Teknologia kehittyy, kehitymmekö me ihmiset?


Teknologia kehittyy, kehitymmekö me ihmiset?Työn tuottavuus ja kaksisuuntainen viestintä ovat tärkeitä teemoja kaikissa organisaatioissa. Uudet tieto- ja viestintäteknologiat auttavat työn tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisessa. Uusia teknologioita hyödyntämällä yritykset pystyvät kasvattamaan henkilöstönsä tietopääomaa ja nopeuttamaan oppimista yhteistyön ja tiedonjakamisen avulla. Samalla yritykset mahdollistavat vuorovaikutteisemman viestinnän ja kommunikaation sekä läpinäkyvämmän organisaation.

Usein kuitenkin kuulee, että tuottavuus- ja viestintätavoitteita ei saavuteta, vaikka uusimmat teknologiat on otettu käyttöön. Mitä voisimme tehdä toisin?

Älä määrittele itseäsi maitohapoille – se tappaa luovuuden

Monissa SharePoint intranet-projekteissa on pitkään edetty niin, että ensin ostetaan määrittelyprojekti. Määrittely etenee kysymällä ostavan organisaation projektiin nimetyiltä jäseniltä mm. millaisia toiminnallisuuksia halutaan, mitä sisältöä palveluun tulee ja miten palvelu hierarkisesti rakentuu. Palvelusuunnittelu saattaa näin tukeutua vanhoihin tapoihin ja näin ylläpidämme, toistamme tekemistämme myös uusien teknologioiden kanssa. Määrittelyn jälkeen kilpailutetaan toteutus speksien mukaan, järjestetään koulutukset sisältövastaaville, tykitetään sisällöt palveluun ja julkaistaan. Tässä vaiheessa maitohapot yleensä iskevät. Kärjistetty esimerkki, mutta mitä voisimme siis tehdä toisin ja miten saisimme paremman tuloksen aikaiseksi teknologian käyttöönottoprojekteissa?

Näe kokonaiskuva – Älä tee pistemäistä ratkaisua

Jotta uusista työkaluista, esimerkiksi Microsoftin tuottavuusratkaisuista saadaan niin sanotusti ilo irti, on hyvä ymmärtää mitä teknologiat mahdollistavat, miten tuottavuusratkaisut tukevat toisiaan ja miten niitä voi käyttää. Näin ollen projektin ensimmäisenä vaiheena olisikin opastus tuottavuustyövälineiden käyttöön. Opastuksen avulla ostavan organisaation edustajat saavat konkreettisen ymmärryksen itse teknologiaratkaisuista ja apua oman tietotyön vision kehittämiseen ja tavoitteiden asetantaan. Tämän jälkeen päästään suunnittelemaan miten tuottavuusratkaisut tukevat organisaatiota, miten ne otetaan käyttöön, miten käyttöönotto vaiheistetaan sekä miten jatkokehitys hoidetaan ketterästi ja nopeasti. Entistä voimakkaammin projektiin tulee liittää tavoitteiden seuranta ja mittaaminen eli seurataan miten ratkaisuja käytetään ja pohjataan jatkokehittäminen näihin tuloksiin.

Tekemällä oppii Sulavasti!

Tämän ajatuksen ympärille olemme Sulavassa suunnitelleet Tekemällä oppii -mallin. Ideana mallissa on tukea oppivaa organisaatiota. Menetelmän avulla organisaatioissa oivalletaan teknologian mahdollisuudet, pystytään samanaikaisesti rakentamaan ja omaksumaan niin työskentelytapojen muutosta, kuin uutta tapaa toimia. Näin mahdollistetaan työkulttuurien muuttuminen ja pystytään hyödyntämään teknologian tuomat edut.

Vaikutukset tuottavuuteen ja tehokkuuteen saavutetaan kokonaisuudessaan, kun toimintatavat ja teknologia tukevat toisiaan.