Tietoturva ja tietosuoja

Tietoturva ja tietosuoja liittyvät oleellisesti kaikkiin pilvipaveluihin. Sulava sisällyttää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää määritys-, suunnittelu- ja toteutustyötä kaikkiin käyttöönotto- ja migraatioprojekteihin sekä jatkuviin palveluihin.

Tietoturva

Tietoturva ja tietosuoja liittyvät oleellisesti kaikkiin pilvipaveluihin. Sulava sisällyttää tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää määritys-, suunnittelu- ja toteutustyötä kaikkiin käyttöönotto- ja migraatioprojekteihin sekä jatkuviin palveluihin. Palvelujen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme myös tietoturvaan ja tietosuojaan sekä hallintamallin määrittämiseen ja toteuttamiseen liittyviä palveluja.

 

Tietoturvan katselmointi

Toteutamme erilaisia tietoturvaan liittyviä katselmointeja sekä Office 365- että Azure-ympäristöihin. Tietoturvakatselmointi on yleensä hyvin asiakaskohtainen toteutus, jossa yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan katselmoitavat toiminnallisuudet. Tämän jälkeen Sulavan asiantuntijat katselmoivat sovituissa toiminnallisuuksissa erilaisia tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asioita ja määrityksiä, ja laativat katselmoinnin perusteella suositukset muutoksista ja toimenpiteistä. Suosituksiin liitetään arvio muutoksen kriittisyydestä sekä siitä, miten paljon aikaa tarvitaan muutoksen toteuttamiseen. Katselmoinnin tulokset käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa, jonka jälkeen Sulava voi tarvittaessa myös toteuttaa tarvittavat muutokset ja määritykset.

 

GDPR-konsultointi

GDPR-lainsäädäntö, kuten muukin vastaavat tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä regulaatio, asettaa koko joukon vaatimuksia myös erilaisille pilvipalveluille. Microsoft tarjoaa pilvipalveluissaan koko joukon toiminnallisuuksia ja työkaluja, joiden avulla GDPR:n asettamia vaatimuksia voidaan toteuttaa. Sulava voi auttaa asiakasta GDPR:n asettamien vaatimusten läpikäynnissä ja toiminnallisuuksien määrityksessä ja toteuttamisessa. Tämä työ tehdään yleensä yhdessä asiakkaan kanssa järjestettävien työpajojen kautta. Näissä työpajoissa käydään läpi asiakkaan tarpeet ja vaatimukset ja pyritään yhdessä löytämään ratkaisut vaatimusten toteuttamiseen. Työpajojen perusteella Sulava tekee toimenpidesuunnitelman ja arvion sen toteuttamisesta.