Azure-esiselvitys

Mistä on kyse?

Mielestämme yhdelläkään organisaatiolla ei ole varaa olla kartoittamatta pilven mahdollisuuksia ja vaikutuksia kustannussäästöihin sekä tietotyön tehostumiseen. Säästöt voivat olla todella merkittäviä jo peruspalveluiden siirtyessä pilveen (Office, SharePoint). Tämä on monelle organisaatiolle itsessään riittävä syy pilveen siirtymiselle.

Viimeistään nyt on aika kartoittaa organisaation pilvisiirtymän osalta:

  • Onko siirtyminen mahdollista?
  • Sopiiko se meille?
  • Onko se taloudellisesti kannattavaa?
  • Kuinka siirtymä tehtäisiin?

Mitä mahdollistaa?

Microsoftin Azure Infrastructure as a Service (IaaS) -ratkaisussa Microsoft huolehtii kapasiteettipalvelusta tarjoten tietojenkäsittelyalustan, levytilan ja palvelun sisäiset verkkopalvelut. Asiakas sen sijaan valitsee mitä palvelimia ja sovelluksia pilvessä suoritetaan ja kuinka palvelujenhallinta toteutetaan. Azuren IaaS-palvelujen merkittävimpiä etuja ovat korkeatasoiset datakeskukset, käyttöönoton nopeus ja joustavuus sekä matalat kustannukset.

Mitä käytännössä?

Konsultointipalvelumme auttaa arvioimaan Azure-palvelun hyödyt ja rakentamaan tiekartan palvelujen hyödyntämiseen. Palvelussa voimme keskittyä Azure IaaS-palveluun, sovellus- ja tietokantapalveluihin tai molempiin. Erilaiset Azure-palvelut eivät välttämättä ole irrallisia vaan niillä on merkittävää synergiaa koko Microsoft-pilvipalveluportfolioon sekä sisäisiin Microsoft-ratkaisuihin. Kokonaisvaltaisen arvioinnin tekeminen auttaa kustannustehokkaan ja liiketoimintaa parhaiten tukevan IT-palvelun kehittämisessä.

Miksi Sulava?

Näihin kysymyksiin olemme etsineet vastauksia jo lukuisten asiakkaiden kanssa. Olemme tehneet siirtymän kustannussäästölaskelmia alkaen muutamista kymmenistä käyttäjistä aina viisinumeroisiin käyttäjämääriin saakka. Esitämme aina oman arviomme myös pehmeämpien hyötyjen rahallisesta arvioista.

Voimme taata, että siirtymä pilveen vaikuttaa positiivisesti organisaatiosi tulokseen. Itse asiassa uskomme pilveen niin vahvasti, että tulemme tekemään laskelmat puolestasi täydellä rahat takaisin – tyytyväisyystakuulla.