Simon Sinek – The Infinite Game

Simon Sinek


Simon Sinek – The Infinite GameYksi Inspire 2019 -maanantain varmasti odotetuimmista puhujista oli Simon Sinek. Sinekille oli varattu Mandela Bay -konferenssikeskuksen suurin tila ja se täyttyikin nopeasti innokkaista kuulijoista. Suomessakin esiintynyt Sinek vangitsi kuulijansa puhuessaan ja vertaillessaan päättyviä pelejä ja päättymätöntä peliä, kuinka näitä erilaisia pelejä johdetaan ja mitä se vaatii johtajilta.

Päättyvissä peleissä on voittajia ja häviäjiä, vastustaja on tunnettu ja säännöt on selvät kaikille. Päättymättömissä peleissä (infinite game) ei ole voittajia, vaan pelistä pudotaan aikanaan pois tahdon ja resurssien loppuessa. Päättymättömistä peleistä Sinek käytti puheessaan esimerkkinä Vietnamin sotaa sekä liiketoimintaa. Liiketoiminnassa ei Sinekin ajattelutavassa ole voittajia ja häviäjiä, peli ei lopu, vaan sitä pelataan niin kauan kunnes siitä tiputaan. Näin kävi viihdeteollisuuspelissä, jossa pelaajina olivat mm. Blockbusters ja Netflix. Blockbusters isona yrityksenä, vakaata tuottoa tekevänä videolainaamona ei uskaltanut vaihtaa pelikenttää tilauspohjalta toimivaksi kokemukseksi. Netflix sen sijaan pelaa peliä edelleen, tahdolla ja resursseilla, Blockbusters on tippunut pelistä.

Tärkeimpinä asioina päättymätöntä peliä johtaville on Sinekin mukaan ymmärtää seuraavat asiat, jotka toimivat myös tekemisen arvoina:

  • Just cause – eli miksi. Visio tulevaisuudesta, mitä tulevaisuudessa on ja mikä on tekemisen tarkoitus, millä tavoin pyritään kohti tulevaisuutta. Jokaisella työntekijällä tulee olla syy / peruste tehdä työtä.

 

  • Trusting teams – luottamus ja luottamus hyvään kohteluun ja tekemiseen. Esimerkkinä luottamuksesta Sinek käytti palautteen antoa ja johtajan kohtaamista. Onko kohtaaminen kannustava ja luottava, tarjoaako johtaja apua vai havannoiko vain virheitä.

 

  • Worthy rivals – valitaan kilpailijat, jotka aiheuttavat epävarmuuden tunteen. Sinekin mukaan omat kilpailijat kannattaa valita sellaisista, jotka täydentävät tai pelaavat sinun heikkouksiesi alueilla ja aihettavat sen myötä epävarmuutta ja kannustavat parempaan suoritukseen.

 

  •  Capacity for existential flexibility – joustovara, joka on mahdollinen vain jos tekijöillä on syy tehdä jotain ja luottamus on kohdallaan.

 

  • Courage to lead – uskallus johtaa. Uskallus luottaa ja uskallus tehdä suuriakin muutoksia tekemisen malliin.

 

Sinek avasi lopuksi kysymysosiossa vielä lyhyesti erityyppisten johtajien ajattelumallin. Päättyvää peliä pelaavan (finite game) johtajan ajattelumallissa on olemassa säännöt ja usein myös byrokratia, kun taas päättymättömän pelin johtaja laskee kaiken suhteiden varaan. Molempia tarvitaan.

 

Lue lisää Inspire 2019 -kuulumisiaDirector, Technology Services. Lauralla on vankka kokemus vaativista käyttöönotto-, migraatio- ja infra-projekteista. Lauran kiinnostuksen kohteita ovat palvelukehitys, toimitapojen ja sulavien prosessien kehittäminen.