Tietoturvatyöpajat

Suojaa Microsoftin pilvipalveluiden käyttäjät ja tiedot riippumatta siitä missä ja milloin he työskentelevät!

Pilvipalveluita voidaan käyttää ajasta ja paikasta riippumatta. Organisaatio saattaa kuitenkin haluta rajoittaa käyttöä jollakin tavalla tai vähintäänkin valvoa, miten ja millä työkaluilla käyttäjät palveluja käytetään. Pilvipalvelut mahdollistavat entistä joustavamman ja tehokkaamman ympäristön, joka tekee työntekijöistä entistä tuottavampia. Tämä moderni tuottavuus tuo mukaan myös riskejä, ellei pilviympäristöä myös hallita turvallisesti.

Sulava ja Onsight ovat rakentaneet tietoturvatyöpajat, joissa yhdessä asiakkaan kanssa käydään lävitse pilvipalveluiden tarjoamia teknologioita ja mahdollisuuksia sekä asiakkaan tietoturvaan liittyviä vaatimuksia. Työpajojen pohjalta luodaan loppuraportti, jossa on konkreettiset toimenpide-ehdotukset ja suunnitelmat asiakkaan pilviympäristön tietoturvan kehittämiseksi ja parantamiseksi.

YLEISKATSAUS TIETOTURVAAN (2 PV)

Aloitustyöpaja
Sisällön ja tavoitteiden sopiminen sekä tietoturvatyöpajojen aikatauluttaminen.

Tietoturvatyöpajat

 • Office 365 -peruspalveluiden tietoturvaominaisuudet
 • Käyttäjän identiteetti ja käyttäjätunnistus
 • Päätelaitteiden tietoturva (pääpaino mobiililaitteissa)
 • Sovellusten tietoturva
 • Tiedon suojaaminen
 • Auditointi ja valvonta

Lopputulokset
Toimenpide-ehdotusten ja suunnitelmien läpikäynti asiakkaan kanssa.

Hinta: 6 000 € (+ alv.)

LAAJA LÄPILEIKKAUS TIETOTURVAAN (4 PV)

Aloitustyöpaja
Sisällön ja tavoitteiden sopiminen sekä tietoturvatyöpajojen aikatauluttaminen.

Tietoturvatyöpajat

 • Office 365 -peruspalveluiden tietoturvaominaisuudet
 • Käyttäjän identiteetti ja käyttäjätunnistus
 • Azure AD:n lisäominaisuudet
 • Muiden kuin Microsoftin pilvisovellusten tietoturvan parantaminen
 • Päätelaitteiden tietoturva – mobiililaitteet ja Windows 10 -työasemat (sekä hallinnan piirissä olevat että hallitsemattomat päätelaitteet)
 • Sovellusten tietoturva
 • Tiedon luokittelu ja suojaaminen
 • Auditointi ja valvonta sekä valvonnan automatisointi

Lopputulokset
Toimenpide-ehdotusten ja suunnitelmien läpikäynti asiakkaan kanssa.

Hinta 9000 € (+alv.)