Toimintatapojen muutos ja koulutus

Meidän avullamme pääset ennustettaviin IT-kuluihin ja saat hyödyn irti investoinneista.

Tietotyön ja viestinnän kehittäminen tekee arkityöstä sujuvampaa ja auttaa ottamaan uusista teknologioista täyden hyötyn irti.
Parhaatkin työvälineet menevät hukkaan, jos niitä ei käytetä. Tietotyön mittaamisella varmistat uusien välineiden ja käyttötapojen jalkautumisen.

Mistä on kyse?

Työelämä on kiireistä ja sirpaleista. On paljon palavereja, tehtäviä ja viestejä eri välineissä. Päällekkäistä työtä tehdään paljon, eikä tieto eri osastojen välillä ei kulje. Haluttaisiin tehdä töitä joustavasti, sujuvasti ja mukavasti, mutta järjestelmiä on hankala käyttää, tai niiden yhteisistä käyttötavoista ei ole sovittu. Kaikki tämä vaikuttaa työn tekemisen mielekkyyteen ja työhyvinvointiin. On tilanteita, joissa uutta pilviteknologiaa on jo otettu käyttöön, mutta ihmisiä ei ole koulutettu. Yhteisistä työtavoistakaan ei välttämättä ole sovittu, jolloin teknologian potentiaaliset hyödyt jäävät saavuttamatta ja investointi menee hukkaan.

Tilanteen korjaamiseksi Sulava tarjoaa tietotyön ja viestinnän kehittämisen palveluita.

 

Mitä mahdollistaa?

Sulavan missiona on kehittää tietotyötä ja viestintää siten, että työnteosta tulee aidosti joustavaa ja sujuvaa. Ajan hukkaamista tuplatöillä ja tehottomalla tiedon etsinnällä pyritään välttämään viimeiseen saakka. On tärkeää, että ihmiset ovat tavoitettavissa ja tiedot saatavilla milloin tahansa ja mistä käsin tahansa.

Tietotyön ja viestinnän kehittämisellä arkityöstä saadaan sujuvampaa, koska uusista teknologioista saadaan täysi hyöty irti yhteisten toimintatapojen sekä osaamisen kehittymisen myötä. Ihmisistä tulee tyytyväisempiä työhön. Tuplatyö vähenee sekä työn joustavuus kasvaa. Näin ajasta ja paikasta riippumaton työskentely mahdollistuu täysin uudella tavalla.

 

Mitä käytännössä?

Tietotyön ja viestinnän kehittäminen lähtee liikkeelle tavoitteista. Sulava fasilitoi workshopin asiakkaan kanssa, jossa kartoitetaan nykyiset haasteet sekä sovitaan tavoitteet. Luodaan roadmap nykyisen teknologian saamiseksi palvelemaan tavoitteita ja otetaan huomioon myös tulevat tarpeet. Näiden pohjalta rakennetaan suositukset sekä koulutetaan avainhenkilöitä sovittujen suositusten mukaiseen toimintaan. Osaavat avainhenkilöt vievät osaamista eteenpäin organisaatiossa ja teknologia alkaa aidosti palvella ihmisiä.

Koulutusten jälkeen toimintatapojen muutosta on mahdollista mitata.

ASIANTUNTIJAT

REFERENSSIT

 A-lehdet

 

A-lehtien kulttuurimatkan keskeisenä tavoitteena on toimintakulttuurin muuttaminen ja tehostaminen. Sulavan kanssa toteutettu Teams-jalkautusprojekti oli osa tätä matkaa. Keskeisin materiaali jalkautuksessa oli Modernin työn pelikirja.

 

LUE LISÄÄ

 SAK

 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n viestintä- ja kokoustavat uudistettiin ottamalla Microsoft Teams laajasti koko keskusjärjestön käyttöön. Sulava toimi SAK:n modernisointiprojektin konsulttina ja kouluttajana.

 

LUE LISÄÄ

 KONE

 

KONE is using Microsoft Teams to improve production, operations, sales and productivity throughout the company.

 

LUE LISÄÄ

 Huhtamäki

 

Sulava oli suunnittelemassa ja toteuttamassa Huhtamäki Oyj:lle 6500 toimistotyöntekijää käsittävän siirtymän moderneihin pilvipalveluihin. Yritys on matkalla moderneihin työtapoihin moderneilla välineillä. 

 

LUE LISÄÄ

 M-Files

 

Vuokraamme myös tiloja, lue kuinka M-Filesin kanssa yhteistyö on järjestetty.

 

LUE LISÄÄ

 Chilit

 

Yhteistyötä voidaan tehdä myös asiantuntijoiden koulutuksista koulutuskortin avulla.

 

LUE LISÄÄ

 Helsingin kaupunki/ Oiva Akatemia

 

Sulavan koulutuspuoli ja Oiva Akatemia aloittivat syksyllä 2015 kolmivuotisen yhteistyön tietotekniikkakoulutuksiin liittyen.

 

LUE LISÄÄ

 Amiedu

 

Amiedu on valinnut meidät kumppaniksi mm. palvelinhallintaan, käyttöjärjestelmiin, työasemiin, tietoturvaan ja identiteetinhallintaan liittyvissä koulutuksissa.

 

LUE LISÄÄ