Salaisuus: näillä kaavioilla saat ihmiset tekemään työt puolestasi


Salaisuus: näillä kaavioilla saat ihmiset tekemään työt puolestasiJoukkoistamispalvelun perustaminen verkkoon on helppoa ja nerokasta – nykyäänhän melkein minkä tahansa työn voi ulkoistaa ilmaiseksi rajattomalle joukolle ihmisiä, jotka vieläpä suhtautuvat näihin tehtäviin amatöörin intohimolla. Joskus voi kuitenkin käydä niin että isolla rahalla ja vaivalla designattu sivusto ei vedäkään kävijöitä vaikka kaiken pitäisi olla ihan viimeisen päälle. Silloin voidaan kaivaa esiin alla oleva itse kehittämäni motivaatiokartta, josta voit valita joukollesi sopivat motivaattorit välineineen.

Yleisesti ottaen onnistuneen joukkoistamisen taustalla olevat motivaattorit voidaan jakaa viiteen kategoriaan:

  1. Sosiaaliset motivaattorit
  2. Taloudelliset motivaattorit
  3. Tunnustuksen saaminen
  4. Itsensä toteuttaminen
  5. Hyväntekeväisyys

Esittelen seuraavassa kunkin kategorian pääpiirteittäin ja pureudun tarkemmin mieleenkiintoisimpiin motivaattoreihin, sekä joukkoistamispalvelun toiminnallisuuksiin, jotka mahdollistavat näiden motivaattoreiden toteumisen palvelussa.

Sosiaaliset motivaattorit

Sosiaaliset motivaattorit lienevät kaikista ilmeisin kategoria kun puhutaan suurten massojen palvelusta. Käyttäjät haluavat tutustua muihin käyttäjiin ja ovat kiinnostuneita toistensa tuotoksista, olivatpa ne sitten ideoita, graafista suunnittelua, kuvia tai jotain muuta. Tämän vuoksi joukkoistamispalvelun tuotosten kannattaa olla ainakin osittain avoimesti kaikkien ihailtavissa. Palvelun ulkopuolisetkin sosiaaliset verkostot voivat toimia motivaattorina kun omia tuotoksia jaetaan Facebookissa tai Twitterissä esimerkiksi äänten keräämiseksi, tai omaa hyvää työtä halutaan yksinkertaisesti tehdä näkyväksi myös omalle verkostolle. Myös palautteen ja muun tunnustuksen saaminen kuuluu sosiaalisiin motivaattoreihin, mutta monimuotoisuutensa vuoksi se ansaitsee oman kategorian.

Tunnustuksen saaminen

Palautteen ja muun tunnustuksen merkitystä ei voi kylliksi korostaa. Käyttäjät näkevät yhteisön eteen vaivaa ja odottavat saavansa jotain takaisin, vähintään tykäämisiä, liketyksiä ja kommentteja muilta yhteisön jäseniltä. Rakentava kritiikkikin on parempi kuin radiohiljaisuus. Mutta yhteisön palautettakin arvokkaampaa on jos palvelun järjestämispuolelta joku vaivautuu noteeraamaan tuotoksesi joko sanallisen palautteen muodossa tai erinäisin palkinnoin. Pääpalkinnon lisäksi yhteisöä kannattaa palkita kaikesta toivotusta toiminnasta – pieni palkinto viikon aktiivisimmalle yhteisön jäsenenelle / kommentoijalle / tykkääjälle / sparraajalle jne. motivoi suuresti ja tässä yhteidessä puhutaan nimenomaan maineesta ja kunniasta palkintona: esimerkiksi harvinainen badge, nimi hall of famessa tai leaderboardin ykkösenä saatikka ylennys modaraattoriksi lisäoikeuksin ovat usein käyttäjälle paljon arvokkaampia. Oma nimi ihaillun brändin tuotetiedoissa taas voi olla jättipotti teknisessä joukkoistamishaasteessa, tai juttu voittajasta design-lehdessä tärkeää näkyvyyttä freelancer-suunnittelijalle.

Itsensä toteuttaminen

Monissa joukkoistamispalveluissa tehtävänä on luoda jotain uutta, jolloin itsensä toteuttaminen nousee tärkeäksi motivaattoriksi. Toisaalta kilpaileminen omana motivaattorinaan voi motivoida myös vähemmän luovissa joukkoistamispalveluissa, joissa tarkoituksena on suorittaa mahdollisimman nopeasti jotain yksinkertaista ja tylsää tehtävää. Näissä palveluissa korostuu myös tylsän muuttaminen hauskaksi pelillistämisen keinoin. Luovissa palveluissa taas on olennaista antaa käyttäjälle työkalut luovuuteen – käyttäjän on saatava ahaa-elämyksiä tuoteideastaan vaikkapa sen kaupallistamismahdollisuuksia haastavan prosessin kautta, tai käyttäjä voi oppia uutta käyttämällä palvelun tarjoamia työkaluja idean visualisoimiseen ja sketsaukseen. Hyvin tekniset käyttäjät voivat saada kiksejä ohjelmointirajapinnoista, joihin saa pääsyn vain kyseisen palvelun kautta. Käyttäjät myös toteuttavat itseään ideansa kautta, jolloin on ensisijaisen tärkeää saada tietoa idean mahdollisesta etenemistä vaikkapa erilaisten statusten tai etenemispalkkien kautta. Hyvä käytöntö on myös kirjoittaa blogikirjoitus jokaisesta toteutuneesta ideasta / tuotteesta.

Taloudelliset motivaattorit

Taloudellisissa motivaattoreissakin löytyy mistä valita. Palkinnon ei suinkaan tarvitse, eikä usein kannatakaan, olla kylmä käteinen. Varsinkin pienemmissä palkinnoissa erityisesti harvinainen tuote vie voiton samanarvoiselta rahasummalta. Mikrotyö on tässä tapauksessa toki poikkeus, sillä siihen ihmiset osallistuvat pääasiassa rahaa tienatakseen. Tuotepalkinnoissa taas on ollennaista miettiä, millaisia tuotteita oma käyttäjäkunta himoitsee. Luonnonsuojelupalveluissa avoauto on huono palkinto, teknisille ihmisille suunnatussa palvelussa taas kaivon rakentaminen kehitysmaahan ei (välttämättä) säväytä. Vielä julkaisemattoman tabletin, älypuhelimen tai muun tuotteen saaminen ennen muita on joka nörtin unelma. Yrityksen sisällä tapahtuva joukkoistaminen taas on oiva mahdollisuus tunnistaa piileviä kykyjä, varsinkin jos joukkoistamishaasteessa liikutaan kokonaan uudella maaperällä, jonka parissa kukaan ei vielä työskentele. Kaikille kuluttajille suunnatuista joukkoistamispalveluista voi niinikään löytää uusia työntekijöitä, jotka ovat jo valmiiksi sitoutuneita brändiisi. Tavoittelemisen arvoinen työpaikka yrityksessäsi voi myös olla koko kilpailun pääpalkinto.

Hyväntekeväisyys

Viimeinen kategoria on hyväntekeväisyys. Kuivuuden, nälänhädän, energipulan ja muiden globaalien ongelmien ratkaisemiseen keskittyvä joukkoistaminen saa ihmiset helposti mukaan, myös mikrolainojen muodossa. Käyttäjät myös mielellään jakavat omissa verkostoissaan tietoa tällaisista hankkeista ja palveluista. Vastavuoroisuus taas voi ilmetä siten, että käyttäjät kokevat saaneensa yritykseltäsi jotain ja he haluavat antaa takaisin osallistumalla palveluusi. Pelkästään tämän motivaattorin varaan palvelua ei kuitenkaan kannata rakentaa – harva kuluttaja kokee olevansa yrityksille velkaa niin paljon, että olisi valmis antamaan yrityksellesi aikaansa ja ideoitaan ilmaiseksi saamatta mitään vastalahjaksi.

Lataa kirjoituksessa esitetyt kuvat PDF-muodossa täältä.Karoliina Partanen (ent. Harjanne) toimii Sulavalla Chief Experience Officerina (CXO). Hän vastaa asiakaskokemuksen viemisestä uudelle tasolle niin tarjooman kuin asiakas- ja työntekijäkokemuksenkin näkökulmasta.