Koulutuspalvelut

Mistä on kyse?

Pilvisiirtymän onnistunut tekninen toteutus on tärkeää, mutta todelliset hyödyt pilviteknologiasta saadaan vasta, kun työtapoja on uudistettu ja palvelut ovat laajalti käytössä.

Onnistunut käyttöönotto edellyttää tuekseen hyvin suunniteltua ja toteutettua koulutusta. Koulutuksen tulee tukea yhdessä sovittuja uusia työtapoja. Analogisen maailman käytäntöjä ei pidä viedä digitaaliseen maailmaan. Pilvisiirtymä on myös kulttuurimuutos – ei pelkästään teknologiaa.

Mitä mahdollistaa?

Sulavan asiantuntijoiden toteuttama Office 365 -koulutus huomioi asiakasorganisaation tarpeet. Lähtökohtana on luoda uusia työtapoja tuottavuuden ja vuorovaikutuksen parantamiseksi. On tärkeää, että koulutus tukee valittuja työtapoja ja organisaation ydintoimintoja. Yleiset koulutukset eivät huomioi edellä mainittuja. Sulavan koulutuspalvelut kattavat myös muutoksen kokonaisvaltaisen viestinnän ja muutosjohtamisen tarpeet.

Mitä käytännössä?

Yhteys omaan työhön

Yleisestä tarjonnasta poiketen Sulavan koulutus on konkreettista ja lähtee käyttäjän omista tarpeista. Koulutuksen hyöty on välitön ja se auttaa oivaltamaan, miten uusilla palveluilla voi helpottaa omaa työtään. Koulutuksen tavoitteena on pikemminkin opettaa uusia tehokkaampia työtapoja kuin pelkästään ohjel­miston ominaisuuksia.

Monimuotoinen toteutus

Sulavan koulutuskokonaisuudet koostuvat tarpeen mukaan useista eri menetelmistä. Innovatiivisuus toteutustavoissa auttaa rakentamaan kullekin asiakkaalle sopivan koulutusohjelman. Koulutusohjelma voi sisältää esimerkiksi läsnäkoulutusta, verkkokoulutusta tai videoita. Asiakkaalle voidaan toteuttaa myös
e-learning -vaihtoehto.

Modulaarinen koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus kootaan laajasta valikoimasta valmiita moduuleita. Koulutuskokonaisuuden sisältö perustuu sadoista toteutusprojekteista saatuun kokemukseen. Koulutusohjelman aluksi uudet työtavat esitellään koko henkilöstölle suunnatussa lanseeraustilaisuudessa. Lanseerauksessa esitellään Office 365:n keskeiset ominaisuudet ja tärkeimmät uudet toimintatavat. Valtaosa sisällöistä voidaan toteuttaa kevyempinä tietoiskuina tai syventävinä koulutuksina.

Asiakkaalle suunniteltu

Koulutusohjelma perustuu valmiisiin moduuleihin, joista koulutusohjelma kootaan. Lopputulos on kuitenkin aina asiakaskohtainen, koska koulutussisällössä huomioidaan asiakkaan oma ympäristö ja yhdessä sovitut toimintatavat. Näin koulutuksesta saadaan juuri asiakkaan tarpeita tukeva. Kokonai-suuteen voidaan liittää myös täysin asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä osuuksia.

Modulaarisuus ja juuri asiakkaalle suunniteltu kokonaisuus mahdollistavat hyvin tarkkaan suunnatun oppimiskokemuksen. Koulutustarjonta perustuu pitkälliseen kokemukseen ja tarjoaa tarkkaan mietittyjä konsepteja, joista valitaan asiakkaalle sopivimmat.

Miksi sulava?

Vuonna 2010 perustettu Sulava Oy on digiajan tietotyön suunnannäyttäjä. Olemme vieneet pilveen n. 200 asiakasorganisaatiota ja yli 200 000 käyttäjää. Pitkällinen kokemus Office 365 –käyttöönotoissa antaa Sulavan asiantuntijoille erinomaisen pohjan todella vaikuttavan koulutuksen toteuttamiseen.

Office 365 on Sulavalla laajasti myös omassa käytössä. Sulavan asiantuntijoilla on mahdollisuus tutustua uusiin ominaisuuksiin jo ennen, kun ne ovat julkisessa jakelussa. Tämä antaa Sulavan asiantuntijoille erinomaiset edellytykset liittää uudet ominaisuudet koulutussisältöihin heti kun ne ovat saatavilla.