Johdon konsultointi

Mistä on kyse?

Kaikille lienee selvää, että tietotekniikka on nykyään liiketoiminnan kannalta kriittinen komponentti. Tietotekniikka on läsnä kaikissa toiminnoissa ja prosesseissa, mutta sen lisäksi se on yksi keskeisimmistä tekijöistä uusien liiketoimintojen ja liiketoimintamallien synnyttämisessä.

Tietotekniikan avulla voidaan luonnollisesti edelleen tehostaa työtä ja automatisoida manuaalisia prosesseja. Pilviaikakaudella samat palvelut ovat saatavavilla kaikille ja kilpailuetu syntyy ainoastaan siitä, miten näitä palveluita hyödynnetään.

Digitalisaatio lähtee siitä, että organisaatiossa työskennellään tehokkaasti sisäisesti. Tässä muutoksessa johdon rooli on keskeinen, sillä johdon tulee luonnollisesti näyttää esimerkkiä muille. Kun sisäinen muutos on saatu käyntiin, voidaan alkaa suunnitella ja toteuttaa tehokkaampia ja aivan uusia liiketoimintamalleja tietotekniikan avustuksella.

Useimmissa organisaatioissa kustannustehokkuutta on haettu modernisoimalla IT. Tämä on ollut mahdollista siitä syystä, että aikaisemmin tuotetut ja hankitut ICT-palvelut ovat vanhanaikaisia, tarpeettomia ja erittäin kalliita. Nykyisissä ympäristöissä paras tehokkuus saavutetaan ajamalla hallittu toimintatapamuutos organisaatiossa lävitse.

Digitalisaation, sosiaalisen teknologian ja co-creation -tyylisten toimintamallien pitäisi olla arkea jokaiselle suomalaiselle organisaatiolle – valitettavasti ne ovat kuitenkin useimmissa organisaatioissa korkeintaan sanoja tekojen sijaan. Tällä hetkellä kuumia aiheita ovat esimerkiksi analytiikka, keinoäly, IoT ja robotiikka. Pilvipalveluiden hyödyntäminen antaa valmiudet ja perusratkaisut kaikille näille alueille.

Mitä käytännössä?

EU:n GDPR-säännökset astuvat pakottavina voimaan toukokuussa 2018. Useimmat organisaatiot ovat alkaneet valmistautua niiden tuomiin velvollisuuksiin, mutta harva on vielä aloittanut konkreettisia toimenpiteitä tietoteknisen ympäristön osalta. Vielä ei ole myöhäistä, mutta aikaa ei ole tämänkään osalta hukattavaksi.

Sulavan johdon konsultointipalvelut ovat olemassa siksi, että asiakkaidemme johto pysyy ajan tasalla tietotekniikan nykytilan ja tulevaisuuden osalta. Luomme asiakkaidemme johdolle valmiudet työskennellä tehokkaasti. Tämän lisäksi mahdollistamme asiakkaan toiminnan kehittämisen ja uusien liiketoimintojen luomisen tietotekniikkaa hyödyntämällä sekä autamme asiakasta kehittämään omaa IT-ympäristöään kiinteässä yhteistyössä johdon ja ICT:n kesken.