Jatkuvat palvelut

Microsoft-pilvipalveluiden uudistukset tuovat mukanaan parannettuja ominaisuuksia ja muutoksia asiakkaiden toimintaympäristöön. Jatkuvat Palvelut -palvelupaketin tavoitteena on, että asiakkaalla on jatkuvassa käytössään tarvittava tieto ja osaaminen kaikista käytössä olevasta palveluista ja toiminnoista. Yhdistämällä tieto uusista ja tulevista palveluista ja toiminnoista asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin ja tavoitteisiin saavutetaan paras mahdollinen hyöty pilvipalveluihin tehdyistä investoinneista.

Sulava Jatkuvat Palvelut on laajin palvelupaketti Sulavalta. Jatkuvat Palvelut -palvelupaketti koostuu Vuosihuolto-, OmaKonsultti -, ylläpito-, tuki-, yhteisestä dokumentaatio- ja Tier3-päivystyspalvelusta. Lisäksi Jatkuvat palvelut -asiakkailla on pääsy Sulavan ja asiakkaiden yhteiseen Yammer-ryhmään, jonka avulla niin asiakkaat keskenään kuin Sulavan asiantuntijat voivat keskustella pilvipalvelun muutoksista.

Ylläpito- ja tukipalvelu

Ylläpito- ja tukipalveluiden kautta asiakkaalla on jatkuva yhteys Sulavan asiantuntijoihin, ongelmanselvitysten ja häiriötilanteiden hallintaan. Annamme Tier3-tason tukea asiakkaan omille asiantijoille tai mahdollisesti asiakkaan ulkoistetulle tuelle. Tukisopimuksemme Microsoftin kanssa takaavat, että pystymme eskaloimaan vaikeimmat ongelmanselvitykset teknologian toimittajalle.

Yhteydenotto tukeemme tapahtuu kaksisuuntaisia työvälineitä käyttäen, joten voit varmistua, että Sulavan omat asiantuntijat ovat ottaneet ongelmasi selvitykseen, ja pystymme kertomaan selvityksen etenemisestä säännöllisesti.

Tier3-tuki

  • Sähköinen ja puhelintuki toimistoaikoina, suunnattu asiakkaan asiantuntijoille ja asiakkaan osoittamalle helpdeskille vaativissa ja kompleksisissa tapauksissa
  • Ongelmanselvityksen eskalointi Microsoftille, kommunikaatio Microsoftin tuen kanssa ja virhetilanteiden selvitysajan minimointi.
  • Sovittu määrä tukitapauksia ja niiden selvittäminen.

Palveluiden proaktiivinen hallinta

  • Ympäristön seuranta sekä jatkuvaan käyttöön liittyvien teknisten muutosten tekeminen Microsoftin ohjeiden mukaisesti
  • Tiedotus uusista ominaisuuksista ja merkittävistä muutoksista palveluihin
  • Asiakkaan pilviympäristön tiekartan jatkuva ylläpito
  • Säännölliset tapaamiset asiakkaan kanssa
  • Hallintamenetelmien, valvonnan automatisointi ja päällekkäisen työn minimointi
  • Koko Sulavan tietämys käytössä
  • Tiedotuskanava ympäristöä koskevissa virhe- ja poikkeustilanteissa

Miksi Sulava?

Sulava on Suomen kokeneimpia Office 365- ja Azure -palveluyrityksiä. Konsulttimme seuraavat päivittäin Microsoftin pilviympäristössä tapahtuvaa kehitystä ja etsivät asiakkaiden kanssa parhaita ratkaisuja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Sulavan avulla sinäkin, vanha tai uusi Sulavan asiakas, saat käyttöösi viimeisimmän tietämyksen Microsoftin pilvestä.