Ovatko pilvitaitosi ajan tasalla?


Ovatko pilvitaitosi ajan tasalla?Olette siirtäneet yrityksenne tietotyö- ja viestintäratkaisut pilveen, hieno juttu! Onko työskentely muuttunut? Oletteko päässeet hyödyntämään uusia mahdollisuuksia tehdä joustavasti etätöitä tai muokata yhteisesti tiedostoja? Vai onko muutos ollut lähinnä siinä että tutuissa toimisto-ohjelmissa on uudenlainen käyttöliittymä? Tuleeko tiedostot silti talletettua omalle koneelle eikä niihin ole mitään pääsyä muilta laitteilta?

Esteitä pilven hyödyntämisen tiellä

On yleistä, että uuden työn esteenä ovat puutteelliset perustaidot. On turha sanoa että ”laita se memo sinne OneNoteen niin me täydennetään sitä illalla” jos ihminen ei esimerkiksi tiedä mikä OneNote on, tai ei tiedä miten muistikirja tallennetaan siten pilveen, että joku muu pääsee siihen käsiksi.

Karkeasti tänä päivänä kaikilta vaaditut taidot voidaan jakaa kolmeen tasoon:

  1. Perus IT-taidot: toimisto-ohjelmien peruskäyttö, sähköposti, kalenteri, tehtävät, omalla koneella työskentely, tiedostojen käsittely
  2. Henkilökohtaiset pilvitaidot: tiedon ja tiedostojen käsittely siten, että siihen pääsee käsiksi mistä tahansa laitteelta, oman tiedon hallinta usean koneen kautta, ymmärrys siitä mitä pilvitallennus tarkoittaa
  3. Yhteistyö pilvessä: tiedostojen ja tiedon yhteistyöstäminen yhtä aikaa, online -palaverit, sosiaalisen alustan hyödyntäminen projektityössä

Puutteelliset taidot hidastavat tai estävät uuden teknologian hyödyntämistä

Puutteelliset perustaidot heijastuvat suoraan siihen että uudempia tekemisen tapoja ei haluta ottaa käyttöön, koska jo edellinen taso tuntuu vaikealta. Uskon että tämä on yksi syy siihen miksi IT Barometrissakin näkyy iso kuilu teknologian ostamisen ja teknologian soveltamisen sekä hyödyntämisen välillä.

Toki on totta että moni moderni mobiilisovellus ei suoraan vaadi minkäänlaista ymmärrystä siitä missä ja miten tieto on tallennettu mutta kun mennään kohti hieman monimutkaisempaa ympäristöä ja uuden tiedon tuotantoa, perus IT-taitojen puutteet alkavat heti hidastaa tekemistä. Lisäksi koska tänä päivänä yhä useammin työtä tehdään tiimeisstä, verkostoissa ja virtuaalisissa organisaatioissa, ei riitä että henkilökohtaiset taidot ovat kunnossa, vaan koko tiimillä pitäisi olla myös ne sekä yhteistyötaidot kunnossa.

”IT-barometrin mukaan vain joka viides suomalainen yritys ja julkishallinnon organisaatio on kyvykäs IT:n soveltaja ja johtaja. ”

http://www.tivia.fi/julkaisut/tutkimukset/it-barometri

Tätä samaa aihetta on nostettu esille jo syksyllä liittyen suomalaisten nuorten IT-taitoihin:

”Vertailussa vain joka kolmas 16–29-vuotias suomalainen osasi tehdä vähintään kolme tavanomaista tietoteknistä tehtävää.”

http://www.hs.fi/kotimaa/a1414376273241

Ratkaisu: koulutus

Miten taitoja kehitetään? Kouluttautumalla, itseopiskelulla, tekemällä oppimalla. Perus IT -taitoja henkilöstölle kouluttavat useat eri tahot ja netissä on paljon valmista materiaalia, mm. verkkokursseja. Pilvitaitoja taas kannattaa tulla suoraan kysymään pilviasiantuntijoilta, eli meiltä. Otetaan yhdessä ilo irti oppimisesta ja uudesta teknologiasta!

MP900430490