Roadmap

Tiekartan laatiminen lähtee nykytilan selvityksestä sekä tavoitetilan kartoituksesta. Tiekartta laaditaan koetellun konseptin mukaisesti, kuitenkin jokaisen asiakkaan yksilölliset piirteet liiketoiminnassa.

Tarpeet

 

Tapaamme usein asiakkaita, jotka esittävät kysymyksen ”Miten voisimme kehittää palveluitamme ja mitä meidän pitäisi tehdä? Kuinka voisimme saada parempia palveluita työntekijöidemme käyttöön?” IT tiekartan laadinnassa vastaamme näihin kysymyksiin ja luomme yhdessä siirtymäpolun nyky-ympäristöstä ja toimintatavoista tavoitetilaan.

 

Tiekartan laatiminen lähtee nykytilan selvityksestä sekä tavoitetilan kartoituksesta. Tiekartta laaditaan koetellun konseptin mukaisesti, kuitenkin jokaisen asiakkaan yksilölliset piirteet liiketoiminnassa.

Tiekartan laatimisen yhteydessä selvitetään liiketoiminnan vaatimukset ja toiveet keskipitkällä aikavälillä (n. 3 v.) It järjestelmien suhteen ja tämän pohjalta käydään yhdessä läpi mahdolliset ratkaisut tavoitetilaan pääsemiseksi, Tavoitetilan kartoituksessa toimimme täysin teknologiariippumattomasti hyödyntäen laajaa kokemustamme ICT alueella.

 

Valittujen ratkaisuiden perusteella laaditaan toteutussuunnitelman vaiheistus ja eri toteutussuunnitelman mukainen osaprojektien  vaiheistus. Tavoitetilaan pääsemiseksi vaaditaan aina useita eri aliprojekteja, jotka dokumentoidaan, vaiheistetaan, ja niiden väliset riippuvuudet kuvataan. Tiekartan lopuksi siirrytään konkretiaan ja aikataulutetaan sekä resurssoidaan projektit.

 

Tiekartan lopputuloksena on johdolle suunnattu kehityssuunnitelma, johon ICT organisaatio on sitoutunut ja sen avulla voidaan hahmottaa tulevien vuosien resurssointia, budjetointia ja liiketoiminnalle tarjottavien palveluiden kehitystä.

REFERENSSIT