Pilviympäristön hallinta – TOP 21 kysymystä joihin CxO:n tulisi osata vastata


Pilviympäristön hallinta – TOP 21 kysymystä joihin CxO:n tulisi osata vastataAlla kysymyspatteristo johon vastaamalla saadaan pohjaksi kuvaus nykytilanteesta ja miten pilviympäristöä tulisi käyttää ja kehittää, toisin sanoen hallintamallin runko. Dokumentoinnin voi tehdä esim Wordillä, Excelillä tai organisaatiossasi käytössä olevalla muulla työkalulla.

 1. Miksi pilvipalvelut otetaan käyttöön?
 2. Mihin käyttötarkoituksiin (korvaako vanhan / uudet käyttötarkoitukset / hybridiympäristö)?
 3. Onko tehty pitkän ajan suunnittelu (mitä tehdään nyt ja mitä halutaan tulevaisuudessa tehdä)?
 4. Onko käytössä yksi vai useampi pilvipalvelutilaus ja minkä periaatteiden mukaan uusia pilvipalvelutilauksia avataan?
 5. Kuka vastaa mistäkin osa-alueesta pilvipalveluiden osalta?
 6. Onko tehty vastuutaulukkoa, mieluiten vastuumatriisi (esim RACI)?
 7. Onko ”pullonkauloja” vastuiden osalta ja onko suunnitelmaa miten poistat pullonkaulat?
 8. Ketkä vastaavat kustannuksista ja miten kustannuksia seurataan ja ennustetaan?
 9. Onko tehty korkean tason arkitehtuurikuvaa kuvaamaan pilviympäristöä ja miten pilviympäristö integroituu on-premise ympäristöön?
 10. Missä pilvipalvelun konesaliresurssit sijaitsevat ja miten sijainti vaikuttaa omaan toimintaan?
 11. Mitkä ovat verkkoliikenteen kannalta oleellisimmat reititykset ja säännöt, erityisesti koskien internettiä?
 12. Miten huomioitu tuotanto-, testi-, tuotekehitysympäristöt?
 13. Miten elinkaarenhallinta hoidetaan?
 14. Miten pääsynhallinta hoidetaan, ja millä periaatteilla käyttöoikeuksia annettaan käyttäjille, huomioiden myös kolmannet osapuolet?
 15. Mitkä ovat nimeämiskäytännöt pilvipalveluiden osalta?
 16. Miten hoidetaan varmistukset?
 17. Miten hoidetaan valvonta?
 18. Miten hoidetaan tietoturva ja tietoturvapäivitykset?
 19. Miten viranomaisvaatimukset on huomioitu?
 20. Miten automatisointia hyödynnetään?
 21. Mitkä ovat muutoshallintaan liittyvät toimintatavat?

 

Tässä vielä muutama neuvo:

 • Hallintamallia tehdessä, kannattaa sitä tekemään kerätä mahdollisimman laaja sidosryhmä jolla intressejä pilvipalveluiden hyödyntämisestä.
 • Räätälöi toimintatavat omaan organisaatioosi sopivaksi.
 • Tee päätökset, milloin hyödyntää olemassa olevia toimintatapoja ja käytäntöjä ja milloin taas pilvipalvelut tarvitsevat räätälöidyt toimintatavat ja käytännöt.
 • Tee mahdollisimman korkean tason, kevyt ja informatiivinen hallintamalli
 • Tee hallintamallidokumentaatio avoimeksi, sekä omassa organisaatiossasi, että myös yhteistyökumppaneillesi jotka auttavat sinua kehittämään ympäristöä.
 • Varmista että kaikki ympäristöä käyttävät tietävät ja ymmärtävät mitä heidän tulisi tehdä ja mikä on oikea tapa toimia
 • Varmista että kaikki noudattavat ohjeistusta
 • Tarvittaessa tee ryhtiliike palauttaaksesi toimintatavat sovitun mukaisiksi
 • Jatkuva kehitys – muista kysyä ”Teemmekö oikeita asioita?”, ”Teemmekö asiat oikealla tavalla?” ja ”Tuottavatko teknologiaratkaisut liiketaloudellisia ja liiketoiminnallisia hyötyjä?”

 

Mikäli tämä edellä kuvattu kokonaisuus tuntuu haasteelliselta, niin tarjoamme apua. Azure Hallintamalliprojektin tarkoitus on tuottaa malli- ja määrittelydokumentti, jonka avulla pystyt hallitusti ottamaan käyttöön Azureen perustuvia pilvipohjaisia konesalipalveluja ja hallinnoimaan näitä palveluja järkevällä ja turvallisella tavalla. Hallintamalli on työdokumentti, jonka sisältöä päivitetään sitä mukaan, kun tarpeet Azuren käytössä kasvavat. Se on myös samalla tiivistelmä parhaista käytännöistä, jotka liittyvät Azure-pohjaisten pilvipalveluiden käyttöön.

 

 Carrickilla on laaja asiantuntemus tietoliikenne- ja IT-alalta sekä noin 20 vuoden kokemus vaativista asiakas-, projekti- ja kehittämistehtävistä sekä PK-yrityksissä että isoissa kansainvälisissä yrityksissä. Asiakaspalvelu, konsultointi, johtaminen, esimiestehtävät, talouden suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta ovat Carrickin osaamisaluetta. Äidinkielenään Carrick puhuu ja kirjoittaa sujuvasti sekä suomea että ruotsia, ja englantikin sujuu kiitettävästi.