Sosiaalinen media tulee tänne ja vie meiltä naiset ja työt!


Sosiaalinen media tulee tänne ja vie meiltä naiset ja työt!Onko sosiaalinen media suurin uhka suomalaiselle yhteiskunnalle sitten postmodernin taiteen? Me selvitimme.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA julkaisee 5.5. raportin siitä, miten sosiaalinen media on vaikuttanut suomalaiseen yritystoimintaan ja työelämään. Raportin nimi on Suora yhteys – näin sosiaalinen media muuttaa yritykset.

 

Olen toinen raportin kirjoittajista, toinen on kollegani Antti Isokangas. Antti on aiemmin käsitellyt sosiaalista mediaa Digitaalinen jalanjälki -kirjassa.

Miksi Elinkeinoelämän valtuuskunta on nyt kiinnostunut sosiaalisesta mediasta? Varsinkin kun Uusi kultakausi -pamfletissa väitettiin, että sen johtaja Matti Apunen kuuluuu ”vanhoillisten keskusliiton” muutosvastarintaiseen rivistöön, joka ei tajua sosiaalisen median mahdollisuuksia.

EVA on elinkeinoelämän think tank eli ajatushautomo. Sen tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä.

Olisiko sosiaalisella medialla siis jotain annettavaa suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestykselle? Ainakin yrityksissä on herätty kysymään sen suuntaisia kysymyksiä.

Tähän mennessä sosiaalista mediaa on tarkasteltu lähinnä mediana. Tämän vuoksi sosiaalista mediaa koskevissa keskusteluissa on keskitytty pohtimaan sitä, miten yksilöt ja yritykset voivat hyödyntää sitä ulkoisessa viestinnässään.

Me halusimme nyt tarkastella sosiaalista mediaa ilmiönä ja pohtia sitä, onko ilmiö muuttanut jo nyt suomalaisten yritysten toimintaympäristöä ja työkulttuuria.

 

Näyttääkin siltä, että pahin some-hypetys on nyt laantunut ja sosiaalinen media on siirtynyt yrityksissä kulmahuoneen keskusteluihin ja johtoryhmän agendalle.

 

Suora yhteys on ensimmäinen perusteellinen selvitys suomalaisten yri­tysten ja sosiaalisen median suhteista. Se on kirjoitettu yritysten johdon näkökulmasta. Raportti antaa ajatuksia ja käytännöllisiä ohjeita johto­ryhmille ja sisäiseen viestintään.

Raportin selkärankana on kyselytutkimus, johon osallistui 115 suomalaista yritysjohtajaa, sekä yksityiskohtaisemmat haastattelut, joita tehtiin parisenkymmentä kuluvan vuoden aikana.

Kerromme empiirisiä esimerkkejä siitä, miten suomalaiset yritykset ovat jo hyödyntäneet sosiaalista mediaa toiminnassaan. Esimerkit on pyritty valitsemaan niin, että ne resonoisivat mahdollisimman laajasti ja että niistä olisi hyötyä erilaisille yrityksille erilaisilla toimialoilla.

Raportti on ladattavissa kokonaisuudessaan EVAn kotisivuilta 5.5. Sitä ennen kannattaa tutustua asiaan Facebookissa ja Twitterissä.