Jatkuvat palvelut

Sulava Jatkuvat Palvelut -palvelupaketin tavoitteena on, että asiakkaalla on jatkuvassa käytössään tarvittava tieto ja osaaminen kaikista käytössä olevasta palveluista ja toiminnoista. 

Microsoft-pilvipalveluiden uudistukset tuovat mukanaan parannettuja ominaisuuksia ja muutoksia asiakkaiden toimintaympäristöön. Sulava Jatkuvat Palvelut -palvelupaketin tavoitteena on, että asiakkaalla on jatkuvassa käytössään tarvittava tieto ja osaaminen kaikista käytössä olevasta palveluista ja toiminnoista. Yhdistämällä tieto uusista ja tulevista palveluista ja toiminnoista asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin ja tavoitteisiin saavutetaan paras mahdollinen hyöty pilvipalveluihin tehdyistä investoinneista.

 

Sulava Jatkuvat Palvelut on laajin palvelupaketti Sulavalta. Jatkuvat Palvelut -palvelupaketti koostuu Vuosihuolto-, OmaKonsultti -, ylläpito-, tuki-, yhteisestä dokumentaatio- ja Tier3-päivystyspalvelusta. Lisäksi Jatkuvat Palvelut -asiakkailla on pääsy Sulavan ja asiakkaiden yhteiseen Yammer-ryhmään, jonka avulla niin asiakkaat keskenään kuin Sulavan asiantuntijat voivat keskustella pilvipalvelun muutoksista.

 

Ylläpito- ja tukipalvelu

 

Ylläpito- ja tukipalveluiden kautta asiakkaalla on jatkuva yhteys Sulavan asiantuntijoihin, ongelmanselvitysten ja häiriötilanteiden hallintaan. Annamme Tier3-tason tukea asiakkaan omille asiantuntijoille tai mahdollisesti asiakkaan ulkoistetulle tuelle. Tukisopimuksemme Microsoftin kanssa takaavat, että pystymme eskaloimaan vaikeimmat ongelmanselvitykset teknologian toimittajalle.

 

Yhteydenotto tukeemme tapahtuu kaksisuuntaisia työvälineitä käyttäen, joten voit varmistua, että Sulavan omat asiantuntijat ovat ottaneet ongelmasi selvitykseen, ja pystymme kertomaan selvityksen etenemisestä säännöllisesti.

 

Tier3-tuki

 

 • Sähköinen ja puhelintuki toimistoaikoina, suunnattu asiakkaan asiantuntijoille ja asiakkaan osoittamalle helpdeskille vaativissa ja kompleksisissa tapauksissa
 • Ongelmanselvityksen eskalointi Microsoftille, kommunikaatio Microsoftin tuen kanssa ja virhetilanteiden selvitysajan minimointi.
 • Sovittu määrä tukitapauksia ja niiden selvittäminen.

 

 

Palveluiden proaktiivinen hallinta

 

 • Ympäristön seuranta sekä jatkuvaan käyttöön liittyvien teknisten muutosten tekeminen Microsoftin ohjeiden mukaisesti
 • Tiedotus uusista ominaisuuksista ja merkittävistä muutoksista palveluihin
 • Asiakkaan pilviympäristön tiekartan jatkuva ylläpito
 • Säännölliset tapaamiset asiakkaan kanssa
 • Hallintamenetelmien, valvonnan automatisointi ja päällekkäisen työn minimointi
 • Koko Sulavan tietämys käytössä
 • Tiedotuskanava ympäristöä koskevissa virhe- ja poikkeustilanteissa

 

OmaKonsultti

 

OmaKonsultti-palvelun tuottaa asiakkaan pilvikäyttöönoton toteuttanut Sulavan Senior Advisor -tason asiantuntija. Tällä takaamme, että asiantuntijalla on syvällinen osaaminen asiakkaan pilviympäristöstä ja ymmärrys asiakkaan liiketoimintatarpeista. Palvelu on tarkoitettu Asiakkaan ICT-johtamisen ja -kehittämisen pysyväksi tueksi, mutta kuitenkin niin, että asiakas tilaa palveluita vain tarpeensa mukaisesti.

 

Mitä mahdollistaa?

 

Tyypillisiä käyttöalueita ovat:

 • Sopimukseen sisältyvien ohjelmistojen kehittäminen sekä pienimuotoisten lisäominaisuuksien ja muutostöiden toteuttaminen
 • Roadmapien suunnittelu tai arviointi
 • Suunnitelmien ja tarjousten arviointi ja vertailu
 • Projektien, järjestelmien ja toiminnallisuuksien katselmoinnit, auditoinnit sekä korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja valvonta
 • ICT-teknologioiden kehitysten tietopäivitykset asiakkaalle
 • Pääkäyttäjien koulutukset ja yhdessä tekeminen hands-on -mallillla

 

 

Vuosihuolto

 

Mistä on kyse?

 

Office 365 -palvelut kehittyvät hurjaa vauhtia. Palveluun tulee satoja uudistuksia ja ominaisuuksia vuosittain, mutta vain osa näistä tulee käyttöön olemassa oleviin Office 365 -ympäristöihin automaattisesti. Jotkin palveluista voivat vaatia niiden aktivointia tai pienimuotoista käyttöönottoa. Jotkin tulevista muutoksista taas on hyvä tiedostaa etukäteen, jotta käyttäjiä voidaan tiedottaa tulevista muutoksista ajoissa. Palvelut kuuluvat kuitenkin Office 365 -palvelun käyttömaksuihin, joten on tärkeää, että maksetusta palvelusta otetaan kaikki sen tarjoama hyöty irti.

 

Me Sulavassa seuraamme jatkuvasti Office 365-ympäristön kehitystä ja arvioimme uusien palveluiden soveltuvuutta erilaisiin käyttöskenaarioihin, olipa palvelun nimi Groups, Teams tai jokin nimeämättömistä tulevista palveluista. Haluamme välittää tämän tiedon luonnollisesti myös mahdollisimman hyvin asiakkaillemme ja tätä tarkoitusta palvelee Sulava Vuosihuolto.

 

Mitä mahdollistaa?

 

Tämän jatkuvan muutoksen hallitsemiseksi Sulava on kehittänyt Office 365:ttä varten Vuosihuolto-palvelun. Vuosihuollon tarkoituksena on kaksi asiaa:

 • päivittää pääkäyttäjien ja päättäjien tiedot uusimmista Office 365 -ominaisuuksista
 • varmistaa, että itse palvelussa on kaikki kunnossa

 

Mitä käytännössä?

 

Vuosihuollon aikana Sulavan asiantuntijat tutkivat ja tarkastavat käytössä olevan Office 365 -ympäristön ja tekevät havainnoistaan huolto- ja päivityssuunnitelman. Tarkastuksen ja suunnitelman avulla voit varmistaa, että Office 365 -palveluissa on kaikki kunnossa ja palvelu toimii tehokkaasti myös tulevaisuudessa.

 

Vuosihuolto aloitetaan parin tunnin työpajalla, jossa käydään läpi asiakkaan ympäristöä ja tarkistettavia asioita sekä varmistetaan, että asiakkaalla on tieto siitä, mitä ollaan tekemässä, ja toisaalta, että Sulavan asiantuntijalla on tarvittavat käyttöoikeudet. Tämän jälkeen asiantuntijat tekevät tarkastuksen ympäristöön.

 

Tarkastuksen tulokset käydään läpi toisessa työpajassa, jonka yhteydessä Sulava kertoo myös uudistuksista ja muutoksista, joita Office 365:een on tullut käyttöönoton jälkeen. Samalla käydään läpi myös tulevia muutoksia. Tämän toisen työpajan perusteella Sulavan asiantuntija tekee asiakkaalle päivityssuunnitelman uudistuneiden ja tulevien ominaisuuksien käyttöönotosta. Vuosihuollon lopuksi pidetään vielä kolmas työpaja, jossa käydään läpi päivitystä sekä jatkotoimenpiteitä.

REFERENSSIT

 HUS

 

Helsingin ja Uudenmaan yliopistollisen sairaalan visiossa sanotaan, että HUSin palvelutuotanto on kilpailukykyistä. Siihen liittyy olennaisesti Office 365 -työkalut ja niiden hallinta, jossa Sulava toimii HUS:n läheisenä kumppanina.

 

LUE LISÄÄ

 Kuopion Energia

 

Sulava toteutti Kuopion Energialle Azure-hallintamallin käyttöönoton. Yritys pystyy nyt hallitusti ottamaan käyttöön Azureen perustuvia pilvipohjaisia konesalipalveluja ja hallinnoimaan palveluja järkevästi ja turvallisesti.

 

LUE LISÄÄ

 Indutrade

 

Olennaisena osana Jatkuvien Palveluiden sopimusta Indutradella on ollut Sulavan tarjoama Oma Konsultti -palvelu.

 

LUE LISÄÄ

 VEHO

 

Sulavan OmaKonsultti vauhdittaa Vehon pilvistrategiaa

 

LUE LISÄÄ