Palvelut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ESISELVITYS

 

Office 365-siirtymän esiselvityksen tarkoituksena on selvittää, miten valmis organisaatiosi on pilvipalvelujen käyttöönottoon ja millaiseksi käyttöönotto muodostuu. Office 365-siirtymän esiselvityksessä arvioidaan palvelun käyttöönoton tekninen ja toiminnallinen soveltuvuus, taloudellinen kannattavuus sekä luodaan tiekartta ja kustannusarvio käyttöönotolle. Tämä mahdollistaa suoran etenemisen palvelun käyttöönottoon ja vähentää huomattavasti käyttöönottoprojektiin liittyviä riskejä.

 

Katso videokirjastostamme mitä Arttu Arstila kertoo O365-esiselvityksestä ja lue aiheeseen liittyvät blogikirjoituset: …. ja ……..

TOTEUTUS

 

Esiselvitys koostuu kanssanne pidettävistä työpajoista sekä nykyisen ympäristön rakennetta ja tilaa keräävien työkalujen tulosten analysoinnista. Työpajojen avulla valitsemanne henkilöt saavat kattavan kuvan Office 365 palveluista juuri teidän ympäristössä ja suunnittelemme yhdessä soveltuvimmat käyttöönottotavat Sulavan konsulttien johtamana.

 

Office 365 -käyttöönotot

 

Office 365 -käyttöönoton yhteydessä sähköposti-, pikaviesti- ja videoneuvottelupalvelut siirretään Office 365 -palveluun ja otetaan käyttöön halutussa laajuudessa. Hakemistopalveluiden integrointi sekä kertakirjautuminen toteutetaan Sulavan parhaita käytäntöjä noudattaen.

 

Käyttöön otettavat palvelut ja käyttöönottotavan suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin ympäristö on juuri sellainen, kuin asiakas haluaa. Asiakkaalla on mahdollisuus ottaa käyttöön joko Office 365 ympäristö kokonaisuudessaan tai osissa.

 

Katso videokirjastostamme mitä Arttu Arstila kertoo O365-käyttöönosoista ja lue aiheeseen liittyvät blogikirjoituset: …. ja ……..

TOIMINTATAVAN MUUTOS JA KOULUTUS:

 

Sulavan toteuttamissa Office 365 -käyttöönotoissa korostetaan tietotyön tuottavuuden tehostamista. Sulava tuo asiakkaille välineen lisäksi myös uusia toimintatapoja ja toimintamalleja. Nykyaikaisen viestintäympäristön ja yhteistyön tekemistä helpottavan sosiaalisen intranetin tavoitteena on kannustaa ihmisiä jakamaan tietoa ja osaamistaan aiempaa enemmän. Sosiaaliset toiminnot juurruttavat tietoa ja osaamista organisaatioon henkilöiden sijaan ja helpottavat rutiineja sekä päivittäistä toimintaa.

 

Koulutus:

 

Onnistunut käyttöönotto edellyttää tuekseen hyvin suunniteltua ja toteutettua koulutusta. Pilvisiirtymä on myös kulttuurimuutos – ei pelkästään teknologiaa.

 

Sulavan asiantuntijoiden toteuttamien Office 365 -koulutusten lähtökohtana on luoda uusia työtapoja tuottavuuden ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Varmistamme, että koulutus tukee valittuja työtapoja ja organisaation ydintoimintoja.

 

Lisäksi löydät tarjonnastamme julkiset O365 -koulutukset….Linkki KALENTERIin kyseiseen kategoriaan.

JATKUVAT PALVELUT

 

Sulava Jatkuvat Palvelut on laajin palvelupaketti Sulavalta. Jatkuvat Palvelut -palvelupaketti koostuu Vuosihuolto-, OmaKonsultti -, ylläpito-, tuki-, yhteisestä dokumentaatio- ja Tier3-päivystyspalvelusta. Lisäksi Jatkuvat palvelut -asiakkailla on pääsy Sulavan ja asiakkaiden yhteiseen Yammer-ryhmään, jonka avulla niin asiakkaat keskenään kuin Sulavan asiantuntijat voivat keskustella pilvipalvelun muutoksista.