microsoft Project -konsultit ovat työskennelleet yhteistyössä TPG:n kanssa jo vuodesta 2010 lähtien niin asiakkaana kuin yhteistyökumppanina. Kokemukset sekä TPG:stä yrityksenä että heidän tuotteistaan ovat olleet erittäin hyviä ja näistä syistä Onsight on erittäin tyytyväinen sovittuun kumppanuussopimukseen.

Kumppanuus on erittäin tervetullut lisä laajentamaan Onsightin Microsoft Project -tarjoomaa, joihin kuuluu lisäksi kumppanuus projektin ja salkunhallinnan kustannushallintatuotetta tarjoavavan UMT360:n kanssa sekä MS Project -tuotteisiin resurssihallinnan laajennusta tarjoavavan Milestone Consulting Group kanssa.

Microsoft Project -tuotteiden sekä kumppanituotteiden avulla tehdyt ratkaisut tuovat hyötyjä sekä tehokkuutta asiakkaiden toimintoihin. Hyvänä esimerkkinä on kustannustiedon integrointi ERP -järjestelmästä TPG PSLink -tuotteella niin, että projekti ja salkunhallitsijat saavat aikataulutuksen, resurssien hallinnan ja projektitiimin dokumentin hallinnan rinnalle myös toteutuneiden kustannusten seurannan, joita voidaan vertailla budjettiin ja ennusteisiin. Tämä tarjoaa yhden paikan, josta voi hallita koko projektia ja kaikkia sen eri puolia. Automaation lisääntyessä myös manuaalisesti tehtyjä työvaiheita voidaan vähentää ERP -puolella.

Onsightin Microsoft Project -konsultit Mikko Salo ja Ilkka Suvanto vierailivat TPG:n Münchenin pääkonttorilla kahden päivän ajan lokakuussa 2016 vahvistaen erittäin hyvää yhteistyötä yritysten välillä. TPG sekä TPG:n tuotteet ovat myös esillä Onsightin osastolla Projektipäivillä Messukeskuksessa 1.-2.11.2016.

tpg-1_mikko_pieni

Mikko tutustumassa TPG:n pääkonttoriin Münchenissä

doner_pieni

Reissun kruunasi Ilkan ensimmäinen aito Döner -kebabMikko on Onsightin projektinhallinnan ja Microsoftin projektiratkaisujen guru ja huippuosaaja. Mikon saat parhaiten kiinni sähköpostilla