Älykäs pilvi

Microsoft Azuren älykkäillä pilvipalveluilla voidaan toteuttaa mitä moninaisempia ratkaisuja. Siinä missä perinteiset it-ratkaisut pilvessä ovat usein valmispalveluita, voidaan älykkäillä pilvipalveluilla rakentaa aidosti liiketoimintaa tehostavia ja hyödyttäviä ratkaisuja.

YHTEYDENOTTOLOMAKE

MENETELMÄT

ESISELVITYS

 

Älykkäällä pilvellä tarkoitetaan kaikkia niitä palveluita, joita Microsoft Azure tarjoaa perinteisten pilvipalveluiden lisäksi. Tällaisia ovat esimerkiksi tekoälyyn, automaatioon ja datan käsittelyyn liittyvät palvelut.

 

Esiselvityksen tarkoituksena on luoda kokonaisvaltainen ymmärrys älykkäiden pilvipalveluiden tuomasta hyödystä, mahdollisuuksista ja samalla myös rajoituksista organisaation omiin palveluihin ja tuottavuuteen.

 

Älykkäiden pilvipalveluiden esiselvityksessä tutkitaan miten Azuren tarjoamat lisäarvopalvelut voidaan teknisesti, toiminnallisesti ja liiketoiminnallisesti ottaa hyötykäyttöön. Samalla luodaan tiekartta ja kustannusarvio mahdolliselle käyttöönotolle. Tämä mahdollistaa perustellun päätöksenteon palveluiden käyttöönotosta, sekä laajan ymmärryksen mihin kaikkeen älykkäitä pilvipalveluita voidaan hyödyntää.

 

Esiselvitys koostuu asiakkaan kanssa pidettävistä työpajoista sekä nykyisten tarpeiden, ympäristön ja palveluiden rakennetta ja tilaa keräävien työkalujen tulosten analysoinnista. Työpajojen avulla osallistujat saavat kattavan kuvan älykkäistä pilvipalveluista sekä käsityksen käyttöönottoprojektin kulusta.

TOTEUTUS

 

Microsoft Azuren älykkäillä pilvipalveluilla voidaan toteuttaa mitä moninaisempia ratkaisuja. Siinä missä perinteiset it-ratkaisut pilvessä ovat usein valmispalveluita, voidaan älykkäillä pilvipalveluilla rakentaa aidosti liiketoimintaa tehostavia ja hyödyttäviä ratkaisuja.

 

Tekoälypohjaiset ratkaisut voivat hyödyntää yrityksen nykyistä tietomassaa mahdollistaen esimerkiksi älykkään chatbotin toteuttamisen. Sen lisäksi tekoälypalveluilla voidaan automatisoida toistuvaa ja usein virhealtista manuaalityötä kuten vaikkapa tuntikirjauksia, resurssienhallintaa, käsityötä sisältäviä tarkistustehtäviä sekä monimutkaisia päättelyitä vaativia analyysejä. Siinä missä tekoäly voi yhtäältä tarkoittaa työn automatisointia, voi se toisaalla tarkoittaa yksityiskohtaista logiikkaa joka tuottaa enemmän ymmärrystä ja tietoa liiketoiminnan tarpeisiin.

 

Älykkäisiin pilvipalveluihin lukeutuvat myös virtuaalitodellisuutta hyödyntävät sovellukset, jotka Microsoftin terminologiassa on ristitty Mixed Realityksi. Erillisten lasien, sensorien ja ohjaimien avulla voidaan rakentaa vaikkapa etävastaanottopalveluita, varaston inventaariosovellus tai sovellus koulutuksen tueksi. Tämä kaikki voidaan samalla kytkeä tekoälypalveluihin jolloin käyttäjää voidaan avustaa virtuaalisesti oikeassa kontekstissa.

 

Sulavan toteuttamissa älykkäissä pilvipalveluratkaisuissa pyritään tehostamaan liiketoimintaa ja tietotyötä. Sulava tuo asiakkaille selkeän ymmärryksen ja kokonaisvaltaisen näkemyksen missä työtä, tietoa ja liiketoimintaa voidaan parhaiten tehostaa ja automatisoida – ihmistä unohtamatta.

 

 

 

 

 

TOIMINTATAVAN MUUTOS JA KOULUTUS:

 

Tehokkaasti älykästä pilvipalvelua hyödyntämällä voidaan saavuttaa lyhyessä ajassa merkittäviä toimintapojen muutoksia. Tämä on oman kokemuksemme pohjalta eri yrityksissä hyvinkin erilaista, joten tässä muutamia havainnoimiamme esimerkkejä älykkäiden pilvipalveluiden tuomista muutoksista:

  • Automaattisen kielikäännöksen toteuttaminen koneoppimisen avulla – käännös hyväksytetään julkaisusta vastaavalla tiimillä ja tarvittavat loppukorjaukset voidaan luoda helposti konekäännettyyn versioon
  • Sisäisen (tai ulkoisen) tukipalvelun rakentaminen esimerkiksi it-tuen avuksi: salasanojen resetointi, lisenssien hallinta ja laitetilausten toteuttaminen täysin automatisoidusti.
  • Henkilöstön resursointi ja laskutusasteen automaattinen seuraaminen ja äkillisiin muutoksiin reagointi
  • Konesalin lämpötilan, kosteuden ja ilmanpaineen valvonta ja reaktiivinen ylläpito. Lisäksi ennustemalli joka ennakoi tulevien kuukausien jäähdytystarpeita ja sähkönkulutuksen muutoksia.
  • Automaattinen matka- ja kululaskujen käsittelijä joka tunnistaa kuiteista summat, arvonlisäverot, valuuttayksiköt ja kustannuspaikan ja kirjaa tarvittavat rivit taloushallinnon järjestelmään hyväksyntää varten.

 

Pohtimalla esiselvityksen yhteydessä missä manuaalista, toistuvaa ja toisinaan täysin turhaa työtä tapahtuu, voidaan älykkäiden pilvipalveluiden avulla tehostaa ja järkevöittää jokaisen yrityksen työntekijän arkea – ja parhaimmillaan vapauttaa arvokasta pää-omaa järkevämpään käyttöön.
Toimintatapojen muutos ei tapahdu päivässä tai viikossa vaan edellyttää syvälle pinttyineiden prosessien ja toimintatapojen muunnoksen järkevämmäksi.

JATKUVAT PALVELUT

 

Sulavan jatkuvat palvelut varmistavat toteutun ratkaisun laadukkaan käytettävyyden ja kehityksen. Jatkuva palvelu vastaa tietysti kysymyksiin ja pienkehityspyyntöihin sekä auttaa ongelmatilanteissa – mutta katsoo myös kanssasi eteenpäin, kertoo tulevista muutoksista ja auttaa valitsemaan rusinat kehityksen pullasta.

REFERENSSIT