Ulkoiset käyttäjät Tag

Uusien ulkoisten käyttäjien tunnusten luominen Azure AD:hen ja käyttöoikeuden myöntäminen SharePoint Online sivustoon on tyypillinen Extranet-käyttöskenaario Office 365 -ratkaisuissa. Perinteisesti tämä on ollut melko ongelmatonta, jos ulkoisella käyttäjällä on Microsoft Work tai School Account – tai jos ulkoinen käyttäjä on käyttänyt Microsoft Accountia (ns. Live ID). Edellisistä...

Tämä asia nousi omassa työssäni taas ajankohtaiseksi, joten käydäänpä muidenkin kiinnostuneiden kanssa tämän hetken vaihtoehtoja ulkoisten käyttäjien lisäyksestä Office 365 -ryhmiin. Huomaathan, että tämä artikkeli keskittyy B2B-käyttöön, en käy tässä läpi kuluttajapalveluja kuten Microsoft Accountia (vanhaa Live ID:tä) tai vaikkapa Google Accountteja. Ulkoiset B2B-käyttäjät, joilla on Microsoft Work tai School -tunnus Usein on tilanne,...