Digitalisaatio

Digitalisaatio muuttaa radikaalisti ihmisten ja organisaatioiden toimintamalleja, tuotettavia palveluja ja tuotteita sekä prosesseja. Digitalisaation ytimessä on uusien teknologioiden hyödyntäminen, mutta myös toimintakulttuurin ja toimintatapojen muutos on pakollista. Sulava tarjoaa asiakkailleen huippuluokan osaamista digitalisaation strategiseen suunnitteluun, teknologioiden ja hankkeiden tarkasteluun sekä tietysti uusien toteutusprojektien läpivientiin.

YHTEYDENOTTOLOMAKE

MENETELMÄT

ESISELVITYS

 

Digitalisaatio-esiselvityksen tarkoituksena on tunnistaa asiakkaan toimialan ja teknologioiden trendit, sekä pyrkiä selvittämään asiakkaan mahdollisuuksia uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien muutokselle. Esiselvityksen tavoitteena on tunnistaa konkreettiset hankkeet sekä priorisoimaan ne asiakkaalle hyötyjen ja mahdollisuuksien mukaan. Esiselvityksen lopputuotoksena on asiakkaalle luoto dokumentaatio, jossa on kuvattuna digitalisaation mahdollisuudet, suositukset sekä ehdotukset hankkeista.

 

Esiselvitysvaiheessa pidämme asiakkaan kanssa työpajoja, joiden tavoitteena on tunnistaa uusien teknologioiden, toimintamallien tai prosessien hyödyt ja mahdollisuudet. Esiselvityksessä uuden löytämisen lisäksi keskitymme myös muutokseen ja mitä muutos tarkoittaa asiakkaalle. Kuvaamme miten digitalisaatio muuttaa tapaa toimia, miten organisaatio muuttuu digitalisaation myötä, miten toimintatapamme muuttuvat ja tietysti miten uudet toimintatavat organisaation kulttuuriin sisään.

 

Esiselvitysvaiheessa luomme siis asiakkaalle Digitalisaation unelmien pelikirjan!

TOTEUTUS

 

Esiselvityksen jälkeen toteutusvaihe lähtee tyypillisesti pienistä ja konkreettisista kokeiluista. Näin pystytään melko riskittömästi koeponnistamaan uusia mahdollisuuksia, teknologioita sekä toimintamalleja. Yhdessä tunnistetuista hankkeista valitsemme sellaisen, jolla on suurin painoarvo tai hyöty asiakkaalle. Toteutusvaiheessa Sulava toimittaa yhdessä asiakkaan kanssa sekä teknisen toteutuksen, mutta myös kuvaa samalla ratkaisun hyödyt, tiekartan tulevaisuuteen sekä muutoksen. Toteutuksen jälkeen analysoimme hankkeen hyödyt ja jatkotoimenpiteet.

TOIMINTATAVAN MUUTOS JA KOULUTUS:

 

Digitalisaation ytimessä on organisaation toimintatavan ja kulttuurin muutos. Muutoksella haetaan uusien teknologioiden hyödyntämistä, toimintakulttuurin muutosta tai jopa uusien liiketoimintamallien tunnistamista. Muutos tapahtuu tyypillisesti hitaasti, ja näin ollen onkin tärkeää rakentaa systemaattinen suunnitelma muutoksen jalkautukselle. On sitten kyseessä sisäisen toiminta- tai työtapojen muutos, tai uuden teknologian hyödyntäminen liiketoiminnan kehityksessä, on muutokselle luotava kestävä strategia. Sulava pystyy auttamaan muutoksen läpiviennissä, niin kouluttamalla johtoa, henkilöstöä tai viemällä asiakkaan muutoksen läpi kokonaisuudessaan. 

JATKUVAT PALVELUT

 

Jatkuvat Palvelut on laajin palvelupaketti Sulavalta. Jatkuvat Palvelut -palvelupaketti koostuu Vuosihuolto- , OmaKonsultti-, ylläpito-, tuki-, yhteisestä dokumentaatio- ja Tier2-päivystyspalvelusta. Jatkuvat Palvelut mahdollistavat digitalisaatiota ja uusia teknologioita hyödyntävän organisaation ottaa kaikki irti Sulavan osaamisesta ja saada näin paras mahdollinen tuki digitalisaation tiellä.  

REFERENSSIT

 HUS

 

Helsingin ja Uudenmaan yliopistollisen sairaalan visiossa sanotaan, että HUSin palvelutuotanto on kilpailukykyistä. Siihen liittyy olennaisesti Office 365 -työkalut ja niiden hallinta, jossa Sulava toimii HUS:n läheisenä kumppanina.

 

LUE LISÄÄ

 A-lehdet

 

A-lehtien kulttuurimatkan keskeisenä tavoitteena on toimintakulttuurin muuttaminen ja tehostaminen. Sulavan kanssa toteutettu Teams-jalkautusprojekti oli osa tätä matkaa. Keskeisin materiaali jalkautuksessa oli Modernin työn pelikirja.

 

LUE LISÄÄ

 Kemira

 

Kemiran merkittävään uudistumisprojektiin liittyi fyysisen työympäristön muutos, työkulttuurin ja -tapojen kehittäminen sekä uudenlaiset teknologiset ratkaisut.

 

LUE LISÄÄ