Hallintamallit

Hallintamalli on tapa ottaa palveluita käyttöön hallitusti. Palvelut voivat olla joko olemassaolevaan ympäristöön sellaisenaan integroitavia tai palveluita, jotka otetaan käyttöön vain pilvipalveluna.

Sulava hallintamallin tavoitteena on dokumentoida tärkeimmät palveluun ja sen arkkitehtuuriin liittyvät komponentit, sekä määrittää ja dokumentoida erilaiset palvelun hallintaan käytettävät työkalut ja käytännöt.

Hallintamallissa määritetään muun muassa miten palveluita otetaan käyttöön, nimeämiskäytännöt, seuranta, tietoturva ja hallinta käyttöoikeustasolla. Mallin perusteella määritellään ohjesäännöt palveluille ja niiden käyttöönotoille. Sulava toteuttaa hallintamallin dokumentaation, jota yritys itse ylläpitää.

 

Hallintamalli on ratkaisu niiden epäselvyyksien ratkaisemiseen, joita helposti syntyy kumppaneiden kanssa toimiessa. Tietty kumppani on tehnyt asiat tietyllä tavalla ja kun toinen kumppani tulee mukaan, voi syntyä epäselvyyksiä. Silloin tarvitaan malli tai standardi, jolla ottaa näitä palveluita käyttöön.

 

Hallintamallin määrityksen jälkeen yritykselläsi on selkeä käsitys siitä, mitä käytäntöjä ja työkaluja hallintaan käytetään ja miten ympäristön hallinta käytännössä toteutetaan. Toteutamme hallintamalleja Office 365- ja Azure-ympäristöihin sekä Azure AD- ja Intune-hallintajärjestelmiin. Määritystyön ohella Sulava dokumentoi hallintakäytännöt ja voi tarvittaessa myös toteuttaa tarvittavat määritykset, muutokset ja työkalut.

Hallintamalli elää yrityksen tarpeen mukaan

 

Hallintamallin luonne ja toteutus riippuu yrityksen tarpeista ja tehdään aina räätälöitynä. Projektissa voidaan esimerkiksi käydä palvelut läpi yrityksen tarvitsemalla laajuudella eli mistä palvelut koostuvat, miksi erilaisia asioita tulee ajatella palveluita käytettäessä ja käyttöön otettaessa, miksi asiat tulee tehdä juuri tietyllä tavalla tai mitä asioita ottaa huomioon. Läpikäynti tuo yritykselle varmuutta kuinka kaikki tapahtuu.

 

Hallintamalli voi olla myös ylimmälle johdolle dokumentti esimerkiksi siitä, millaisia asioita pitää varoa, asioita, mistä pitää ottaa selvää tai kuinka gdpr vaikuttaa uutta palvelua käyttöön otettaessa.

 

Projektissa voidaan tarkastella sopivatko olemassaolevat palvelut ja toimintamallit jopa sellaisenaan käyttöön. Jos sopivat, voidaan luodaan tapa kuinka jo olemassolevat käytännöt saadaan vietyä uuteen hallintamalliin. Asiakkaan tavoite ja käytetty ympäristö muokkaavat hallintamallia.

Projektin kulku

 

Tyypillisesti hallintamalli-projekti sisältää n. 3-4 työpajaa yrityksen ja Sulavan konsultin välillä riippuen siitä mihin kaikkiin komponentteihin projekti halutaan ulottaa. Hallintamallia on usein edeltänyt komponenttien kartoitus ja läpikäynti, ja ellei, löytyy Sulavan valikoimista myös tämä esiselvityksen mahdollisuus.

 

Lopussa tehdään mallin läpikäynti, jossa kannattaa IT-henkilökunnan lisäksi olla usein mukana projektipäälliköitä ja muiden liiketoiminta-alueiden omistajia. Oli kyse perinteisistä konesalipalveluista tai Azuresta, kaikkien liiketoiminta-alueiden asiat niputtuvat samaan paikkaan. Jos läpikäynti jää pinnalliseksi, ei yritys välttämättä tule hyödyntäneeksi, mihin kaikkeen mallia voi soveltaa. Hallintamallin soveltaminen ei lopu, vaan kehittyy yrityksen mukana.

REFERENSSIT

 Kuopion Energia

 

Sulava toteutti Kuopion Energialle Azure-hallintamallin käyttöönoton. Yritys pystyy nyt hallitusti ottamaan käyttöön Azureen perustuvia pilvipohjaisia konesalipalveluja ja hallinnoimaan palveluja järkevästi ja turvallisesti.

 

LUE LISÄÄ