O365-Pilvipalvelut

Microsoft Office 365 -palvelun avulla toteutat yrityksen peruspalvelut helposti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Office 365 tarjoaa sähköpostin, videoneuvottelu- ja pikaviestitoiminnot sekä intranet ja ryhmätyöpalvelut. Sulava tarjoaa ratkaisut kaikkiin O365 -kokonaisuuden hallintaan ja siihen liittyviin ratkaisuihin.

ASIANTUNTIJAT

YHTEYDENOTTOLOMAKE

MENETELMÄT

ESISELVITYS

 

Office 365 -siirtymän esiselvityksen tarkoituksena on selvittää, miten valmis organisaatiosi on pilvipalvelujen käyttöönottoon ja millaiseksi käyttöönotto muodostuu.

 

Office 365 -siirtymän esiselvityksessä arvioidaan palvelun käyttöönoton tekninen ja toiminnallinen soveltuvuus, taloudellinen kannattavuus sekä luodaan tiekartta ja kustannusarvio käyttöönotolle. Tämä mahdollistaa perustellun päätöksenteon palvelun käyttöönotosta, helpon etenemisen varsinaiseen käyttöönottoon ja vähentää huomattavasti käyttöönottoprojektiin liittyviä riskejä.

 

Esiselvitys koostuu asiakkaan kanssa pidettävistä työpajoista sekä nykyisen ympäristön rakennetta ja tilaa keräävien työkalujen tulosten analysoinnista. Työpajojen avulla osallistujat saavat kattavan kuvan Office 365 -palveluista ja käsityksen käyttöönottoprojektin kulusta.

TOTEUTUS

 

Microsoft Office 365 -palvelun avulla toteutat yrityksen viestinnän ja ryhmätyön peruspalvelut helposti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Office 365 tarjoaa sähköpostin, videoneuvottelu- ja pikaviestitoiminnot sekä viestintä- ja ryhmätyöpalvelut.

 

Sulavan toteuttamissa Office 365 -käyttöönotoissa korostetaan tietotyön tuottavuuden tehostamista. Sulava tuo asiakkaille välineen lisäksi myös uusia toimintatapoja ja toimintamalleja. Nykyaikaisen viestintäympäristön ja yhteistyön tekemistä helpottavan työympäristön tavoitteena on kannustaa ihmisiä jakamaan tietoa ja osaamistaan aiempaa enemmän.

 

Office 365 -käyttöönoton yhteydessä siirrämme tyypillisesti yrityksesi sähköposti-, pikaviesti- ja videoneuvottelupalvelut Office 365 -palveluun. Rinnalla tai seuraavassa vaiheessa otetaan käyttöön halutussa laajuudessa myös viestintä- ja ryhmätyöpalvelut tietotyön modernisoimiseksi.

 

Sulavalla on Suomen kattavin kokemus eri laajuisista Office 365 -käyttöönotoista.  Olemme siirtäneet satoja asiakkaita useiden eri toimijoiden alustoilta, kuten esimerkiksi Lotus Notesista. Office 365 -käyttöönotossa käytössäsi on Sulavan koetellut siirtymämallit ja metodit. Siirtymätapa valitaan aina asiakkaan nyky-ympäristön mukaisesti.

 

Sulava voi ottaa kokonaisvastuun projektista, tai toimia asiantuntijana vain halutuissa osissa. Sulavan konsultit voivat halutessa myös toimia asiakkaan projektipäällikkönä asiakkaan muita IT-toimijoita valvomassa.

TOIMINTATAVAN MUUTOS JA KOULUTUS:

 

Onnistunut käyttöönotto edellyttää tuekseen hyvin suunniteltua ja toteutettua koulutusta. Pilvisiirtymä on myös kulttuurimuutos – ei pelkästään teknologiaa.
Sulavan asiantuntijoiden toteuttamien Office 365 -koulutusten lähtökohtana on luoda uusia työtapoja tuottavuuden ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. Varmistamme, että koulutus tukee valittuja työtapoja ja organisaation ydintoimintoja.

 

Lisäksi löydät tarjonnastamme julkiset O365 -koulutukset: linkki kalenteriin

JATKUVAT PALVELUT

 

Sulava Jatkuvat Palvelut on laajin palvelupaketti Sulavalta. Jatkuvat Palvelut -palvelupaketti koostuu Vuosihuolto-, OmaKonsultti -, ylläpito-, tuki-, yhteisestä dokumentaatio- ja Tier3-päivystyspalvelusta. Lisäksi Jatkuvat palvelut -asiakkailla on pääsy Sulavan ja asiakkaiden yhteiseen Yammer-ryhmään, jonka avulla niin asiakkaat keskenään kuin Sulavan asiantuntijat voivat keskustella pilvipalvelun muutoksista.

 

Jatkuvien palveluiden asiakkaalle järjestetään osana palvelua Sulavan säännölliset vuosihuoltopalaverit. Niissä jossa käydään läpi Office 365:n viime aikojen päivitykset ja uudet palvelut, sekä muutosten vaikutus asiakkaan palveluiden käyttöön.

Voit lukea lisää jatkuvista palveluista täältä.

REFERENSSIT