Azure-käyttöönotot

Mistä on kyse?

Microsoft Azure näkyy jo nyt monelle asiakkaalle palvelujen taustalla. Esimerkiksi Office 365-palvelut käyttävät Azure Active Directory -palvelua käyttäjien tunnistamiseen ja pääsynhallintaan. Azure Active Directory ja sen integrointi sisäiseen Active Directoryyn sekä hyödyntämien sovellusten kanssa on oleellinen osa kokonaisvaltaista infrastruktuurikehitystä.

Mitä mahdollistaa?

Pilvipalveluiden hyödyntäminen tuo sovelluskehitykseen uuden ulottuvuuden ja mahdollistaa sovellusten kustannustehokkaan suorituskyvyn ja skaalautumisen, tietoturvalliset integraatiot sekä sovellusten kattavan hallinnan. Erityisesti suuren volyymin asiakasrajapinnassa pilvipalvelun skaalautuvuus on parhaimmillaan.

Uudet sovelluskaupat, kuten Windows 10, Office 2016 ja Windows Phone 10, mahdollistavat tehokkaan maailmanlaajuisen jakelukanavan hyödyntämisen kuluttajille suunnatuille sovelluksille. Yritykset voivat niin ikään hyödyntää uusia sovelluksia ja yrityskäyttöön suunniteltuja jakelukanavia yritysten sisäisille sovelluksille.

Azure on laaja kokonaisuus, jossa arkkitehtuuri mahdollistaa esimerkiksi sisäisten ratkaisujen kytkemisen eri tasoilla pilvipalveluun, verkkoliikenteen optimoinnin sekä mediasisältöjen hallinnan ja käsittelyn.

Mitä käytännössä?

Sulavan Azure-pilvipalveluiden sovellusarkkitehtuurikonsultointi on joustava palvelu, jota tarjoamme mm. seuraaviin tarpeisiin:

  • Azuren hyödyntäminen Windows 10, Office 2016, Windows Phone 10 -sovelluskehityksessä
  • Sovellusintegraatiot Azuressa ja paikallisesti ajettavien sovellusten välillä Azure Service Busin avulla
  • SQL Databasen sekä muiden Azuren tarjoamien datapalveluiden käyttö sovellusten tietovarastona
  • Yritysten sisäisten sovellusten ajaminen Azure -pilvipalvelussa
  • Azure virtuaalipalvelinten hyödyntäminen osana yrityksen IT-infrastruktuuria
  • Sovellusten varmistuskäytännöt

Miksi Sulava?

Sulavan Azure-pilvipalveluiden sovellusarkkitehtuurikonsultoinnin kautta saat käyttöösi Sulavan laaja-alaisen kokemuksen pilvipalveluista, sovelluskehityksestä sekä arkkitehtuurisuunnittelusta. Palvelussa yhdistyy Sulavan ainutlaatuinen osaaminen Microsoftin pilvipalveluekosysteemistä ja sovelluskehityksestä. Suunnittelemalla sovellusarkkitehtuurin Sulavan kokeneiden pilvipalveluihin ja sovellusarkkitehtuureihin erikoistuneiden konsulttien kanssa, voit varmistua laadukkaasta sovellusarkkitehtuurista, joka on suunniteltu järkevästi, skaalautuvasti ja päivitettävyys huomioon ottaen.