Johdon konsultointi

Pilviaikakaudella kaikilla on käytännössä käytössään samat palvelut samoilla kustannuksilla. Kaikki tehokkuus- ja kilpailuetu saadaan täten vain ja ainoastaan sen perusteella, miten palveluita osataan hyödyntää.

Tietotyön muutos, monikäyttöiset toimitilat, keinoäly, robotiikka, IoT, data-analyysi, GDPR ja näiden lisäksi sadat muut termit ja lyhenteet.. Nykyajan digitaalinen työelämä on täynnä mahdollisuuksia, mutta valitettavasti valtaosaa johdon edustajista ei ole koskaan valmennettu ymmärtämään mitä nämä termit ja lyhenteet oikeasti tarkoittavat. Digitalisaatiosta puhutaan paljon, mutta sen mahdollisuudet jäävät lähes täysin hyödyntämättä ilman kokonaisvaltaista näkemystä organisaaton oman (liike)toiminnan tarpeista ja tulevaisuudesta.

 

Pilviaikakaudella kaikilla on käytännössä käytössään samat palvelut samoilla kustannuksilla. Kaikki tehokkuus- ja kilpailuetu saadaan täten vain ja ainoastaan sen perusteella, miten palveluita osataan hyödyntää.

 

Työ on muuttunut pysyvästi

 

Tieto- ja toimistotyöläisten työ on muuttunut viime vuosina todella merkittävästi ja valtaosassa suomalaisista organisaatioista tämä muutos näkyy jo toimistotiloihin astuttaessa. Toisaalta aivan liian usein uudet toimintatavat on lähinnä liimattu vanhojen toimintamallien – ja erityisesti vanhan johtamiskulttuurin – päälle. Tällöin hyödyt jäävät vaatimattomiksi ja erityisesti aivan uudenlaiset liiketoiminnan mallit jäävät syntymättä.

 

Kenttähenkilökunta, eli ihmiset jotka tekevät työnsä pääosin toimistojen ulkopuolella, höytyy usein uusista välineistä jopa enemmän kuin perinteiset toimistotyöläiset. Samalla heidän osaamisensa ja kokemuksensa saadaan tarpeen mukaan koko organisaation käyttöön.

Keinoäly, robotiikka ja IoT mahdollistavat prosessien automatisoinnin lisäksi aivan uudenlaisten prosessien ja liiketoimintamallien syntymisen. Tämä muutos pitää kytkeä kiinteäksi osaksi organisaation strategiaa ja siten kaikkea toimintaa. Jos näin ei tehdä, päädytään parhaimmillaan osaoptimoituun malliin.

 

Kustannusten optimoinnista parempaan tulokseen

 

Jopa nykyisellä digitalisaation aikakaudella tietotekniikka nähdään liian usein pelkkänä välttämättömänä pahana tai ainakin käytännössä keskitytään kustannusten optimointiin. Luonnollisesti nykyaikana monet perinteiset palvelut voidaan – ja pitää – tuottaa paljon totuttua huokeammilla kustannuksilla.

 

Pelkillä kustannustalkoilla ei kuitenkaan luoda uutta liiketoimintaa tai merkittävästi muuteta nykyistä työtä ja työkulttuuria. Muuttuvassa maailmassa jokainen organisaatio tarvitsee kuitenkin uusia toimintamahdollisuuksia ja toiminta-alueita. Useimmiten nämä syntyvät kokonaan modernin teknologian mahdollistamina tai ainakin nojaavat merkittäviltä osin teknologiaan.

 

Sulava ratkaisu

 

Useimpien nykyajan organisaatioiden ylimmässä johdossa tietotekniikan osaaminen on parhaimmillaankin muutaman henkilön varassa. Tällöin johto joutuu jatkuvasti tekemään päätöksiä vaillinaisen tiedon perusteella.

 

Me sulavalaiset olemme olleet mukana parantamassa ja yli viidensadantuhannen suomalaisen organisaation työntekijän arkea. Me osaamme kertoa johdolle digitalisaation mahdollisuudet ilman turhaa teknistä jargonia – kuitenkaan unohtamatta konkretiaa ja reaalimaailman rajoitteita.

 

Tulemme erittäin mielellämme kertomaan lisää osaamisesta ja kokemuksestamme. Luonnollisesti esittelemme jo ensimmäisessä tapaamisessa konkreettisia ehdotuksia tietotekniikan todelliseen hyödyntämiseen.