Tuottavuutta palavereihin

Aihe: Tuottavuutta palavereihin
Puhuja: Mia-Maria Karjalainen

 

Yhteiselle ajalle enemmän vastinetta

Palaverit ovat loistava tapa hoitaa yhteisiä asioita. Jotta yhteiselle ajalle saadaan vastinetta, on sovittava yhdessä pelisäännöt ja käytettävä oikeita työkaluja. Näin vältetään turhautuminen ainaisiin tuottamattomiin palavereihin. Palaveri on onnistunut, kun oikeat henkilöt ovat paikalla, erilaisia näkökulmia ja päätöksiä syntyy, sovitussa aikataulussa pysytään ja palaverin tarkoitus ja tavoite toteutuvat sekä osallistujat sitoutuvat päätöksiin.

Tässä webinaarissa kuulet, miten yhteiselle ajalle saadaan enemmän vastinetta.

 

Agenda:

·        erilaiset roolit palaverissa
·        hyvät palaverikäytännöt ja yhteiset pelisäännöt
·        Outlook: kalenterikutsun käsittely
·        Skype for Business: Online-palaverissa toimiminen
·        OneNote: kokousmuistiinpanot

Katso tallenne täältä 16.11.2018