Sydämeltään Sulava – itseohjautuva ja omaa kehitystään johtava ammattilainen

melonta


Sydämeltään Sulava – itseohjautuva ja omaa kehitystään johtava ammattilainenJuha Heikkonen on Sulavan henkilöstö- ja henkilöstön kehittämisen johtaja. Aiemmin Juha toimi Sulavalla liiketoimintajohtajana, ja meille hän tuli työskenneltyään liki 12 vuotta Microsoftilla. Tässä keskustelussa Juha kertoo millaisia työtehtäviä Sulavalla on ja millaista on johtaminen Sulavalla.

– Sulavalla johtaminen on todella paljon itsejohtamista; jokainen huolehtii omien töiden sujuvuudesta ja siitä, että pyytää rohkeasti apua. Johtamista kehitetään meillä tällä hetkellä voimakkaasti samalla kun päätämme yhdessä yrityksen yhteisistä arvoista ja yrityskulttuurista.

– Tarvitsemme lisää henkilökohtaisia kohtaamisia, mutta emme voi sietää mikromanageerausta. Mikään vakioitu malli ei johtamisessa meillä toimi, koska erilaiset ihmiset ja eri vaiheessa uraansa olevat ihmiset tarvitsevat erilaista johtamista ja tukea. Sulavan johtamismalli on jotain omaa, ja ensi keväänä olemme tilanteessa, jossa osaamme kuvata sen paremmin. Tarvitsemme paremman tavan kuvata mallia kuin vaikka ”esimies” sanana kuvaa.

Juha näkee, että perinteiset ja ennalta sovitulla aikarytmillä pidetyt kehityskeskustelut henkilön tulevasta vuodesta tuskin sopisivat Sulavalle. Muutoksessa pitää olla nopea, ja Sulavalla halutaan johtaa niin, että ihmisiä innostetaan itsensä kehittämiseen. Annetaan suuntaa, mihin päin mennä, mutta haastetaan jatkuvasti ajattelemaan boksin ulkopuolelta. Kun itsensä kehittäminen on ihmisille luontaista, on johtaminen sparraavaa.

– Mitä tällainen voisi olla? Kehitämme muun muassa mallia, jossa hierarkioiden puuttumisesta senioritason henkilö voi palkita kollegansa ilman, että siihen tarvitsee hakea lupaa jostain. Käytänteet ja mallit luodaan, jotta ihmiset voivat ketterästi johtaa itse itseään asiantuntijaorganisaatiossa. Tämä heijastuu myös siihen, kuinka ihmisemme toimivat asiakkaiden kanssa. Jos me johdamme pikkuasioita, ihmiset tekevät vain pikkuasioita. Jos annamme vastuuta ja valtaa ja ihmiset toimivat sen mukaisesti, he myös johtavat asiakkuuden suuntaa.

– Meillä johtajuus tarkoittaa todella paljon tiedon jakamista. Ja tätä tiedolla johtamista harjoittavat täällä todella monet muutkin kuin vielä toistaiseksi työnimetyt lähiesimiehet. Asiantuntijat jakavat mitä on menossa, tulossa ja mihin on oleellista käyttää paukkuja. Rakkautta ja substralia tarvitaan tähän yhä lisää, jotta kuka tahansa voi johtaa meillä tiedolla ja ottaa hyvän johtajuuden.

– Kaikille Sulaville löytyy yhteinen nimittäjä, asiakas. Kukaan ei ole meillä roolissa, jossa vain pyörittäisi paperia tietämättä miksi sitä tekee. Kaikki, niin konsultit, myyjät kuin tukiorganisaatio, haluavat kehittää toimintatapaamme niin, että asiakkaan asiat hoituvat sutjakkaasti ja tulevat kuntoon. Esimerkiksi kehitimme laskutustamme niin, että taloudessa töissä oleva henkilö oli mukana asiakaspalaverissa ja sai näin ensikäden tiedon siitä miten muuttaa laskutustamme.

Millaisia työtehtäviä Sulavalla on?

– Meiltä löytyy arkkitehtejä, tietynlaisia päärooleja, tietyn tiukan osaamissäikeen huippuosaajia. Pilviarkkitehtuuriin liittyvät arkkitehdit ottavat kantaa esimerkiksi asiakkaalla tehtäviin arkkitehtuurimuutoksiin. Meillä on runsaasti työn muutokseen ja digitalisaatioon liittyviä rooleja, puhtaasti vahvoja konsulttirooleja ja kouluttajia. Taustaorganisaatioon kuuluu hienoja ihmisiä kuten koulutustilojen henkilökunta, talouden asiantuntijat, päivystäjiä Sulavan jatkuvista palveluista, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia ja erilaisia sovelluskehittäjiä laajalla kirjolla. Lisäksi Sulavalla on usean teknologia-alan idoleita töissä, guruja, jotka ovat johtavia henkilöitä oman alansa osaamisessa maan ja maailmanlaajuisesti.

– Monenlaiset roolit takaavat myös työn vaihtelevuuden ja halutessaan rooliaan voi muuttaa ketterästi. Mikä intohimosi onkin, meiltä löytyy kaikki avaimet kehittämiseen, kehittymiseen ja muutokseen siltä teknologia-alueelta, josta olet kiinnostunut. Ideointi on jatkuvaa. Henkilön osaamisesta ja halusta kaikki on kiinni. Vanhan pyörittämistä on vähän ja jokaisella Sulavalla täytyy olla valmiudet itsensä kehittämiseen.

Juhan haastattelusarjan seuraavassa osassa keskustelemme siitä, mikä on Sulavalle erityisen tärkeää henkilöstön sitouttamisen kannalta. Ensimmäisessä osassa puhuimme siitä, millaista on Sulavan auttamisen kulttuuri, vuorovaikutus ja osaaminen. Lue niistä täällä.

Olisitko sinä sydämeltäsi sulava? Hyviä uutisia, meillä on aina haku päällä! Katso, minkälaisia tyyppejä tällä hetkellä haemme. Marketing Specialist. Markkinoinnin ja viestinnän pitkän linjan ammattilainen, taustaa niin B2B kuin B2C -maailmasta.