Roadmap

Mistä on kyse?

Jos organisaatiosi on jo ottanut käyttöön jonkin Microsoftin pilvipalveluista, ja sinulla on jonkinlainen käsitys muista palveluista, olet päässyt hyvään alkuun. Sulavan asiantuntija voi kuitenkin auttaa sinua kiteyttämään organisaatiosi tarpeet ja pilvipalveluiden käyttöönotosta saatavat hyödyt, ja sen jälkeen rakentamaan suunnitelman ja kustannusarvion palvelujen käyttöönotosta. Lisäksi voimme tarkastella asiaa pitkälle tulevaisuuteen ja rakentaa organisaatiollesi tiekartan, jota noudattamalla saat entistä suuremman hyödyn pilven tarjoamista mahdollisuuksista.

Mitä mahdollistaa?

Pilvipalvelut myös kehittyvät hurjaa vauhtia, ja aika ajoin on ihan hyvä päivittää oma ja organisaation tietämys pilvipalvelujen tarjoamista mahdollisuuksista. Sulavan asiantuntijat pysyttelevät jatkuvasti ajan hermolla, ja saat heiltä käsityksen paitsi palvelujen nykytilanteesta, myös tiedossa olevista tulevaisuuden kehitysaskeleista. Näin osaat varautua myös tulevaan.

Mitä käytännössä?

Roadmapin valmistelu aloitetaan käymällä läpi organisaatiosi nykytilanne pilvipalvelujen suhteen, sekä tulevaisuuden tarpeet. Tämän perusteella voidaan sopia yhdessä roadmapin tavoitteet ja sisältö.

Ennen varsinaisen roadmapin laatimista asiakkaan kanssa käydään läpi sovitut Microsoftin pilvipalvelut, niiden nykytilanne ja tulevaisuus sekä niiden tarjoamat hyödyt. Lisäksi syvennytään vielä tarkemmin organisaatiosi tarpeisiin, ja sovitaan tarkemmin roadmapin sisällöstä.

Tämän jälkeen Sulavan asiantuntija valmistelee roadmapin, siihen liittyvät kehityssuunnitelmat sekä kustannus- ja hyötylaskelmat. Nämä käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Lopuksi Sulavan asiantuntija laatii roadmapista yhteenvedon ja sopii asiakkaan kanssa jatkotoimenpiteistä.

Roadmap on suunnitelma pilven hyötyjen poimimiseen!

Miksi Sulava?

Aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia