Sydämeltään Sulava – tietoa jakava huippuosaaja

Sulavat huipulla


Sydämeltään Sulava – tietoa jakava huippuosaajaJuha Heikkonen on Sulavan henkilöstö- ja henkilöstön kehittämisen johtaja. Aiemmin Juha toimi Sulavalla liiketoimintajohtajana, ja meille hän tuli työskenneltyään liki 12 vuotta Microsoftilla. Tässä haastattelussa keskustelemme Juhan kanssa muun muassa siitä, millaista on Sulavan auttamisen kulttuuri, vuorovaikutus ja osaaminen ja mitä odotamme myös tulevilta Sulavilta.

Kerro Juha, millainen on Sydämeltään Sulava henkilö?

– Hyvin lämminhenkinen, ottaa toiset huomioon ja käy avointa, hyvää dialogia. Särmää pitää ehdottomasti löytyä. Henkilö pystyy ottamaan hyvällä tavalla johtajuutta; viemään asioita rohkeasti eteenpäin ja toimimaan majakkana, suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä sekä asiakkaille että omalle porukalle. Konsulteilla luonnollisesti tulee olla vahva intohimo teknologian kehitykseen. Innostuminen ja uteliaisuus on tärkeää ja voimakas halu itsensä kehittämiseen.

– Oma persoona on tosi tärkeä. Jokainen tulee tänne yksilönä ja tuo työyhteisöön omat arvonsa, ja meillä kunnioitetaan myös toisten arvoja. Rekrytoinneissa huolehdimme siitä, ettei tule pahoja arvoristiriitoja.

Sulavalla on vahva positiivisen puuttumisen kulttuuri. Kaveri käräytetään hyvästä suorituksesta ja nostetaan esiin. Onnistumisia tuodaan jatkuvasti esiin esimerkiksi Teamsissa, joka on myös Sulavan valtaväylä kaikelle viestinnälle. Sisäinen viestintä on kaikkien vastuulla.

– Minua koukuttaa, kuinka paljon jengi arvostaa näitä onnistumisia, peukuttaa ja kommentoi. Kynnys toisten onnistumisten huomioimiseen on täällä matala. Kaikessa toiminnassamme on oleellista, että meillä ei ole torjutuksi tulemista tai vähättelyä, vaan asioiden esiin nostaminen on yksi meille kaikille tärkeistä asioista.

 

– Tekniset ihmiset pitävät jatkuvalla viestinnällä toisistaan huolta osaamisen osalta, ongelmat ja onnistumiset jaetaan. Kaikki ryhmät toimivat hyvin läpinäkyvästi, esimerkiksi johtoryhmämuistiot ovat kaikkien nähtävillä niiltä osin kuin mahdollista lainsäädännön ja yksilön suojan kannalta.

– Hyvä esimerkki keskustelukulttuuristamme on, kun aloitimme uusien toimitilojemme etsimisen; ensimmäisestä ehdotuksesta äänestettiin ja sen kautta todettiin, että toimiston tulee olla aivan Helsingin ydinkeskustassa. Emme kysele asioita lämpimiksemme ja sitten toimita päinvastoin vaan pulssin mukaan toimitaan aidosti. Se, mitä haluaisin kehittää, on esimerkiksi kuinka jokaisen huippuasiantuntijamme osaaminen saadaan vielä paremmin valjastettua sisäisesti hyödyksi. Tai se, että pienen hetken kohtaamisia kollegoiden kesken tulisi vieläkin enemmän. Hyvällä tiellä olemme niissäkin.

Kun Sulavilta kysyy, mikä heidän mielestään on parasta Sulavalla, tulee aina esiin se, kuinka avuliaita ihmiset ovat. Perinteisiä hierarkisia elementtejä puuttuu, ja matala organisaatiorakenne näkyy toiminnassa päivittäin.

– Jokainen haluaa olla arvokas ja kuulua johonkin, siihen laariin sataa auttaminen ja avun saaminen. Fiilis on myös välitön, meillä pidetään hauskaa yhdessä. Työhön paneudutaan todella kovasti, ihmiset kantavat meillä paljon vastuuta. Ihmiset ovat aidosti huolestuneita asiakkaan ongelmista ja haluavat ratkaista ne parhaalla tavalla. Huolehdimme projektien kulusta ja resurssoinnista niin, että ongelmat voidaan ratkaista henkilökunnan vapaa-aikaa ja perhettä kunnioittaen.

Millainen osaaminen ja taidot kuvaavat Sulavia?

Ignite 2018 Jussi Roine

Ignite 2018 Jussi Roine

– Sitä on vaikea kiteyttää. Jotain ainutlaatuista siinä on, olemme tiedon ytimessä ja sen edellä. Osaaminen tarkoittaa rohkeutta jakaa, emme ole mitenkään allergisia tiedon jakamiselle. Haastamme myös tiedon jalostamisastetta koko ajan ylemmäs muun muassa kouluttamalla suomalaisia IT-alan ammattilaisia ja pitämällä webinaareja ja muita esityksiä.

– Osaamisemme on myös mitattua sertifiointien kautta, tähtäämme ihmisten kehittämisessä sertifiointien suorittamiseen. Microsoft MVP:itä (Most valuable Professional) on meillä ehkä eniten suomalaisista organisaatioista. Meillä on suorat yhteydet Microsoftiin ja saamme sieltä keskeistä tietoa. Sulavan sopimukset Microsoftin kautta ovat myös erittäin hyvät häiriötilanteissa, joten pystymme hoitamaan ratkaisuja nopeasti. Korkealaatuista osaamista laajalla kirjolla on läpi talon kuten taloudessa, markkinoinnissa tai asiakaspalvelussa, ei vain teknisissä ammateissa.

Jatkoa seuraa – Juhan ajatuksia kuulet lisää vielä kahdessa haastattelussa. Toisessa osassa keskustelemme mm. itsensä johtamisesta sekä Sulavien työtehtävistä ja kolmannessa osassa siitä, mikä on Sulavalle erityisen tärkeää henkilöstön sitouttamisen kannalta.

Olisitko sinä sydämeltäsi sulava? Hyviä uutisia, meillä on aina haku päällä! Katso, minkälaisia tyyppejä tällä hetkellä haemme. Marketing Specialist. Markkinoinnin ja viestinnän pitkän linjan ammattilainen, taustaa niin B2B kuin B2C -maailmasta.