Projektin- ja salkunhallinnan -palvelut

Sulavalla on laaja osaaminen Microsoft Project -tuotteista niin konsultoinnin kuin koulutuksien saralla. Projektiluontoisten töiden ohella tarjoamme myös asiantuntijapalveluita asiakkaalla olemassa olevan ratkaisun kehittämiseksi tai haasteiden peittoamiseksi. Näiden lisäksi tarjoamme koulutusta ja ylläpitopalveluita.

Sulava Ratkaisu ketterään projektinhallintaan Office 365 -ympäristössä

 

Onko organisaatiossasi projektiluonteista työtä, johon haluaisit näkyvyyttä ja parempaa hallintaa ilman, että projektinhallinta ottaa vallan itse tekemiseltä? Tai oletko yrityksesi projektinhallinnan ammattilainen ja haluaisit auttaa kollegoitasi hallitsemaan projektejaan paremmin itsenäisesti?

 

Sulavalla on ratkaisu työn, projektien ja projektisalkun hallintaan, jossa hallinta tapahtuu helposti Teamsin kautta.
Sulava Work Management Solution on Microsoftin O365 -sovellusten päälle toteutettu ratkaisu työn, projektien ja projektisalkun hallintaan. Se hyödyntää Teamsia, Power Platform -tuotteita ja on helposti laajennettavissa tarpeiden kasvaessa esimerkiksi Project Online -tiedoilla.

 

Sulava Work Management Solution – ratkaisun edut:

 

Käytettävyys.

Sinulla on jatkossa yksi paikka, josta hallinnoit työtä, projekteja ja projektisalkkua.

 

Helppokäyttöisyys.

Työvälineet ovat tutut, samat mitä muutenkin työssäsi käytät kuten Teams ja Planner

 

Visuaalisuus.

Visuaalisen tiedon ansiosta sinulla on kokonaiskuva siitä, mitä yrityksessäsi tapahtuu ja se auttaa sinua ymmärtämään liiketoimintaasi. Käyttäjä voi seurata ketterästi omaa projektiaan ja projektipäällikkö voi seurata esimerkiksi kaikkia yrityksen projekteja raportoinnin avulla.

Mitä löytyy konepellin alta?

 

Moderni O365-kokemus

Moderni kokemus projekteihin, työn hallintaan ja muihin aikataulutettuihin tehtäviin. Tekee dynaamisten aikataulujen luomisesta ja hallinnasta helppoa kaikille. Myös mobiilisti.

 

Helppo kokemus käyttäjälle

Käyttäjä tekee työnsä Teamsin, Office 365-sovellusten ja kustomoidun botin kautta. Sulava Work Management Solution tekee käyttäjälle botin esittämien kysymysten kautta valmiin ratkaisun Teamsiin, jonka jälkeen käyttäjä voi hallinnoida ja seurata projektiaan ilman, että kaikkea pitää rakentaa käsin alusta alkaen. Se, millaisia työvälineitä projektiin tuodaan automaattisesti on täysin räätälöitävissä.

 

Tietokanta ja Power Platform

Työtä koskeva tieto kerätään yhdestä paikasta (CDS-tietokanta) helpompaan raportointiin. Ratkaisu perustuu Power Platformiin: Power Apps-, Flow-, Project- ja Power BI -sovelluksiin

 

Kuinka saan palvelun käyttööni?

 

Ota yhteyttä Sulavan myyntiin yhteydenottolomakkeella ja kysy lisää!

 

Käyttöönottoon kuuluu:

 

  • Nykytilan analyysi; kuinka projektien ja työn hallintaa hoidetaan tällä hetkellä?
  • Tarpeiden määrittely ja työn, projektien ja projektisalkun hallinnan suunnittelu
  • Prosessin validointi ja implementointi
  • Projektien ja työn tiedon visualisointi raporteille
  • Ratkaisun Implementointi O365-palveluun
  • Rooleihin perustuva Koulutus käyttäjille

Sulava Work Management Solution

YHTEYDENOTTOLOMAKE

REFERENSSIT

 Stora Enso Oyj

 

Kartonkitehtaan huoltoseisokin läpivientiin haluttiin parannusta sekä työturvallisuutta haluttiin parantaa. Näitä toteuttamaan valittiin Sulava.

 

LUE LISÄÄ

YHTEYDENOTTOLOMAKE

PALVELUMME PROJEKTIN- JA SAKUNHALLINTAAN

ESISELVITYS

 

 

Esiselvityksen tehtävä on ymmärtää organisaation projektin- ja salkunhallinnan kyvykkyydet, jotta osaamme tarjota alkuun sopivaa ratkaisua tarpeisiin nähden. Tämä määrittelee pitkälle ratkaisun ensimmäisen version toiminnallisuudet ja sen minkälainen käyttöönottoprojekti asiakkaalle toteutetaan. Myös organisaation tarpeet eri toiminnallisuuksille otetaan huomioon ja näiden tarpeiden toteutus perustuu esiselvityksen tarjoamiin tietoihin. Esiselvityksessä käydään läpi myös asiakkaan käyttämät muut Microsoftin teknologiat, joilla voi olla ratkaiseva rooli ratkaisua tehtäessä. Tällaisia ovat esimerkiki O365:n Teams, Groups, Planner ja PowerBI.

 

Esiselvitys toteutetaan työpajojen kautta ja ajatuksena on tehdä aina työtä iteratiivistä mallia hyödyntäen. Esiselvitys ja toteutus ovat sujuvasti yhdessä projekti- ja salkunhallinnan ratkaisuja toteutettaessa.

TOTEUTUS

 

Toteutus tapahtuu pääsääntöisesti sujuvasti esiselvitystyön lomassa iteroivaa mallia käyttäen. Tässä mallissa asiakas näkee seuraavassa työpajassa edellisen työpajan päätökset asetettuna ratkaisuun. Näin asiakas pääsee nopeammin ymmärrykseen miten ratkaisu muodostuu heille ja pystyy tarvittaessa myös vaikuttamaan ratkaisuun hyvin aikaisessa vaiheessa. Lisäksi olemme havainneet tämän tavan nopeuttavan käyttöönottoja. Toteuksen aikana pidetään myös pilotointijakso, jonka yhteydessä tuemme pilotoijia koulutuksen sekä tukipalavereiden muodossa. Pilotointijakson päätteeksi teemme tarvittaessa vielä muutoksia ratkaisuun ennen varsinaista käyttöönottoa.

 

Käyttöönottototeutusten lisäksi tarjoamme migraatiopalvelua, jossa asiakas voi siirtyä mm. Project Server -järjestelmästä Project Online –pilvipalveluun ja saada mukaan olemassa olevat projektit sekä niihin liittyvät tiedot. Samaa palvelua voidaan käyttää luomaan myös esimerkiksi erillinen testiympäristö Project Onlineen hyödyntäen käytettävän ympäristön asetuksia sekä sisältöä.

TOIMINTATAVAN MUUTOS JA KOULUTUS:

 

Projektin- ja salkunhallinnan käyttöönotto tarkoittaa varsin usein myös toimintatavan muutosta organisaatiossa. Tästä johtuen me koulutamme tekemämme ratkaisut itse tukeutuen asiakkaan omaan prosessiin sekä materiaaliin, jotta uuden toimintatavan sekä ratkaisun jalkautuminen olisi mahdollisimman tehokasta. Toimintatavan muutokseen yritämme tuoda inspiroivia käytännön esimerkkejä kuinka näiden ratkaisuiden käyttöönotto on helpottanut tai parantanut eri asioita toisissa organisaatioissa.

 

Tehtyjen ratkaisuiden koulutuksen lisäksi koulutamme myös peruskoulutuksia mm. Microsoft Project -työasemasovelluksesta ja Project Onlinesta. Näitä koulutuksia voi ottaa myös täydentämään oman ratkaisun koulutusta.

 

 

JATKUVAT PALVELUT

 

Tarjoamme jatkuvia palveluita ylläpidon ja pienkehityksen puitteissa tekemiimme ratkaisuihin. Tikettien ja asiakkaan muutospyyntöjen lisäksi pyrimme aktiivisesti tuomaan ilmi uusia päivityksiä, joista voi olla hyötyä asiakkaalle tai huomaamiamme kehitysideoita mikäli niistä saadaan hyötyä asiakkaan ratkaisun päivittäisessä käytössä.