Sisällöntuottajan vinkit: EU:n saavutettavuusdirektiivi ja moderni SharePoint-intranet

suurennuslasi näppäimistöllä


Sisällöntuottajan vinkit: EU:n saavutettavuusdirektiivi ja moderni SharePoint-intranetEU:n saavutettavuusdirektiivi ja sen pohjalta säädetty kansallinen lainsäädäntö velvoittaa viranomaisia toteuttamaan kaikki verkkopalvelut saavutettavasti. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on parantaa jokaisen mahdollisuutta toimia digitaalisesti yhteiskunnassa sekä työelämässä tasavertaisesti.

Suomessa laki digitaalisten verkkopalveluiden tarjoamisesta astuu voimaan porrastetusti siten, että 23.9.2018 jälkeen julkaistujen verkkosivustojen tuli olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019. Aiemmin kuin 23.9.2018 julkaistuilla verkkosivustoilla on vuoden siirtymäaika saavutettavuusvaatimusten täyttämiseen 23.9.2020 saakka. Saavutettavuusvaatimus koskee julkishallinnon julkisia verkkosivustoja, mutta täysin samalla tavalla myös intranetejä. Intranetien tulee olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 22.9.2019 jälkeen siinä vaiheessa, kun julkaistaan uusi intranet, tai vanha intranet uudistetaan kokonaan.

Kuinka tämä kaikki vaikuttaa käytännössä, jos teet esimerkiksi intranetiä SharePointilla? Mitä SharePoint tarjoaa automaattisesti ja miltä osin sisällöntuottaja on vastuussa saavutettavuudesta? Tässä blogissa keskeisimmät vinkit sisällöntuottajille.

Sisältö:

Mikä on WCAG 2.1?
Microsoft ja saavutettavuus
Saavutettavan sisällön tuottaminen SharePointilla

 

Mikä on WCAG 2.1?

 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines, verkkosisällön saavutettavuusohjeistus) on World Wide Web (W3C) -konsortion kehittämä kansainvälinen ohjeistus verkkosivustojen saavutettavuudesta. World Wide Web -konsortio (W3C) julkaisi ensimmäisen version WCAG-ohjeistuksesta vuonna 1999 ja version 2.0 vuonna 2008. Tällä hetkellä ohjeistuksen uusin versio on vuonna 2018 julkaistu WCAG 2.1. Ohjeistuksen linjausten tavoitteena on varmistaa, että verkkopalvelut ja -sivut ovat saavutettavia huolimatta esimerkiksi erilaisista toimintarajoitteista.

Mistään uudesta asiasta saavutettavuusohjeistuksessa ei ole kyse, mutta saavutettavuusohjeistus on nyt ajankohtainen. 23.9.2019 jälkeen julkaistujen julkishallinnon verkkosivujen ja intranetien tulee noudattaa ohjeistusta, eikä siirtymäaikakaan olemassa oleville sivustoille ole kuin vuoden mittainen.

WCAG-ohjeistuksen noudattamista mitataan tasoilla A, AA ja AAA. WCAG:n kriteereillä mitattuna laki digitaalisten verkkopalveluiden tarjoamisesta velvoittaa saavuttamaan vähintään tason AA.

 

Microsoft ja saavutettavuus

 

Microsoft on merkittävä pilvi- ja perinteisten ohjelmistojen toimittaja eri valtioiden toimijoille ympäri maailmaa. Tämän vuoksi Microsoft on sitoutunut toteuttamaan ohjelmistoratkaisunsa keskeisten standardien ja yhteensopivuuden viitekehysten mukaisesti.

Microsoft julkaisee viikoittain tuoreimmat yhteensopivuusraportit ohjelmistojensa ja palveluiden yhteensopivuudesta WCAG 2.1 -ohjeistukseen peilaten. Kaikki raportit ovat julkisesti luettavissa. Jokaisessa raportissa on kuvattu missä tilanteessa ollaan kunkin palvelun kannalta relevanttien saavutettavuuskriteereiden osalta.

 

Saavutettavan sisällön tuottaminen SharePointilla

 

Kuinka tämä kaikki vaikuttaa käytännössä, jos teet esimerkiksi intranetiä SharePointilla? Vaikka Microsoft ja SharePoint tarjoaa aputoimintoja, näppäinoikoteitä ja vinkkejä esteettömän sisällön tuottamiseen, on suurin osa vastuusta edelleen sisällöntuottajalla. Olen listannut keskeisimmät vinkit sisällöntuottajille saavutettavan sisällön luomiseksi SharePoint Onlinella. Näitä vinkkejä noudattamalla ei pelkästään sisällön saavutettavuus, mutta myös luettavuus paranee ja helpottuu.

 

Näppäinoikotiet

Käyttöjärjestelmän ja selaimen vakionäppäinoikoteiden, kuten sarkain, vaihtonäppäin + sarkain, lisäksi SharePointiin on sisäänrakennettu näppäinoikoteitä hiirettömän navigoinnin ja käytön mahdollistamiseksi. Esimerkiksi SharePointin kirjastoilla on omat näppäinoikotiet kansioiden ja dokumenttien luomista varten useimmille tutumpien toimintojen kuten kopioinnin (CTRL + C), liittämisen (CTRL + V), peruutuksen (CTRL + Z) ja tulostaminen (CTRL + P) lisäksi. Koko lista näppäinoikoteistä.

 

Sisältö ja linkit

Käytä teksteissä valmiita tyylejä ja vältä erillisiä alleviivauksia, kursiivia ja lihavointia. Älä pakota fonttia tietyn kokoiseksi tai aseta maksimikokoa. Käytä isoja kirjaimia vakiintuneiden käytänteiden mukaisesti. Kirjoita teksti kappalejakoa käyttäen ja hyödynnä tekstin muotoilussa valmiit otsikkotyylit. Tee linkit linkki-verkko-osalla ja muista kirjoittaa myös yksiselitteinen ja selkokielinen kuvaus siitä, mihin linkki vie. Ethän tee enää epämääräisiä linkkejä, kuten ”linkki on tässä”.

 

Väliotsikot

Käytä vähänkin pidemmissä teksteissä väliotsikoita, jotka tehdään tekstiverkko-osan otsikkotyyleillä. Näin esimerkiksi ruudunlukija osaa tulkita tekstin rakenteen oikein. Lähitulevaisuudessa väliotsikoita on mahdollista käyttää ankkurilinkkeinä, jolloin niiden avulla voidaan linkittää ja siirtyä suoraan itseä kiinnostavaan kohtaan tekstiä.

 

Kuvat ja videosisältö

Käytä kuvilla mahdollisimman lyhyitä mutta silti kuvaavia vaihtoehtokuvaustekstejä (yleisesti tunnettu termillä alt-teksti), jotka kertovat kuvan sisällön niille, jotka eivät sitä syystä tai toisesta näe. SharePoint yrittää parhaansa mukaan arvata vaihtoehtoisia tekstejä, tosin englanniksi, kuville tulkitsemalla kuvat, mutta tarkasta aina automaattisesti luodun tekstin sisältö. Videosisältöjen, kuten Stream- tai YouTube-videoiden osalta tekstitys on ensiarvoisen tärkeää, jolloin sisältö ei jää ymmärtämättä esimerkiksi heikon kuuloaistin tai puutteellisen kielitaidon vuoksi.

 

Ehdotetut vaihtoehtokuvaukset SharePoint

Ehdotetut vaihtoehtokuvaukset voivat olla hämmentävän hyviä. ”a colorful bird perched on a tree branch”, ”värikäs lintu istuu orrella puun oksalla”. Voisiko tuota enää osuvammin kuvata.

 

Suunnittele sivustot saavutettaviksi

Yksittäisten sisältösivujen lisäksi, myös sivustokokonaisuuden tulee olla saavutettava ja luettava. Yksi keskeisimmistä tekijöistä saavutettavien sivustojen osalta on käytössä oleva väriteema. Väriteeman osalta mm. tekstin ja taustavärin välisen kontrastin tulee olla riittävä. Tämän vuoksi esimerkiksi modernien SharePoint-sivujen teeman luonnissa hyödynnettävä apupalvelu varoittaa automaattisesti, jos ehdotettu pääväri valitulla taustavärillä eivät täytä WCAG-ohjeistusta AA-tason mukaisesti. Tällä tavoin ohjeistuksen mukaan tehdyt teemat ovat saavutettavuusohjeistuksen mukaisia jatkossakin.

Yhteenvetona saavutettavuusohjeistuksen mukainen teksti on helppolukuista ihan meille jokaiselle. Keskeistä on tarpeellisen tiedot sijoittaminen järkevästi, löydettävästi ja oikeaan järjestykseen. Huomioi aihekokonaisuuden laajuus, onko asiaa sopivasti yhdelle sivulle vai olisiko mahdollista jakaa tarkentavat tiedot omaksi kokonaisuudeksi.

Varsinaisten sisältösivujen osalta pidä huoli, että tuotat hyvällä kappalejaolla palasteltuja tekstejä käyttäen tyylimäärittelyitä ja isoja alkukirjaimia. Luo sisältöön rytmiä käyttämällä erilaisia palstajakoja ja nostamalla ne kaikkein tärkeimmät tiedot mahdollisimman ylös. Ei perinteistä kolminkertaista kerrontaa (aion kertoa – nyt kerron – äsken kerroin), vaan mene suoraan asiaan!

Muiden kuin tekstisisältöjen osalta muista vaihtoehtoiset tekstit, tekstitykset ja sisällön purku myös tekstimuodossa. Kaikkihan tuottavat intrasisältönsä näiden ohjeiden mukaisesti jo tällä hetkellä, eikö niin?Consultant. Tomi on koulutukseltaan filosofian maisteri tietojenkäsittelytieteestä ohjelmistotekniikan koulutusohjelmasta. Aiempaa työkokemusta on yli 10 vuotta eri rooleista IT-projekteissa vastuualueina mm. digitaalisten palveluiden käyttöönotto ja jalkauttaminen organisaatiossa, palveluiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito sekä loppukäyttäjien kouluttaminen. Projekteissa toimin asiakaslähtöisenä teknisenä konsulttina. Usein on tarpeellista toimia myös IT-Suomi-IT -sanakirjana eri sidosryhmien välillä. Sähköposti: tomi.kontio@sulava.com