Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on nykyaikainen tapa kouluttaa henkilöstöä, kun esimerkiksi työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella pääasiassa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa.

Oppisopimuskoulutus on nykyaikainen tapa kouluttaa henkilöstöä, kun esimerkiksi työntekijän tehtävät edellyttävät ammattialalla erikoistavaa lisäkoulutusta. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella pääasiassa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa.

 

 

Sulavan oppisopimuskoulutuksen tavoitteena on nostaa osallistujan osaaminen uusimpien teknologioiden tasolle ja sitä kautta tuottaa hyötyä koko organisaation toimintaan. Koulutuskokonaisuus mahdollistaa eritasoisten Microsoft sertifiointien ja tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon (datanomi) samanaikaisen suorittamisen. Oppisopimuskoulutus on tutkintoon valmistavassa koulutuksessa kestoltaan yleensä 1-2 vuotta. Oppisopimuskoulutukseen liittyy henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa opiskelijan aikaisempi työkokemus ja koulutus voidaan ottaa huomioon. Koulutus muodostuu lähiopetuspäivistä, harjoituksista sekä työssäoppimisesta. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (datanomi) suoritetaan näytöillä, jotka järjestetään koulutuksen aikana tai sen päätyttyä. Näytöissä opiskelijan ammatillisia taitoja ja valmiuksia arvioidaan aidoissa tai aidon kaltaisissa työtilanteissa.

 

 

Oppisopimuskoulutus on taloudellisesti tuettua. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä (oppisopimuskeskus tai -toimisto) maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvausta maksetaan oppisopimusajalta 200€ / kk oppisopimuksen hyväksynnästä alkaen. Esimerkiksi kahden vuoden mittaiseen oppisopimuksella suorittavaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon (datanomi) maksetaan työnantajalle koulutuskorvausta yhteensä 4800€ (200€ x 24kk).

 

 

Samaan aikaan rinnalla käytävä Microsoft-sertifiointiin valmistava koulutus mahdollistaa eritasoisten Microsoft sertifiointien, kuten esimerkiksi MCSE: Server Infrastructure, suorittamisen. MCSE: Server Infrastructure sertifiointiin valmistavan koulutuksen hinta on 4990€ (alv. 0 %) / henkilö. Sertifiointitestit veloitetaan erikseen (200€ / kpl).