SharePoint 2013:n uusi sovellusmalli


SharePoint 2013:n uusi sovellusmalliSharePointin uusin, tuloillaan oleva laitos tarjoaa kokonaan uuden sovellusmallin sekä kauppapaikan SharePoint-räätälöinneille. Tästä kauppapaikasta SharePointin loppukäyttäjät voivat ostaa SharePoint-sovelluksia jotka tuovat uusia toiminnallisuuksia SharePoint-käyttäjien ulottuville. Vaihtoehtoisesti SharePoint-sovelluksia voidaan toteuttaa tilaustyönä, jolloin ne eivät tule julkiseen jakeluun kauppapaikalle. Mutta, mitä ovat nämä uudet SharePoint-sovellukset, niiden sovellusmalli, ja miksi näistä asioista pitäisi ylipäätänsäkään tietää enemmän?

Uudet SharePoint-sovellukset tulevat poikkeamaan nykyisistä SharePoint-räätälöinneistä siinä, että ne eivät pysty suorittamaan ohjelmakoodia suoraan SharePoint-palvelimella. Tämä on täysin tietoturvavaatimus: Näin viallinen sovellus ei pysty rikkomaan tai jumittamaan SharePoint-palvelinta. Sen sijaan SharePoint-sovelluksien koodit tullaan ajamaan joko loppukäyttäjän koneella tai ulkoisilla palvelimilla. Tällöin lopputuloksena on sovellusmalli, joka on turvallinen, mutta jonka toiminnallisuuksia on rajattu turvallisuuden ehdoilla.

SharePoint 2013 tulee tarjoamaan kolme vaihtoehtoa sovelluksien julkaisemiseen. Oikean julkaisutavan valinta tulee olemaan avainasemassa tehtäessä onnistuneita SharePoint-räätälöintejä niin toiminnallisuuksien, tietoturvan kuin saatavuudenkin näkökulmasta. Ensimmäinen tapa on tehdä SharePoint-palvelimelle julkaistavia räätälöintejä. Tällaiset räätälöinnit ovat turvallisia, sillä ne sijaitsevat pelkästään palvelimella, joka voi olla niin on-premises kuin pilvessäkin. Ne kuitenkin voivat sisältää vain käyttäjän koneella ajettavaa koodia, jolloin räätälöintien toiminnallisuus on rajattu. Esimerkiksi itsestään ajettavia ajastimia ei voida toteuttaa tällaisissa sovelluksissa.

Toisena vaihtoehtona on julkaista sovellukset Microsoftin Azure-pilvipalvelussa. Tällöin sovellus asennetaan Azureen käyttöönoton yhteydessä, ja se voi sisältää Azuressa ajettavaa palvelinkoodia. Azure-sovellukset voivatkin olla monipuolisempia kuin SharePointiin julkaistavat sovellukset. Toisaalta, Azure-sovellukset voivat tuoda lisäkustannuksia Azuren palvelumaksujen muodossa. Lisäksi, mikäli toteutettava sovellus tallentaa kriittistä dataa Azuren tietokantoihin tai muihin datavarastoihin, tulisi mahdolliset tietoturvakysymykset ottaa huomioon.

Viimeisenä vaihtoehtona sovellukset voidaan julkaista johonkin muuhun pilvipalveluun tai jopa omalle, räätälöinnin toteuttajan tai tilaajan palvelimelle. Tämä vaihtoehto tarjoaa niin tilaajalle kuin sovelluskehittäjille eniten vapauksia toteutuksen suhteen. Samalla kuitenkin riskit kasvavat, koska räätälöinnissä tulee painottaa entistä enemmän tietoturvan toimivuutta ja palvelimien saatavuutta. Parhaimmillaan tällaiset sovellukset ovat erittäin turvallisia ja toimivia, mutta huonoimmillaan ne ovat erittäin haavoittuvia.

SharePoint 2013:n sovellusmalli tarjoaa niin sovelluskehittäjille kuin käyttäjille ja asiakkaille mielenkiintoisia vaihtoehtoja räätälöintien toteutukseen. Sovellusten lisäksi myös vanhat ja tutut farmi- ja sandbox-ratkaisut ovat käytettävissä SharePoint 2013:sta. Lisää tietoa SharePoint 2013-sovelluksista saat Onsightin SharePoint 2013-devauskursseilta!Tags: