Esiselvitys

Sulavan tekemän esiselvityksen tärkein tehtävä on varmistaa, että projektista saatavat hyödyt ovat todellisia, toteutettavissa olevia ja rahassa mitattavia.

Esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa organisaation tarpeet tietyn teknologia- tai toiminta-alueen osalta sekä etsiä soveltuvimmat ratkaisut tarpeiden täyttämiseksi. Esiselvityksessä keskitytään siis selkeästi kapempaan suunniteltavaan alueeseen, kuin tiekartan laatimisessa. Toisaalta samalla päästään huomattavasti syvemmälle ja laaditaan konkreettinen toteutussuunnitelma tarpeiden täyttämiseksi.

 

Esiselvityksen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan liiketoiminnan toiminalliset tarpeet ja toiveet tietyllä osa-alueella. Kartoitus toteutetaan työpajamuodossa, jota tuetaan mahdollisin henkilökohtaisin haastatteluin.

 

Tavoitetilan selvityksen jälkeen arvioidaan erilaisia mahdollisia toteutusvaihtoehtoja. Toteutusvaihtoehdot voivat sisältää eri toteutusteknologioita (tuotteita) tai erilaisia toteutustapoja (paikallinen toteutus, pilvitoteutus, kumppanin tarjoama palvelu). Toteutusvaihtoehdoista arvioidaan kunkin toteutusvaihtoehdon mahdollisuudet täyttää liiketoiminnan tarpeet sekä eri vaihtoehtojen toteutus- ja operatiiviset kustannukset.

 

Valitun toteutusvaihtoehdon pohjalta laaditaan käytännön yksityiskohtaisemmat toteutustavat, suositukset datan siirtotavoille sekä kartoitetaan mahdiolliset vaikutukset ja vaatimukset muihin järjestelmiin.

 

Esiselvityksen lopuksi laaditaan karkean tason projektisuunnitelma aikataulutuksineen ja toteutussuosituksineen sekä selvityksen kattava loppuraportti. Loppuraportti puretaan tyypillisesti tietohallintojohdon kanssa.

 

Esiselvityksen tyypillinen laajuus on 3-5 työpjaa ja sen lopputuloksena tilaaja saa kattavat suositukset toteutustapavasta sekä etenemissuunnitelman. Tuotettua materiaalia käytetään tyypillisesti sisäisesti päätöksenteon tukena sekä tarjouspyynnön liitemateriaalina.

 

Sulavan tekemän esiselvityksen tärkein tehtävä on varmistaa, että projektista saatavat hyödyt ovat todellisia, toteutettavissa olevia ja rahassa mitattavia. Hyödytöntä projektia ei pidä toteuttaa, mutta joskus projektia käynnistettäessä ei ole aina täysin selvää, mitkä ovat ne ongelmat, haasteet ja tarpeet, jotka uuden projektin tulisi ratkaista.

 

Sulavan esiselvityksen keskeinen tehtävä on varmistaa, että toteutettava projekti on linjassa yrityksen strategian kanssa ja palvelee organisaation tavoitteita.

 

Esiselvityksessä määritellään projektin tavoitteet ja laajuus. Toinen keskeinen tehtävä on luoda euromääräiset ja aikataululliset suuntaviivat projektin toteutukselle.

Sulavan esiselvityksessä asiakas saa ehdotuksen, jossa käydään läpi:

  • tarve ja tavoitteet
  • projektin kustannukset
  • projektin alustava aikataulu
  • projektin resursointi
  • toteutusvälineet

Sulavan esiselvityksessä arvioidaan projektin hyödyt mahdollisimman tarkkaan ja luodaan suunnitelma hyötyjen toteuttamisesta projektin aikana ja projektin valmistuttua. Esiselvityksen avulla voidaan arvioida hyötyjä ja toteutuksen kustannuksia sekä tunnistaa eri kehittämiskohteiden prioriteetit.

 

Hyvin laadittu esiselvitys on arvokas väline päätöksenteossa, kun päätetään käynnistetäänkö projekti, ja miten se viedään läpi.

REFERENSSIT